Zlata i srebra nemam;
što imam, daću mu!
Polako se približava vreme, kad moram poći na put, s koga se još niko nije vratio. Jer ja te ne mogu povesti sa sobom i ostavljam te u svetu gde dobar savet nije na odmet. Niko nije mudar od rođenja. Vreme i iskustvo uče nas. Ja sam video više sveta no što si ti. Nije sve zlato, dragi sine, što se sija. Ja sam video kako se razbije poneka zvezda što s neba padne i kako se prebije štap na koji se čovek oslanjao. Zato hoću da ti dam nekoliko saveta i da ti kažem, šta sam zaključio i šta me je vreme naučilo.


Nije veliko ono što nije dobro, i nije istinito ono što ne postoji. Ovde na zemlji čovek nije kod svoje kuće i nije to slučajno što čoveku ovde ide rđavo. I nije za njega svejedno, hoće li levo ili desno poći. Nemoj da se varaš da bi se on sam umeo posavetovati i znati svoj put. Ovaj svet za njega je suviše mali, a on ne vidi i ne poznaje ono što je nevidljivo. Uštedi sebi uzaludan trud i ne pričinjavaj sebi bol, već se opomeni sebe.

Čuvaj se dobro da ne učiniš zlo. Neka te ne povede srce za prolaznim stvarima.
Istina se ne upravlja prema nama, već mi moramo znati da se upravljamo prema njoj. Što možeš videti, to gledaj i upotrebi zato tvoje oči, a što se tiče nevidljivoga i večitoga, upravljaj se prema Božjim rečima. Ostani veran veri tvojih otaca. Ne plaši se nikad toliko mnogo drugog, koliko sebe samog. Unutra u nama stanuje jedan drugi sudija, koji ne laže i na čiji glas treba da polažemo više nego na odobravanje celog sveta. Stavi sebi u zadatak, sine moj, da ne činiš protiv njegovog glasa i što misliš i nameravaš, prvo se kucni po čelu i zapitaj ga za savet. On govori ispočetka vrlo polako i zamuckuje, kao nevino dete, ali kad ti njegovu nevinost poštuješ, polako on odvezuje svoj jezik i govoriće ti razumljivije.
Često misli o svetim stvarima, i znaj pouzdano da ona ne prolaze beskorisno po tebe i da čine da uskisne kvasac celoga testa.
Čini dobro, a ne brini se šta će od toga biti. Poželi samo jedno, ali i to neka od srca poteče.
Brini se o svome telu, ali ne toliko kao da ti je to duša.
Budi čestit prema svakome, ali se teško poveravaj. Ne mešaj se u tuđe poslove, ali svoje otpravljaj revnosno. Ne laskaj nikad nikome, a ne dozvoljavaj da ti drugi laskaju. Poštuj svakog prema njegovom položaju, a pusti ga neka se posrami ako to zaslužuje.
Nemoj nikad da budeš dužan, ali uvek budi predusretljiv kao da su ti svi poverioci bili. Ne moraš uvek biti velikodušan, ali pravičan budi uvek. Ne opterećuj sebe nikad brigama, jer kad pravo radiš onda nemaš šta da brineš. Ne veruj nikad licemernim izgledima lica, a svome licu uvek daj izgled pravog i poštenog čoveka.
Pomozi i podaj rado, kad imaš, i o tome se više ne staraj. A kad nemaš ništa pri ruci imaš gutljaj hladne vode, i ne manje staraj se o tome. Ne govori sve što znaš, ali pazi uvek šta govoriš. Ne sedi gde podrugljivci sede, jer od svih stvorova oni su najviše za sažaljenje. Ne poštuj licemerne, ali poštuj poštene ljude i idi sa njima. Čovek, koji u srcu ima pravu bogobojažljivost, jeste kao i sunce koje svetli i greje, ako i ne govori. Čini ono što je dostojno nagrade, a ne poželi je. Neka ti je u mislima uvek samo dobro. Kada umrem, sklopi mi oči i ne oplakuj me. Pomaži tvoju majku i poštuj je dok god je živa i sahrani je pored mene. Razmišljaj svakog dana veselog duha i ne pođi sa ovoga sveta a da javno ne osvedočiš ma čime tvoju ljubav i strahopoštovanje prema osnivačima Hrišćanstva.

Tvoj verni otac.

Iz knjige «Veronauka života»