Прелистајте нове уџбенике Креативног центра за други разред

13 маја, 2019

Креативни центар је за школску 2019/2020. годину припремио нове уџбеничке комплете за други разред основне школе, у складу с новим планом наставе и учења, који акценат ставља на исходе. Уџбеници постоје и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања. У израду уџбеника био је укључен велики број стручњака из различитих области, а нарочито оних с практичним искуством у школи.

Као и до сада, Креативни центар настоји да ученицима и наставницима понуди уџбенике који су јасни, научно утемељени и занимљиви.

Добар уџбеник – ослонац ђаку и подршка учитељу

 

Креативни центар види будућност школства у неговању стваралачког рада и мудрости живљења, као и осећаја за лепо и добро – међу људима и према природи. Управо те вредности заступљене су у нашим уџбеницима, који су прављени тако да буду добар ослонац ђаку у постепеном грађењу знања и важна подршка учитељу у његовом послу.

Др Симеон Маринковић, оснивач „Креативног центра“

ЧИТАНКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Симеон Маринковић и Славица Марковић

У пет тематски уобличених поглавља налазе се разноврсни прозни и поетски текстови за обраду предвиђене новим програмом наставе и учења (2019/2020). Поред књижевних текстова, обрађени су и одређени књижевно-језички појмови. Сви текстови праћени су одговарајућим питањима и задацима различитих нивоа тежине (основни, средњи и напредни ниво). Читанком се уводи и активно коришћење речника. На крају сваког поглавља дата је систематизација појмова из књижевности. Уџбеник постоји и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Прелистајте Читанку за други разред овде

СРПСКИ ЈЕЗИК. УЏБЕНИК ИЗ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор Симеон Маринковић

Усклађен је с новим програмом наставе и учења (2019/2020) и радног је карактера. Ауторов методички приступ састоји се у томе што полази од занимљивих текстова у којима су јасно истакнуте језичке појаве које ће се проучавати, затим се језичке појаве и законитости дефинишу, а онда следе задаци за вежбање. Питања, задаци и вежбе разноврсни су по типу, сложености и тежини. Садржаји су праћени функционалним илустрацијама. У оквиру уџбеника налазе се и Контролни листови, који садрже седам провера знања. Уџбеник постоји и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Прелистајте Уџбеник за други разред за други разред овде

МАЛА АБЕЦЕДА. УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор Симеон Маринковић

Мала абецеда је радни уџбеник који је предвиђен за учење читања и писања латинице. Прегледан и добро организован, омогућава учење латинице у било ком делу школске године. Прилагођен је узрасту и осигурава континуиран напредак ученика од почетног учења до потпуног овладавања техникама читања и писања латиничког писма. Текстови у књизи су праћени функционалним илустрацијама које подстичу дечју машту и осећај за лепо.


Прелистајте Малу абецеду за други разред
овде

МАТЕМАТИКА. УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
МАТЕМАТИКА. РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор Јасмина Милинковић

Уџбенички комплет је у складу с новим планом наставе и учења, који акценат ставља на исходе. Математички појмови се објашњавају на јасан и једноставан начин, коришћењем визуелних средстава – илустрација, боја, бројевних правих и сл. Задаци у радној свесци различитог су нивоа сложености. Многи задаци ослоњени су на реалне ситуације, што ученицима омогућава да повежу математику са свакодневним животом. Свака методичка целина у уџбенику завршава се рубриком Шта смо научили, где су истакнути кључни појмови, а у радној свесци тестом за самопроверу Провери своје знање. Уџбеник постоји и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Прелистајте Математику за други разред – УЏБЕНИК – овде
Прелистајте Математику за други разред – РАДНУ СВЕСКУ – овде

МАТЕМАТИКА. УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
МАТЕМАТИКА. РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Аутор Весна Рикало

Уџбенички комплет је у складу с новим планом наставе и учења, који акценат ставља на исходе. Нови појмови су добро повезани с познатим ситуацијама и искуствима релевантним за ученике и илустровани су великим бројем примера који омогућавају ученицима да уоче кључне карактеристике, специфична обележја и варијације у погледу комплексности. Радна свеска садржи довољан број задатака и других активности, који омогућавају увежбавање новог градива и рад код куће. Уџбеник постоји и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Прелистајте Математику за други разред – УЏБЕНИК – овде
Прелистајте Математику за други разред – РАДНУ СВЕСКУ – овде

Уџбенике Kреативног центра користим зато што су прегледни, величина слова одговара узрасту, Илустрације, слике и сличице су пријатних боја, прикладне за око и јасне су. Задаци су поређани према нивоу знања и усклађени су са стандардима. Питања су јасна и конкретна. Слике просто говоре!

Учитељица Гордана Бакић, ОШ „Свети Сава“, Врачар

СВЕТ ОКО НАС. УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СВЕТ ОКО НАС. РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић и Весна Рикало

Уџбенички комплет је у складу с новим планом наставе и учења, који акценат ставља на исходе. Наставни садржаји се излажу у шест тематских целина. Нови појмови се уводе постепено и добро умрежавају повезивањем с раније усвојеним појмовима, као и увежбавањем и утврђивањем кроз питања и задатке различитог типа и нивоа сложености који се налазе у радној свесци. Уџбеник постоји и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања. Уџбеник постоји и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Прелистајте Свет око нас за други разред – УЏБЕНИК – овде
Прелистајте Свет око нас за други разред – РАДНУ СВЕСКУ – овде

ЛИКОВНА КУЛТУРА. УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор Мирјана Живковић

Ликовна култура обухвата четири тематске целине: Облици око мене, Кажи ми, покажи ми, Цртам, шарам, стварам, Мој простор. Уџбеник је прилагођен захтевима новог програма наставе и учења (2019/2020). Теме обогаћене новим садржајима. Бројне и разновсне идеје за рад са ученицима. Употреба различитих ликовних техника. Коришћење једноставних рециклираних материјала.

 

Прелистајте Ликовну културу за други разред – УЏБЕНИК – овде

МУЗИЧКА КУЛТУРА. УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Владица Илић

Уџбеник је прилагођен захтевима новог програма наставе и учења (2019/2020). Садржи низ музичких игара. Обухвата упутства за прављење дечјих музичких инструмената. Кроз игру, песму и дружење ученици стичу основна музичка знања и унапређују креативност. Уџбеник је пропраћен аудио и видео материјалом који чине дела дечје, народне и уметничке музике. Музичким примерима (аудио и видео записима) може се приступити преко сајта Kреативног центра www.kcskola.rs или директно – скенирањем QR кода који је дат на уводној страни уџбеника.

Прелистајте Музичку културу за други разред – УЏБЕНИК – овде

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, МАТЕМАТИКЕ И СВЕТА ОКО НАС ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

  • Сви дигитални материјали усклађени су с новим планом и програмом наставе и учења у другом разреду основне школе и оријентисани су  на исходе;
  • Омогућено је увеличавање делова текста уџбеника, што је изузетно погодно за демонстрацију у учионици, а такође чини материјал прегледним за ученика;
  • На свакој страни иза поља Задаци налазе се задаци различитог типа који од ученика захтевају различите нивое знања, спретности и брзине; ученик може да их ради у свесци или на табли;
  • Иза поља Уради и ово постоје задаци који се раде на рачунару и које је могуће одмах проверити;
  • Иза поља Речник налазе се непознате речи које се помињу у тексту;
  • У проверама знања задаци су разноврсни и разликују се према типу и нивоу знања које се њима проверава;
  • На крају сваке провере знања ученик и наставник имају увид у проценат успешности у решавању, а ученик има могућност да се врати на задатке које није тачно урадио и покуша поново;
  • Поједине лекције обогаћене су додатним фотографијама и видео-материјалом који прати садржај и основни текст лекције.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама