Obaveze vaspitača

24 jula, 2014

Obaveze vaspitača:

1. Planiranje, programiranje, ostvarivanje i vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada

 • poznaje strukturu programa vaspitnog i vaspitno-obrazovanog rada;
 • razume ulogu obrazovnih sadržaja u ostvarivanju ciljeva i zadataka vaspitanja i obrazovanja;
 • razume povezanost između ciljeva, zadataka, sadržaja, metoda i oblika rada;
 • razume interdisciplinarnu prirodu obrazovnih sadržaja;
 • koristi didaktičke i metodičke principe uspešnog planiranja vaspitnog i vaspitno-obrazovanog rada;
 • planira vaspitno-obrazovni rad u skladu sa razvojnim nivoom vaspitne grupe
 • poznaje mogućnosti i ograničenja različitih tipova aktivnosti;
 • planira raznovrsne tipove aktivnosti;
 • zna da povezuje različite metode i oblike rada u procesu učenja;
 • zna da kreira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj dece;
 • bira sadržaje, metode, oblike i tehnike rada u skladu sa uslovima u kojima radi;
 • podstiče izgradnju zajedništva u vaspitnoj grupi;
 • zna da prilagođava zahteve razvojnim nivoima dece i stilovima učenja dece;
 • primenjuje individualni pristup deci u procesu vaspitno-obrazovnog rada;
 • razume ulogu dečijih radova u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • poznaje kriterijume dečije literature i didaktičkih sredstava za ostvarivanje vaspitno-obrazovnog rada;
 • pomaže deci u nalaženju i izboru materijala za različite aktivnosti;
 • koristi raznovrsna didaktička sredstva i različitu literaturu;
 • poznaje različite načine ostvarivanja slobodnih aktivnosti i drugih oblika rada da decom;
 • koristi istraživački pristup u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • analizira sopstveni vaspitno-obrazovnom rad;

2. Praćenje razvoja i postignuća deteta

 • razume kako se deca razvijaju i kako uče;
 • poznaje različite načine vrednovanja postignuća deteta;
 • zna da prati i vrednuje postignuća dece u procesu učenja;
 • prati individualni razvoj i napredovanje deteta i razvoj grupe u celini;
 • razume vrednovanje postignuća u funkciji podrške napredovanju deteta;
 • podržava inicijativu dece, motivaciju za rad i spontano stvaralačko izražavanje;
 • poštuje principe redovnosti u davanju povratnih informacija o ostvarenim rezultatima;
 • uvažava ličnost deteta u davanju povratnih informacija o ostvarenim rezultatima;
 • pomaže detetu da prepozna svoje potrebe i emocije i izrazi ih na odgovarajući način;
 • poznaje načine i tehnike podsticanja procesa samovrednovanja;
 • zna da stvara atmosferu poštovanja različitosti;
 • uvažava inicijativu i slobodu iskazivanja misli, stavova i uverenja kod deteta;
 • razvija naviku za pažljivim rukovanjem didaktičkim materijalima kod dece;

3. Saradnja sa kolegama, porodicom i lokalnom zajednicom

 • gradi atmosferu međusobnog poverenja sa svim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • poznaje i primenjuje principe uspešne komunikacije sa svim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • razume važnost negovanja partnerskog odnosa sa porodicom deteta;
 • primenjuje individualni i grupni savetodavni rad sa roditeljima;
 • poštuje princip privatnosti u saradnji sa porodicom i kolegama;
 • poštuje ličnost roditelja prilikom davanja povratnih informacija;
 • razmenjuje informacije o detetu sa roditeljima poštujući princip redovnosti;
 • poznaje različite oblike saradnje sa porodicom radi obezbeđivanja podrške razvoju deteta;
 • održava dobre profesionalne odnose sa kolegama;
 • razume važnost timskog rada u ustanovi;
 • razmenjuje zapažanja i iskustva sa kolegama;
 • poznaje različite oblike saradnje sa lokalnom zajednicom u cilju ostvarivanja vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka;
 • sarađuje u organizovanju različitih oblika predstavljanja dečjeg stvaralaštva;
 • razume važnost saradnje sa stručnim institucijama;

4. Rad sa decom sa smetnjama u razvoju

 • razume značaj uticaja vršnjaka i sredine na razvoj i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju;
 • razume značaj stvaranja atmosfere poštovanja različitosti;
 • poznaje načine uključivanja dece sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovnom procesu;
 • zna da organizuje aktivnosti za uključivanje učenika sa smetnjama u razvoju u obrazovno-vaspitni rad;
 • razume značaj principa individualizacije procesa učenja dece sa smetnjama u razvoju;
 • poznaje važnost praćenja, individualnog napredovanja i postignuća dece sa smetnjama u razvoju;
 • razume značaj obezbeđivanja odgovarajuće fizičke sredine za adekvatno uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovni proces;

5. Profesionalni razvoj

 • poznaje značaj kontinuiranog profesionalnog razvoja;
 • upoznat je sa različitim oblicima i načinima stručnog usavršavanja;
 • razume načine i tehnike planiranja stručnog usavršavanja;
 • poznaje strukturu stručnih tela na nivou ustanove;
 • poznaje elemente za planiranje sopstvenog stručnog usavršavanja;
 • učestvuje u raznim oblicima stručnog usavršavanja;
 • prati razvoj savremene literature i obrazovne tehnologije;

6. Dokumentacija

 • zna propise iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • poznaje prava i dužnosti na radnom mestu;
 • upoznat je sa dokumentacijom na nivou ustanove;
 • razume svrhu pedagoške dokumentacije;
 • zna da vodi propisanu i potrebnu dokumentaciju;
 • čuva poverljive podatke o detetu/učeniku i njegovoj porodici;
 • vodi evidenciju o učešću u raznim oblicima stručnog usavršavanja;

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


3 komentara na "Obaveze vaspitača

 1. Mirjana J. kaže:

  Vospituvacot si gi znae svoite obvrski kon rabotata,dosledno se odnesuva kon profesijata,daruva ljubov i znaenje na vospitanicite,kulturno se odnesuva so roditelite,no drzavata ne znae kolku treba vakvite profesii—-luge da se pocituvaat,tie vredat i treba da imaat plata za normalen zivot.

 2. Ana kaže:

  VOLIM SVOJ POZIV !!!

 3. Jelena kaže:

  Zaboravili ste da napisete da mu je obaveza da podeli rucak i opere igracke !!!! Mnogo toga mi radimo a da nam nije u opisu posla !

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama