Новине на упису у средњу школу – са такмичења до 12 бодова

Резултати са међународних и републичких такмичења које су ђаци постигли у осмом разреду поново ће се вредновати при упису у средње школе.
А та промена биће унета у правилник о упису на којем Министарство просвете тренутно ради, речено је Данасу у том министарству.
У односу на некадашњу праксу, новина је да ће се вредновати само такмичења из предмета које ђаци полажу на завршном испиту, а број бодова које ученику “следује” за освојено једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима је мањи него што је то било раније, јер је, како објашњавају у Министарству, намера да се направи боља сразмера између броја поена који се добијају по основу успеха из основне школе, на завршном испиту и резултата са такмичења.
Према предлогу Министарства у који је Данас имао увид, прво место на међународном такмичењу доноси 12, бодова, друго 10, а треће осам. Међународна такмичења чији се резултати вреднују за упис су Јуниорска балканска математичка олимпијада, коју организује Друштво математичара Србије и Међународна јуниорска научна олимпијада, у организацији Друштва физичара Србије и Физичког факултета у Београду.
Што се тиче републичких такмичења, за освојено прво место ученику следује шест поена, за друго четири, а треће два. Реч је о такмичењима која имају најмање три нивоа (школски, општински, окружни, републички), и то: такмичење из српског језика и језичке културе (организатор Друштво за српски језик и књижевност Србије); матерњи језик – бугарски језик (Удружење “Матица Бугара у Србији”), мађарски језика (Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију), румунски (Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику), русински (Друштво за русински језик, књижевност и културу), словачки (Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско друштво), хрватски (Национални савет хрватске националне мањине) и босански језик. Вреднују се и такмичења из математике (Друштво математичара Србије), историје (Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић”), географије (Српско географско друштво), биологије (Српско биолошко друштво), физике (Друштво физичара Србије и Физички факултет Београд) и хемије (Српско хемијско друштво).
Правила предвиђају да се, када је ученик освојио више појединачних места из на такмичењима из једног или више предмета, узима у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова.
У Министарству кажу да ће се спортски резултати рачунати при упису у Спортску гимназију, а резултати са такмичења из језика приликом конкурисања за филолошке гимназије и билингвална одељења.
Ранија пракса
Одлуком бившег министра просвете Срђана Вербића резултати са такмичења се прошле школске године нису рачунали при упису у средње школе. Ранија пракса је била да прва три места на међународним такмичењима у осмом разреду доносе 20, 18 и 16 поена, а на републичким осам, шест и четири.
Извор: Данас