Prelistajte nove udžbenike Kreativnog centra za drugi razred

13 maja, 2019

Kreativni centar je za školsku 2019/2020. godinu pripremio nove udžbeničke komplete za drugi razred osnovne škole, u skladu s novim planom nastave i učenja, koji akcenat stavlja na ishode. Udžbenici postoje i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja. U izradu udžbenika bio je uključen veliki broj stručnjaka iz različitih oblasti, a naročito onih s praktičnim iskustvom u školi.

Kao i do sada, Kreativni centar nastoji da učenicima i nastavnicima ponudi udžbenike koji su jasni, naučno utemeljeni i zanimljivi.

Dobar udžbenik – oslonac đaku i podrška učitelju

 

Kreativni centar vidi budućnost školstva u negovanju stvaralačkog rada i mudrosti življenja, kao i osećaja za lepo i dobro – među ljudima i prema prirodi. Upravo te vrednosti zastupljene su u našim udžbenicima, koji su pravljeni tako da budu dobar oslonac đaku u postepenom građenju znanja i važna podrška učitelju u njegovom poslu.

Dr Simeon Marinković, osnivač „Kreativnog centra“

ČITANKA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Simeon Marinković i Slavica Marković

U pet tematski uobličenih poglavlja nalaze se raznovrsni prozni i poetski tekstovi za obradu predviđene novim programom nastave i učenja (2019/2020). Pored književnih tekstova, obrađeni su i određeni književno-jezički pojmovi. Svi tekstovi praćeni su odgovarajućim pitanjima i zadacima različitih nivoa težine (osnovni, srednji i napredni nivo). Čitankom se uvodi i aktivno korišćenje rečnika. Na kraju svakog poglavlja data je sistematizacija pojmova iz književnosti. Udžbenik postoji i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja.

Prelistajte Čitanku za drugi razred ovde

SRPSKI JEZIK. UDŽBENIK IZ ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor Simeon Marinković

Usklađen je s novim programom nastave i učenja (2019/2020) i radnog je karaktera. Autorov metodički pristup sastoji se u tome što polazi od zanimljivih tekstova u kojima su jasno istaknute jezičke pojave koje će se proučavati, zatim se jezičke pojave i zakonitosti definišu, a onda slede zadaci za vežbanje. Pitanja, zadaci i vežbe raznovrsni su po tipu, složenosti i težini. Sadržaji su praćeni funkcionalnim ilustracijama. U okviru udžbenika nalaze se i Kontrolni listovi, koji sadrže sedam provera znanja. Udžbenik postoji i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja.

Prelistajte Udžbenik za drugi razred za drugi razred ovde

MALA ABECEDA. UDŽBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor Simeon Marinković

Mala abeceda je radni udžbenik koji je predviđen za učenje čitanja i pisanja latinice. Pregledan i dobro organizovan, omogućava učenje latinice u bilo kom delu školske godine. Prilagođen je uzrastu i osigurava kontinuiran napredak učenika od početnog učenja do potpunog ovladavanja tehnikama čitanja i pisanja latiničkog pisma. Tekstovi u knjizi su praćeni funkcionalnim ilustracijama koje podstiču dečju maštu i osećaj za lepo.


Prelistajte Malu abecedu za drugi razred
ovde

MATEMATIKA. UDŽBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
MATEMATIKA. RADNA SVESKA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor Jasmina Milinković

Udžbenički komplet je u skladu s novim planom nastave i učenja, koji akcenat stavlja na ishode. Matematički pojmovi se objašnjavaju na jasan i jednostavan način, korišćenjem vizuelnih sredstava – ilustracija, boja, brojevnih pravih i sl. Zadaci u radnoj svesci različitog su nivoa složenosti. Mnogi zadaci oslonjeni su na realne situacije, što učenicima omogućava da povežu matematiku sa svakodnevnim životom. Svaka metodička celina u udžbeniku završava se rubrikom Šta smo naučili, gde su istaknuti ključni pojmovi, a u radnoj svesci testom za samoproveru Proveri svoje znanje. Udžbenik postoji i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja.

Prelistajte Matematiku za drugi razred – UDŽBENIK – ovde
Prelistajte Matematiku za drugi razred – RADNU SVESKU – ovde

MATEMATIKA. UDŽBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
MATEMATIKA. RADNA SVESKA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autor Vesna Rikalo

Udžbenički komplet je u skladu s novim planom nastave i učenja, koji akcenat stavlja na ishode. Novi pojmovi su dobro povezani s poznatim situacijama i iskustvima relevantnim za učenike i ilustrovani su velikim brojem primera koji omogućavaju učenicima da uoče ključne karakteristike, specifična obeležja i varijacije u pogledu kompleksnosti. Radna sveska sadrži dovoljan broj zadataka i drugih aktivnosti, koji omogućavaju uvežbavanje novog gradiva i rad kod kuće. Udžbenik postoji i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja.

Prelistajte Matematiku za drugi razred – UDŽBENIK – ovde
Prelistajte Matematiku za drugi razred – RADNU SVESKU – ovde

Udžbenike Kreativnog centra koristim zato što su pregledni, veličina slova odgovara uzrastu, Ilustracije, slike i sličice su prijatnih boja, prikladne za oko i jasne su. Zadaci su poređani prema nivou znanja i usklađeni su sa standardima. Pitanja su jasna i konkretna. Slike prosto govore!

Učiteljica Gordana Bakić, OŠ „Sveti Sava“, Vračar

SVET OKO NAS. UDŽBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
SVET OKO NAS. RADNA SVESKA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autori: Simeon Marinković, Slavica Marković i Vesna Rikalo

Udžbenički komplet je u skladu s novim planom nastave i učenja, koji akcenat stavlja na ishode. Nastavni sadržaji se izlažu u šest tematskih celina. Novi pojmovi se uvode postepeno i dobro umrežavaju povezivanjem s ranije usvojenim pojmovima, kao i uvežbavanjem i utvrđivanjem kroz pitanja i zadatke različitog tipa i nivoa složenosti koji se nalaze u radnoj svesci. Udžbenik postoji i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja. Udžbenik postoji i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja.

Prelistajte Svet oko nas za drugi razred – UDŽBENIK – ovde
Prelistajte Svet oko nas za drugi razred – RADNU SVESKU – ovde

LIKOVNA KULTURA. UDŽBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor Mirjana Živković

Likovna kultura obuhvata četiri tematske celine: Oblici oko mene, Kaži mi, pokaži mi, Crtam, šaram, stvaram, Moj prostor. Udžbenik je prilagođen zahtevima novog programa nastave i učenja (2019/2020). Teme obogaćene novim sadržajima. Brojne i raznovsne ideje za rad sa učenicima. Upotreba različitih likovnih tehnika. Korišćenje jednostavnih recikliranih materijala.

 

Prelistajte Likovnu kulturu za drugi razred – UDŽBENIK – ovde

MUZIČKA KULTURA. UDŽBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Vladica Ilić

Udžbenik je prilagođen zahtevima novog programa nastave i učenja (2019/2020). Sadrži niz muzičkih igara. Obuhvata uputstva za pravljenje dečjih muzičkih instrumenata. Kroz igru, pesmu i druženje učenici stiču osnovna muzička znanja i unapređuju kreativnost. Udžbenik je propraćen audio i video materijalom koji čine dela dečje, narodne i umetničke muzike. Muzičkim primerima (audio i video zapisima) može se pristupiti preko sajta Kreativnog centra www.kcskola.rs ili direktno – skeniranjem QR koda koji je dat na uvodnoj strani udžbenika.

Prelistajte Muzičku kulturu za drugi razred – UDŽBENIK – ovde

DIGITALNI UDŽBENICI IZ SRPSKOG JEZIKA, MATEMATIKE I SVETA OKO NAS ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

  • Svi digitalni materijali usklađeni su s novim planom i programom nastave i učenja u drugom razredu osnovne škole i orijentisani su  na ishode;
  • Omogućeno je uveličavanje delova teksta udžbenika, što je izuzetno pogodno za demonstraciju u učionici, a takođe čini materijal preglednim za učenika;
  • Na svakoj strani iza polja Zadaci nalaze se zadaci različitog tipa koji od učenika zahtevaju različite nivoe znanja, spretnosti i brzine; učenik može da ih radi u svesci ili na tabli;
  • Iza polja Uradi i ovo postoje zadaci koji se rade na računaru i koje je moguće odmah proveriti;
  • Iza polja Rečnik nalaze se nepoznate reči koje se pominju u tekstu;
  • U proverama znanja zadaci su raznovrsni i razlikuju se prema tipu i nivou znanja koje se njima proverava;
  • Na kraju svake provere znanja učenik i nastavnik imaju uvid u procenat uspešnosti u rešavanju, a učenik ima mogućnost da se vrati na zadatke koje nije tačno uradio i pokuša ponovo;
  • Pojedine lekcije obogaćene su dodatnim fotografijama i video-materijalom koji prati sadržaj i osnovni tekst lekcije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama