Odgovor Snežane Marković na saopštenje USPRS

jun 6, 2016

Saopštenje USPRS
Odgovor Snežane Marković na saopštenje USPRS:
Poštovana g-đo Janković, upravo sam videla vaše saopštenje povodom redefinisanja nastave informatike. S obzirom na to da smo nas dve imale do sada veoma korektan odnos i ličnu komunikaciju iznenađena sam da sada sa mnom komunicirate na ovakav način, putem saopštenja.
Iskreno se nadam da će i nakon ovog mog odgovora taj odnos biti korektan na obostrano zadovoljstvo. Nažalost, verovatno iz nečije zle namere i upravo sitnih, sopstvenih interesa a ne interesa učenika, nisu vas u potpunosti informisali, a ja sam veoma voljna da vam u detalje objasnim i istoriju svega, razloge, ciljeve i predložena rešenja. Predlažem da se sastanemo i da vam uživo objasnim sve detalje koji vas interesuju.
Žao mi je što vam je sve prezentovano kao „teorija zavere“ i „skrivene namere“, a veoma filtrirano, nekompletno i tendenciozno. Vi, kao predstavnik sindikata koji ima značajnu ulogu u obrazovnom sistemu Srbije, svakako zaslužujete pravu i kompletnu informaciju.
Dozvolite mi da vas najkraće informišem, a za sve detalje vam stojim na raspolaganju.
Pre svega, nije žurba, ovo je proces koji traje još od 2007. kada je upravo „preko noći“, na vrlo netransparentan način i u uskom krugu ljudi u predmet „tehničko obrazovanje“ ugurana informatika na račun časova praktičnog rada, tema iz oblasti saobraćaja i sl.Tada je to urađeno bez upoznavanja javnosti, bez uključivanja fakulteta koji obrazuju IT stručnjake, bez nastavnika informatike i računarstva koji su tada predavali fakultativan predmet.
Poslednjih pet godina intenzivno se održavaju stručni skupovi na ovu temu, a MPNTR svakih nekoliko meseci dobija dopise i saopštenja raznih institucija, organizacija, ustanova, uglednih ličnosti iz IT sfere, koji idu u prilog potrebi da se informatičko obrazovanje uskladi sa potrebama upravo onih koje obrazujemo, potrebama privrede i evropskim okvirima digitalnih kompetencija.
Odluka u MPNTR da se krene u proces pronalaženja rešenja doneta je prošle godine, neposredno pre nego što su bili raspisani izbori te se dakle nije ni znalo da će vlada biti u tehničkom mandatu. Takođe, pitanje obrazovanja i skandal da naši učenici uče informatiku po zastarelim programima iz 2007. godine nije posao koji nužno zavisi od mandata vlada, to je pitanje unapređivanja obrazovanja i naše odgovornosti za budućnost onih koje obrazujemo.
Ovaj posao je i ovako predugo čekao na svoje rešavanje. Nastavne planove i programe ne donose vlade, to je redovan posao MPNTR-a, NPS-a, ZUOV-a, koji je neoprostivo dugo čekao da bude urađen.
Važno je da znate da nije u pitanju samo predmet tehničko i informatičko obrazovanje, već čitava vertikala predmeta od prvog osnovne do kraja srednje škole, kao i integracija IKT-a u sve predmete radi unapređivanja obrazovnog procesa što je bio i predmet Smernica za unapređivanje uloge IKT u obrazovanju koje je NPS doneo 2013. godine.
Ovaj posao se tiče digitalnih kompetencija čitavog douniverzitetskog obrazovanja, a budući da sam po svom obrazovanju diplomirani matematičar smera računarstvo i informatika i da sam 23 godine ovaj predmet predavala u različitim školama, te tako poznajem problematiku, ali i nivo digitalnih kompetencija sa kojima učenici iz OŠ dođu u gimnaziju, ministar je, na osnovu opisa poslova pomoćnika ministra:
Rukovodi Sektorom, planira, usmerava i nadzire rad i saradnju užih unutrašnjih jedinica u Sektoru, vrši najsloženije poslove iz delokruga Sektora,obezbeđuje saradnju sa drugim sektorima, obavlja i druge poslove po nalogu ministra.dodelio meni ovaj posao. Nisam ja pisala ni jedan dokument, niti uticala na njihov sadržaj, uloga kao predsednika komisije je bila organizaciona i koordinatorska.
Čitavim ovim poslom protežira se pre svega interes učenika i ja ne verujem da i vi niste toga svesni. Ovaj interes je, kako je i u brojim ranijim ali i najnovijem, ciljanom istraživanju (možete ga pronaći na sajtu MPNTR) potvrđeno, sada ugrožen jer kroz osnovnu školu ne dostižu predviđeni nivo digitalnih kompetencija. Takođe, budući da se sa programiranjem prvi put sretnu tek na uzrastu od 17. godina, a neki ni tada, mnogi učenici su zauvek propustili priliku da razviju algoritamski način mišljenja (a to nije moguće u bilo kom uzrastu, već je neophodno da se desi što ranije) i svoj talenat za rad u IT sektoru čime im je uskraćena široka lepeza veoma traženih zanimanja koja omogućuju laku zapošljivost na dobro plaćenim poslovima. Ovo potkrepljuju i zahtevi privrede koji imaju trajno otvorene konkurse i veliki problem da pronađu dovoljno kvalitetnih stručnjaka za ove, sve traženije poslove.
To je dakle posao sa kojim, ne da nismo u žurbi, već kasnimo čitavu deceniju.
Dodatno, moram da naglasim da je ovo radna grupa koja je radila najtransparentnije ikada. Kao što i sami znate, do sada su to obično radile komisije od 3-5 članova sa po nekim ili ni jednim nastavnikom u svom sastavu, koji to zaista predaje, sastajući se mesecima, uz honorare i putne troškove, jednom nedeljno i radeći polako i bez uvida javnosti i šire diskusije.
U ovom slučaju, objavljen je javni poziv, konkurisalo je 106 kandidata, izabrano njih preko 60 (pre svega nastavnika škola, ali i fakultetskih profesora), i dodato oko 30 predstavnika sektora ministarstva za osnovno (tri predstavnice), srednje, razvoj obrazovanja i evropske integracije, oba zavoda, Instituta za psihologiju, Centra za obrazovne politike, IKT klastera itd. od 90 članova, sve tri nedelje bilo je aktivno njih oko 60.
Radilo se na onlajn platformi, gde su bili postavljeni primeri iz drugih zemalja, literatura i onlajn obuka za programiranje nastave zasnovano na ishodima, forumi za diskusiju, održane su tri dvoiposatne onlajn konferencije, mnogi Skajp-sastanci, neki i uživo, radilo se na deljenim dokumentima, u sekcijama od kojih je svaka brojala i do desetak članova. Članovi su sa cele teritorije Srbije, od Kikinde do Novog Pazara, iz gradova ali i malih, seoskih škola, dobro opremljenih ali i sasvim skromnih. To su najbolji nastavnici koji su konkurisali svojim biografijama punim priznanja za svoj rad na domaćim i inostranim konkursima, i mnogobrojnim objavljenim primerima dobre prakse čime su se preporučili.
Predmet su bili nastavni programi „Od igračke do računara“, „Informatika i računarstvo“ u OŠ, „Računarstvo i informatika“ u gimanziji (1. i 2.razred) i srednjim stručnim školama (1. razred), ako i stručna uputstva za integraciju korišćenja IKT u drugim predmetima.
Kako bi u tom slučaju došlo do redundantnosti nekih tema, koje u svakom slučaju pripadaju informatici i računarstvu a ne tehničkom obrazovanju, bilo je neophodno da se izvrše i korekcije u tom predmetu. Taj posao je radilo 10 nastavnika koji su završili upravo fakultete za nastavnike TIO u Zrenjaninu i Čačku i te predmete predaju, a pri tome u svojim biografijama imaju nagrade, stručne radove i druge profesionalne uspehe iz ove oblasti. U samom predmetu je zadržana celokupna primena IKT u tehnici, primena programa koje će u buduće da uče na časovima informatike, gde to i pripada, a u TO ih samo primenjivati (obrada teksta, prezentacije i sl.). Na upražnjene časove dodat je veći broj časova praktičnog rada, unapređena primena IKT većom primenom robotike, i ugrađen razvoj preduzetničkih kompetencija kroz aktivnosti „Od ideje do realizacije“ koje razvijaju ovaj značajan set međupredmetnih kompetencija ali i veština praktičnog rada. Time smo stvorili bolju osnovu da učenici osnovnih škola otkriju svoje sposobnosti u domenu zanata i drugih proizvodnih zanimanja i opredele se za upis u tehničke škole na osnovu svojih sklonosti.
Izmene su uzele u obzir i to da su već izabrani udžbenici za naredni trogodišnji period, te tako u postojećim sadržajima nisu činjene suštinske izmene, već samo unapređenja i osavremenjavanja, a vodilo se i računa da ne dođe do otpuštanja li novih zapošljavanja, zahvaljujući analizi koju smo izvršili koristeći podatke iz eCenusa. Dalja unapređivanja za naredni trogodišnji period će, nadam se, uraditi neka druga radna grupa čiji će premet rada biti isključivo tehničko obrazovanje, ovoje sada bila samo korekcija radi izvlačenja informatičkih sadržaja koji ovom predmetu ne pripadaju.
Meni je potpuno nejasno zašto su neki nastavnici protiv ovoga (autore udžbenika donekle razumem, jer su uplašeni da neće rasprodati već napravljene udžbenike, a da će za tri godine morati ipak da naprave nove udžbenike) ali moram da napomenem, da sam dobila veliki broj poruka podrške, sa molbom da imena ne objavljujem jer se plaše reakcija nekih kolega iz stručnih društava koji su vršili na njih pritisak. Stoga ovo napominjem samo kao nešto što mi možete verovati na reč. Sve ostalo navedeno u ovom tekstu mogu da dokumentujem.
Dakle, posao nije rađen preko noći, zasnovan je na višegodišnjem radu, strateškim dokumentima, istraživanjima, a tokom maja je rad samo zaokružen intenzivnim svakodnevnim radom o čemu se možete informisati uvidom u samu onlajn platformu, dokumente i snimke rada članova radne grupe.
Nadam se da ste sada mogli da stvorite jasniju sliku i uverite se u stepen selektovanja informacija koje su vam prosleđene i pokušaj manipulisanja vašim ugledom.
Rešenjem koje smo predložili, uvođenjem obaveznosti predmeta Informatika i računarstvo, osim prevashodnog cilja koji se tiče učenika, postoji i problem vezan za izbornost predmeta Informatika i računarstvo – odnos učenika prema predmetu koji „ne ulazi u prosek“, odnos prema nastavniku od kojeg im „ništa ne zavisi“, ali i socijalno i sindikalno pitanje – nesigurnost nastavnika informatike da li će biti „izabrani“ za sledeću godinu i u vezi s tim često manipulisanje kriterijumima ocenjivanja.
Kao što sam već napomenula, stojim vam na raspolaganju za sva dodatna objašnjenja.
 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


47 komentara na "Odgovor Snežane Marković na saopštenje USPRS

 1. LJUBISA kaže:

  Koleginice Markovic,
  Ponovo ponavljam, da ne postujete zahtev ZASTITNIKA GRADJANA i time cinite krivicno delo clan 135 i 137 KZ.
  Umesto da smanjite broj predmeta i broj casova Vi povecavate opterecenje ucenika i RADITE SVE SUPROTNO.
  MORAM VAS PITATI DOKLE?
  Da podsetim, ucenici u V imaju 23 u VI 24 u VII 26
  i u VIII 26 casova redovne nastave nedeljno i OBVEZAN odeljeski cas to je OBAVEZA u skoli redom 25, 25, 27,27 casova nedeljno. PLUS IzBORNI predmeti (gradjansko/veronauka 1; strani jezik II 2 ; izborni sport 1 ; izborni premet B (gde spada informatika) 1 cas nedeljno).
  Kao sto vidite u VII i VIII iznad zakonom dozvoljenog maksimalnog broja broja casova nedeljno je 4 cas nedeljno. SKORO CEO JEDAN DAN ucenici su u skoli iznad zakonskog maksimuma. Ovde nisam naveo dopunsku, dodatnu, slobodne aktivnosti, hor,…
  DA li su nasa deca – ucenici ZAMORCI prosvetnih radnika?
  Ako mi ovo odgovorite onda cu smatrati da ste na pravom putu!!!

  1. Lola kaže:

   Onad se vi KOLEGA Ljubiša zalažite da se ukinu građansko, veronauka, izborni sportovi, dopunske, dodatne, slobodne aktivnosti itd.

   1. Ljubisa kaže:

    Ne koleginice, mi moramo da postujemo Zakon jer i vaspitavmo decu da postuju zakone. Procitajte Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, članom 45, štiti učenike od fizičkog, psihičkog i socijalnog nasilja.
    Član 147. satv 2. tačka 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
    Na osnovu calana 109 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Nastavni pln i program je de jure nezakonit.

  2. Snežana Marković kaže:

   ZUOV je formirao stručnu komisiju koja je analizirala zahtev zaštitnika građanam i zaključili su da treba da utiču na smanjenje broja obaveznih časova na zakonsku normu, smatraju da se ostali tu ne računaju. Ne izjašnjavam se, smao rpenosi stav njihove stručne komisije. Mi smo, poštujući tja nalaz nadogradili ovu ideju – jedan čas nedeljno u VII i VIII se na njihov preldog smanjuje vođewem kliznog rasporeda za deo časova tehničkog.

   1. Ljubisa kaže:

    Citiram “su da treba da utiču na smanjenje broja obaveznih časova na zakonsku normu” Nema ta uticu NEGO MORAJU da smanje broj casova.
    Vas greska u predlogu je: a) uvodite informatiku u redovnu nastavu a ostavljate ostale izborne to implicira da se jos VISE povecava broj casova;
    b) klizni raspored je NEPRIMENLJIV u malim SKOLAMA;
    c) DIGITALIZACIJA je samo drugi oblik prenosa informacije. Da Vas podsetim, kada su se nasli tranzistori i cipovi smatralo se da su LAMPE otisle u istoriju, a sada su najbolja pojacala, najbolji radari bas lampasi jer podnose vise napora i promene temperature u ekstremnim situacijama i to se koristi za najbolje zvucnike, pojacala i najpreciznije radare.
    Sto ce biti ako predjemo na neki drugi sistem prenosenja informacija a ne digitalni ili ako predjemo na neku drugu osnovu, a ne na osnovu dva?
    Mene vise brine sto mi ucenike ucimo da uce napamet a ne da shvate sustinu. Npr. tesko ko od nas nastavnika -ucitelja koji predaju matematiku ZNAMO DA OBJASNIMO UCENIKU STA JE TO BROJANJE kada nas ucenik pita takvo trivijalno pitanje.
    Da li mi u opste znamo da objasnimo zasto se NULOM ne deli ili to kazemo kao TVRDNJU u koju niko nesme da sumnja? A ako neko pomisli da nismo u pravu, kako branimo svoju tvrdnju?
    Imamo li logican odgovor?

    1. Dragana kaže:

     Kolega Ljubisa je apsolutno u pravu.
     Htela bih samo da se osvrnem na konstatacije gospodje Markovic:
     1- Kakav je to nastavnik koji ocenom i strahom stice autoritet?
     2- Da li ce i koliko kolege zaraditi od prodaje udzbenika?
     Koliko je gospodja Markovic zaradila na seminarima, gde je samo prevela tutorijale nekih programa i to servirala kao seminar…
     3- Ako se informatika uvede kao redovan predmet u osnovnim skolama to znaci da je svakoj skoli u Srbiji potrebna jos jedna digitalna ucionica. ??????
     4- Koji su to informaticari, dobri strucnjaci i studenti koji ce raditi za 40000, ako mogu da zarade duplo ili troduplo vise?
     Gospodjo Markovic, nista novo nije predvidjeno vasim planom – to se vec sve radi na casovima TIO.
     KOLIKO SU ISKRENE VASE NAMERE?
     Da li je u pitanju ljubav prema IIR ili privilegije i pogodnosti IT korporacija?

     1. Brana kaže:

      Svaka čast!

   2. Goran kaže:

    1. Nije Vas “prozvala” Jasna Jankovic, vec je samo u svojstvu Predsednika USPRS potpisala Saopstenje (kao sto i pise na istom). Zbog cega zelite da kritiku bilo koje vrste svedete na licni nivo? Da bi ste je na taj nacin okarakterisali kao malicioznu i umanjili njenu opravdanost? Nisko.
    2. Zakon je tu da se postuje. Nije potrebna nikakva nazovi-strucna-komisija ZUOV-a za tumacenje Zakona. Za to postoje druga tela onoga ko je taj Zakon i doneo.
    3. Kako bi bilo da i npr. ucenici “smatraju da se ostali (casovi) tu ne racunaju”, pa jednostavno i da ne dolaze na te casove? Da li im davati neopravdane izostanke, ili ih ne upisivati kao otsutne, posto se “ne racunaju”?
    4. Pozivate se na “masovnost’ i jedinstvou donosenju ovakvog predloga. A sta je sa onim kolegama koje su napustile radnu grupu? Zbog cega su je napustili? Sta ste nam u celoj ovoj prici “propustili” da kazete?
    5. Cela ova prica ne mirise prijatno. Da je ishitreno – jeste, hteli Vi to da priznate ili ne. Ako se Vi niste mesali u donosenje ovakvog predloga nazovi resenja, ja sam onda Brizit Bardo iz mladjih dana u kupacem kostimu.
    6. Najbolji i najelitniji medju prosvetnim radnicima su najcesce jako skromni ljudi koji se ne laktaju i kojima eksponiranje bilo koje vrste smeta. Vi niste konsultovali najbolje, vec najglasnije. Plasticnije, lekari prilikom trijaze u masovnim nesrecama prvo prilaze onima koji se ne cuju, a one koji najglasnije zapomazu ostavljaju za kraj. Sta mislite zasto? Kao i obicno, vi (ministarstvo) idete obrnutom logikom. Da li su nastavnici TIO trebali da kukaju kako imaju previse posla ne bi li ste im kontrirali i povecali im obim poslova? Ili, da li su ucenici i Zastitnik trebali da zapomazu kako imaju isuvise malo casova nedeljno, da bi ste im, za kaznu, smanjili nedeljni broj casova?…
    Ima jos toliko rupa u Vasem otpozdravu na pismo USPRS, ali ja imam samo jos dvadesetak godina do penzije (ako je dotle ne ukinu).

    1. Ja kaže:

     Kolega Gorane, Jasna je predsednik UNIJE i ako potpiše saopštenje UNIJE to znači da UNIJA stoji iza toga, tj. da je to saopštenje stav rukovodstva Unije. A kao predsednik sindikata ona bi morala da zna da ne sme da koristi naslov, pečat i potpis sindikalne organizacije a da pre toga nije upoznata sa svim aspektima situacije o kojoj piše.
     O tom principu se radi. Zanemarimo sada o čemu se radi, šta god da je (novi predmeti, manje ili više časova, promena kalendara rada, promena koeficijenta za plate, itd itd šta god) – ne sme da piše saopštenje a da nije čula drugu stranu. A svakako – kao predsednik sindikata mora da INSISTIRA i od druge strane traži objašnjenje

 2. Silvija kaže:

  Ja sam i kao roditelj i kao prosvetni radnik protiv ovakvog resenja. Ljubisa je u prethodnom komentaru jasno objasnio problem preopterecenja, a ja bih dodala da za ozbiljniju nastavu informatike u velikom broju skola nema tehnickih uslova.
  Treci problem koji iz iskustva navodim je taj, sto nastava informatike, ovako koncipirana, nece znacajnije podici kompetencije ucenika. Zasto? Tehnologija se isuvise brzo menja, a nas sistem-ovaka kakav je- jednostavno nece moci to da prati. Deca ce se na casovima informatike dosadjivati, uciti nesto sto je vec prevazidjeno/njima nepotrebno,ili ce provoditi vreme igrajuci igrice (sto mnogi danas na casovima informatike ionako rade).
  Resenje? Informaticki sadrzaji ukljuceni u nastavu svakog predmeta. Primer: u nastavi srpskog savladavati koristenje programa kao sto je Word (to je korisno); na geografiji i li istoriji ucenici mogu praviti PowerPoint prezentacije ili uciti kako da pronadju korisne informacije na interenetu, bez obzira da li je u pitanju desktop, tablet ili telefon.
  Znam, kriticari ce ovakvom predlogu svasta zameriti. Izmedju ostalog i to sto nema elemenata programiranja. ja sam krajem osamdesetih i pocetkom devedesetih u skoli imala elemente programiranja i sa vremenske distance tvrdim da mi nisu doneli NIKAKVU korist. Ali moj predlog je usmeren upravo na osposobljavanje ucenika za koristenje tehnologije u svakodnevnom zivotu. Sta im vise od toga danas treba? A tehnnologija ce se ionako neverovatno promeniti za nekoliko godina! Pitanje je koliko ih uopste mozemo osposobiti za koristenje necega sto danas jos ni ne postoji.

  1. Snežana Marković kaže:

   Poštovana Silvija, da ste imali priliku da proučite same nastavne programe koje smo poslali NPS-u shvatili bi da je ideja upravo ta – nastavni programi dati su okvirno, definisani ishodima koje učenici treba da dostignu a ne konkretnim softvrrom ili hardverom koji treba nastavnik da “isporuči” i koji zastareva brzo. Takođe, zahteva se primena u svim predmetima, a tematska nastava koju predlažemo, upravo ima tu ideju – da obradu teksta zajedno učenike nauče nastavnik jezika i informatike, a onda primenjuju svugde, prezentacije sa nastanvikom likovnog, digitlane mape sa nastavikom geografije…
   Dakle predlog koji smo pripremili nije preslikani izborni predmet u obavezni već potpuna promena paradigme i funkcionalizacija znanja.
   Nastavbik informatike je agens promena jer je višan upotrebi tehnologije a stručnu, predmetnu potporu ima u drugim predmetnim nastavnicima i tu dolazi do razmene – posle toga, ne samo učenici, već i sami nbastavniic imaće razvijene neke dodatne kompetencije 🙂 Horizontalno stručno usavršavanje…

   1. Ina kaže:

    Sve mi miriše na seminare, koji će svi nastavnici morati da pohađaju, preko kojih će neko da uzima novac. Učenici! Koga briga za njih!!!!! Žalosno!

   2. Darko kaže:

    Molim Vas o cemu pricate? Kojo srpski, likovno, geografija… gde su vam racunari? Nemojte pricati neke bajke vec se potrudite da barem malo opremite informaticke kabinetee da bi mogli da uvedete takav predmet!

   3. e-pismen kaže:

    Ako je predlog kako valja a nije nema potrebe za dodatnim ubeđivanjima,pojašnjavanjima,prevodima.

  2. Drina kaže:

   Apsolutno se slažem i sa kolegom Ljubišom i koleginicom Silvijom. Učenici bi trebalo da nauče da koriste korisničke softvere, a programiranjem neka se bave u srednjoj školi i da ih podučava gđa Marković, a ne da kreira nastavni plan i program predmeta o kome nema blagog pojma. Po kom osnovu je ona kompetentna da redefiniše program TIO. To bi bilo isto kao kada bih ja kao inženjer htela da se bavim problemom smanjenja nastavnih jedinica iz matematike. Kroz nastavu TIO učenici prolaze sve bitnr korisničke programe (ceo Office paket), a ko želi više podučavam ih rad u autocadu. Ne radi se ovde o interesu učenika. Učenici ih najmanje interesuju. Kada bi znali malo psihologiju znali bi i da se učenici ne mogu baviti programiranjem pre 12-13 godine jer im se tada formira apstraktno mišljenje (možda 1 učenik u generaciji). Moglo bi se ovde svašta napisati ali nemam pomoćnike kao gđa S.M. koji će umesto mene pisati. Moram da se posvetim učenicima. Oni su moj interes.

   1. Marko kaže:

    Vec se jednom smirite TIO nastavnici niste kompetentni za informaticki deo, to sto ste uzeli 2007 godine treba da vratite, informatika treba da bude obavezan predmet. Dosta vise sa hajkom. U 21. veku vi meni pricate nesto. Sram da vas bude. Treba da se sramotite vas recnika. Sada se pozivata na zakon opterecenja ucenika. Vas predmet nije bitniji od informatike.

    1. Sanja kaže:

     Marko,kultura je naučeno ljudsko ponašanje.Po komentarima primećujem da je ovo jedino ” utočište prosvetno” i poštujmo sve kolege i Zelenu učionicu.Predlozi i ne prođu,preporuke su prazna obećanja.Komentarišemo,iznosimo stavove.Danas TO ima izmene ali sutra će Vas da ukini(informatiku)po istom principu kako vas “ubacuju u redovni predmet”.”Jedna lasta ne čini proleće pa ni S.Marković nije svemoćna” .Tu je trenutno ali ministar nije imenovan!!

    2. Cici kaže:

     Poštovane kolege, moram da dodam još jednu, po meni, veoma važnu činjenicu, a to je da su nastavnici informatike dodatno opterećeni u administraciji i vannastavnim aktivnostima. eCenus, javne nabavke,eporezi,Rino, izrada i ažuriranje sajta škole, instalacije novih programa, operativnih sistema, popravka i umrežavanje računara, raspored časova, baze podataka, tabele itd itd zahtevaju angažovanje informatičara, a ne nastavnika Tehničkog obrazovanja. Sve moje kolege koji predaju TIO,iz škola u kojima sam radio i u kojima radim, jedva čekaju da se otarase informatičkog dela (starije kolege čak i preskaču).
     P.S. ne pamtim sednicu Nastavničkog veća gde nije rečeno „to će informatičari da urade“.

     1. Vladimir kaže:

      U Opštini Kikinda sve to što ste nabrojali rade nastavnici TIO. Veoma mali broj nastavnika informatike je uključen u završni ispit, sajt, moodle, RINO, javne nabavke, štampanje svedočanstava i uverenja itd.

 3. Lola kaže:

  Vi kažete da ste imali programiranje, da li je tada bilo tehničkih rešenja? Osim toga, zašto bi iz Srpskog jezika učili rad u Wordu. Nema smisla. I najzad, ako vama nije koristilo, a koristila vam frizerska škola, ne znači da sad svi treba da idu u frizersku školu.

  1. Silvija kaže:

   Postovana Lola,
   uz duzno postovanje, ne razumem sta je to sto svojim kometarom pokusavate da mi kazete.
   Da, i u moje vreme je u nekim skolama bilo tehnickih resenja (naravno da su se razlikovala od danasnjih (u to vreme “Amstrad” racunar je bio jedan od pozeljnijih). 7 mojoj jste.
   Moja poruka je da razumevanje programiranja nije neophodno za uspesno koristenje tehnologije u svakodnevnom zivotu, za koji osnovna skola treba da osposobi decu.
   Vas argument o frizerskoj skoli (onako kako ga ja razumem, iako naslucujem zlonamernost) ne stoji, jer su zapazanja koja iznosim iz osnovnoskolske prakse. Osnovna skola treba da pruzi osnovne vestine za zivot. Nije resenje nametnuti svima nesto sto je korisno nekolicini. Takodje bih Vas molila da objasnite zasto nema smisla uciti na srpskom rad u Wordu? Ukoliko zeli da napise zvanicno pismo/molbu/poster/pozivnicu za rodjendan/CV, vecina nas poseze za procesorom tog tipa. Za sada.

 4. Goran Stanković kaže:

  Poštovana Marković,
  Bilo bi dobro da se kolege predmeta TIO, koji su radili u radnoj grupi, oglase i objasne nama, profesorima TIO, zašto su se uopšte bavili Informatikom ?
  Kažete problem od 2007, a sada, praktično dva meseca pre početka nove školske godine, treba da se odrade sve operativne radnje. Zašto niste oročili rešavanje problema na tri godine ( koliko traju i novi udžbenici ). Da se svi lepo pripremimo : škole opreme računarskom i IKT tehnologijom, definiše radno mesto administratora softvera i hardvera, direktorima omogući planiranje i prekomponovanje radnog prostora, kadrova.
  Niko ne spori potrebu za reformama nastavnih sadržaja. Ja predlažem beneficirani radni staž ( penzija ), preraspodelu radnih mesta u okviru sektora ministarstva, za sve nas preko 30 godina radnog staža.
  Da ne dužim, pregledajte kompletnu temu uvođenja Informatike u osnovno obrazovanje u Engleskoj : vreme za definisanje nastavanih sadržaja, orpemljenost škola i obuka nastavnog kadra. Znači, kad se krenulo, nema rešavanja problema u hodu i / ili improvizacija.
  Za kraj, sve do sada ( SFRJ ) a i sada, naši ljudi kad odu na veća tržišta, snalaze i dalje. Rame uz rame sa najboljima iz tih sredina.

  1. Visnja kaže:

   Bravo za komentar…

  2. Snežana Marković kaže:

   Pa lepo ste i sami rekli… Tehničari da se bave tehničkim, a informatičari informatikom. Samo je izvučeno ono što tamo ne pripada već zaslužuje poseban predmet, dovoqno časova i stručne nastavnike. U TIO je premalo informatike spram obrazovnih potreba, a više informatike bi još smanjilo tehničke sadržaje u predmetu.

   1. mama kaže:

    Gospodjo, izvolite racunarem promenite sijalicu, stavite utikac na zid, uzmite presvucite dete, vaspitajte ga, jel se to moze pomocu racunara naravno da ne. Djaci su preoptereceni kojekavim predmetima,dodavanje jos znaci jos manje vremena za razvoj licnosti dece u drugim aspektima, tako da postaju masine, koje niti misle niti osecaju, razmislite o tome.

  3. Marko kaže:

   Dosta vise sa vasim napadima na nas informaticare, informatika mora da postane obavezan predmet svidelo se vama to ili ne, to je u interesu ucenika. Vidi se sta ste ih naucili cim nemaju dovoljno znanje na izlasku iz osnovne skole. Dosta vise sa vasim lupetanjima. Vas predmet je zastareo a sada ste u panici , niko vas ne podrzava apsoultno niko. Privreda je na nasoj strani. Bolje da se malo usavrsite , a zavrsili ste vecina vas poljoprivredne fakultete i posle za godinu dana dobili da predajete tehnicko u Cacku.

   1. Goran Stanković kaže:

    Marko,
    izvolite u Čačak, pa kad steknete diplomu da razgovaramo, i o tome. Drugo, ko vama spočitava na značaju predmeta Informatike. Samo se otkačite od nas tehničara, to vam poručujemo. Treće, svi ” bumbari ” iz silikonske doline upisuju decu u osnovne škole BEZ IKT pomagala i sadržaja. Samo učiteljica, tabla, kreda i druga deca. A argument im je izuzetno jak. Kad zatreba , oni prave takva sredstva IKT tehnoligije, da prosečan čovek lako i brzo otpočinje sa upotrebom. I dosta više demagogije da je Informatika upotreba softvera. Nije, Već nauka o podatku, bazi, aritmetičko logičkim operacijama, programskim linijama i algoritmima. I vi tvrdite da je to tema za osnovnu školu? Ja tvrdim da nije. I nismo u panici, ako mora doškolovaćemo se dalje.

   2. Biljana kaže:

    Vas Marko treba da bude sramota na kakav nacin se obracate kolega. Pa sta i da je vecina nastavnika TIO zavrsila poljoprivredni fakultet. Koliko znam Poljoprivredni fakultet je jos uvek drzavni fakultet koji pri tom nije nimalo lak. i kamo srece da ti ljudi nisu morali da se preskolovavaju ili doskolovavaju. Da oni imaju sanse da rade u svojoj struci ne bi Srbija bila tu gde jeste, a vi i ja ne bi radili za 42 000 din. Uostalom oni zavrsise drzavni fakultet koji je svakako na ceni, a informatiku bogami predaju i oni sa za zavrsenim Singidunumom i jos nekim fantomskim privatnim fakultetima tipa uvece prelistas, a ujutru zablistas. I jos nesto, moje dete je tokom svoje osnovne i srednje skole imalo cetiri nastavnice Informatike i sve cetiri sa zavrsenim matematickim fakultetom. I mogu da vam kazem da je nicemu nisu naucile. sve sto zna naucila sam je ja njena mama , a ponesto je bogami i sama.

   3. mama kaže:

    ne nemora kad bi se vratili olovci i gumici deca bi znala da misle imala bi razvijenu paznju, motoriku i ne bi postali degitalizovana nesposobna decurlija koju sve mrzi i muci se da nauci da pise, cita,jer to mora sam da odradi,a ne kompjuter,toliko.

 5. asterix kaže:

  Ok su ti ljudi inženjeri raznih profila koji odlaze u inostranstvo makar da taksiraju i peru prozore po svetskim metropolama, radi života u normalnijoj državi, ja ne brinem za njih. Brinem se zbog ovih koji ostaju ovde, jer su završili škole i smerove nepotrebne za našu privredu. Da bi sačuvali norme nastavnika školujemo nepotrebne kadrove… Mislite o tome… Norme ili privreda? Ako danas birate norme, sutra nećete imati privredu… Ako ne proradi privreda – neće prekosutra biti ni za norme. A privreda kaže da hoće IT potkovane kadrove.
  Pas de pierre – pas de construction. Pas de construcion – pas de palais.

 6. Profesor kaže:

  Sve je ovo urađeno vrlo brzo bez potrebnih i bitnih analiza. Sve što je brzo to je i kuso. Zaštitnik građana izdao je mere, a onda SMATRAMO (čitajte nismo sigurni) da se časovi izbornih predmeta ne računaju u nedeljno opterećenje učenika. To bi trebao neko da pojasni! Da li to znači da na časovima GV, VN, izabranog sporta ili izbornog predmeta ne smemo da upišemo učenika, jer učenik nije u obavezi da dođe i može da dođe kada hoće?
  Polako i bez žurbe, već postoje problemi i nema potrebe da se stvaraju novi.

 7. ptofesor TO kaže:

  Hteo bi da znam sta ste konkretno izbacili iz sadržaja tio. Da li su to programi za crtanje i dizajniranje enterijera u 6. Razredu, robotika: programiranje kretanja robota, crtanje el. Šema u 8.razredu. U 7.razredu npr. Crtanje u programima otvorenog koda, kojih ima i u 5.razredu.
  Radio sam u srednjoj tekstilnoj školi kao nastavnik računarstva i informatike punih 17 godina+zadnjih 6. Godina i u osnovnoj skoli sto je ukupno19 godina. Mislim da je napredniji program bio u osnovnim školama i informatike i Tio nego onaj u srednjoj skoli za računarstvo i informatiku. Učenici su ponovo učili word i prezentacije i hardver. Trebalo je menjati plan rada za srednje škole.
  Slažem se da je bilo preklapanja sadržaja u ova dva predmeta, ali to ne znaci da treba ukinuti informatički deo u tio jer treba programirati rad cnc masine, odnosno robotske ruke, rad semafora i dr.
  Nastavnici tio su u susednoj zemlji IT administratori jednim delom norme a drugim u nastavi.
  Vi nikako da rešite zakonski mesto Armina opreme u školama, već vam to rade nastavnici informatike i tehničkog volonterski. Pitanje akademske mreže takođe. Pogledajte susedne zemlje koje su to rešile.

  1. Snežana Marković kaže:

   r Premešteno u IR ali i osavremenjeno i promenjenog koncepta uvođenja
   5 Rač. sistem, OS, obrada teksta
   6 (CD, fleš memorija) snimanje crteža, štampač, internet
   7 Izrada prezentacija
   8 Mreže, internet, el. pošta,
   r Ostavljeno u TO
   5 Jednostavan program za tehničko crtanje
   6 Tehničko crtanje 2D, 3D modelovanje
   7 CAD, interfejs-sistem, upravljanje modelima
   8 Korišćenje preth. savl. programa, izrada teh. dokumentacije
   r Dodato u TO
   5
   6
   7 upravljanje pomoću računara, Arduino, programiranje
   8 Arduino – sim. el. kola, programiranje, rač. mreže – tehnički deo
   naravno ovo je krajnje posjednostavljeno,
   sve je zasnovanona onome što su nastavnici zaista radili u praksi (uprkos zastarelom programu) više godina i pokazalo se da deca mogu da usvoje
   I još jednom da budem jasna, nije mi namera da podstičem esnafsku podeljenost, naprotiv, rešenje koje smo kreirali podrazumeva mnogo veću integraciju različitih predmeta, funkcionalizaciju i upotrebljivost znanja, ali ako već pojedini (moram tako da kažem jer dobijam i brojne poruke podrške samo se ne oglašavaju javno jer se boje “odmazde” kreatora nastavnih kompleta i drugih koji ih “pritiskaju” – njihove reči, a ne moje), ali ako pojedini nastavnici tehničkog meni kao informatičaru kažu da se ne mešam u njihov predmet, onda, molim i nastavnike tehničkog da se ne mešaju u koncept nastave informatike, koja sada očigledno nije dobra. Pozvani urede svoj predmet, neki su odbili a neki su prihvatili i uradili. Ko uradi bolje, neka ga pošalje ministarstvu, prosledićemo ga NPS-u sa zadovoljstvom. Samo ne ponavljajte u svom predmetu sadržaje koji tu ne pirpadaju, pogotvo ne na način kako bi to poremetilo paradigmu koju smo uspostavili u novom predmetu Informatika i računarstvo. Scako neka uredi ono za šta je stručan, i neka uspostavi mostove saradnje sa drugim predemtom, ane da podiže zidove i postavlja bodljikave žice radi ličnih interesa ili nepoznavanja ili nerazumevanja.

  2. Marko kaže:

   TIO nije informatika i ne mozete od vaseg predmeta da pravite svastaru, nije ni cudo sto niste ucenike digitalno opismenili kada za to niste strucni. Vi treba da vratite vas naziv Tehnicko obrazovanje i da se bavite tehnikom, a informatiku prepustite informaticarima. Ne mozete vi da predajete i jedno i drugo. Pobrkali ste babe i zabe.

 8. majka kaže:

  Kao roditelj i kao neko ko ima veze sa prosvetom, moram da kazem da su deca vec preopterecena svakojakim aktivnostima i to ne treba objasnjavati.Problem je taj sto svako gura svoju pravdu preko ledja dece i roditelja gde deca imaju najvise stete izgubilo se detinstvo i doba slobodnog vremena sve se svodi na skolu i aktivnosti oko nje, sto ipak nije u redu deca nisu robovi,vec osobe koje treba da sazru i ne svodi se zivot samo na skolu.

 9. JK kaže:

  Iz ovih komentara se može dosta stvari izvući i naučiti.Ono što ja ,kao praktičan čovek ovde ne pročitah je :Kako se plaća ,ko plaća i koliko se plaća svaki rad koji je po ovim komentarima predstavljen kao novi dodatak na već preopterećene i učenike i profesore?Dosta nejasnoća ,nepreciznosti i “svesnog zamajavanja”.Ja sam za prioritete,adekvatno plaćen rad prema angažovanju i kvalifikaciji i da osnovna škola bude baš “osnovna”.Ko želi više ,to mu omogućiti,pa neka plati.Poučna je basna “Magarac i konj”.

 10. Ja kaže:

  Sta je istina? Istina se krije negde duboko, a interesi tek ce kasnije da se dodju do izrazaja. Podrzavam sto je radjeno preko moodla, ali zasto na kraju nije odrzana javna rasprava i da se cuje jasno misljenje svih. Toga nije bilo. Imali smo i javne rasprave ZOSOV i na kraju i to pade u vodu. Svaka cast sto gospodja Markovic u radno vreme polemise i pise komentare. Unija se obratila saopstenjem , u kojem ne vidim da niko proyvan i da je nesto strasnio napisano. Koliko vidim saopstenje Unije upuceno je javnosti i ne razumem zasto je Snezana Markovic repliciriala. Odgovor na neka pitanja treba da daju clanovi radne grupe koji su napravili novi progaram, njih nigde nismo culi.

 11. mirko kaže:

  Zašto je danas odložen sastsnak kod Lipkovskog, zašto pišete nršto što nije tačno kakvi profesori kakvi reformatori 4 nastavnika ko bajagi nešto rade a sami nemate ništa za informatiku ugovor silazi 17 juna nadam se da će postaviti nekog stručnog i kompetenog na to mesto koji neće iznoditi neistinu u muljati

 12. Ja kaže:

  Sednica NPS povodom usvanja novih planova, uvodjena informatike prekinuta je i nastavice se 27. juna 2016. godine. Snezana Markovic ima Resenje Vlade broj 119-2975/2016 da je od 15 marta na tri meseca imenovana za vrsioca duznosti pomocnika ministra prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja – Sektora za srednje obrazovanje. Zasto sindikat cuti i ne iznese koliko ce se novih zaposliti uvodjenje informatike kao obaveznog predmeta? Novim predlogom bice informatika i plus jedan cas izbornog u svakom odeljenju. Na osnovu podata koje se mogu izvuci sa opendate sajta Ministarstva cifra ce biti oko 900 punih normi.

  1. i ja da kažem kaže:

   Sa proevropske tačke gledišta:
   Jedna od prvih tačaka u premijerovom ekspozeu će (kao i uvek) biti intenziviranje privrednih aktivnosti i povećanje BDP-a, između ostalog i kroz aktivnu podršku stranim ulaganjima i razvoju domaćeg IT sektora.Ako ste protiv uvođenja informatike i programiranja ili povećanja broja IT obrazovnih profila – možete se odmah samoproglasiti za EU izdajnika.
   Za euroskeptike:
   Ako biste ipak izabrali da vas umesto zlokobne EU u budućnosti inspirišu svetla majčice Rusije, obratite pažnju na stranicu “Informatika” na ruskoj Vikipediji, baš su detaljno obradili ovu problematiku, od vrtića do univerziteta. Čak su je pretvorili u pravu nauku – nigde ne pominju Vord i prezentacije kao “nervno tkivo” tehničke kulture.
   Ako vam ne valja ni zapadna ni istočna implementacija informatike u obrazovanju, a precrtate ID i bliski istok, zapitajte se, šta preostaje?
   O Japanu, Kini i J.Koreji možemo da pričamo – za jedno 100 god…
   O cenama kompleta za tehničko ne bih. Ni o autorima udžbenika. Ni o “algoritamskom načinu razmišljanja” prilikom bubanja napamet delova motora, delova automobila, poljoprivrednih mašina, najrazličitijih proizvodnih postrojenja…

   1. Goran Stanković kaže:

    Ovde kada želiš da siluješ stvarnost izmisliš problem i maltretiraš javnost. Šta je izmišljeno: da su tehničari protiv informatike. Zašto, da bi nam oteli jedan čas, Tu je problem. I samo tu. Paradoksa na pretek: pomoćnik ministra za srednje obrazovanje reformiše osnovno, tehnički mandat, nespremnost da se stvari postave na početak i sveobuhvatno : svi predmeti, svi časovi, redovna i izborna nastava. Da zaključim, tehničko je otvoreno za izmenu plana i programa po razredima. U organizacionom obliku pola odeljenja i dva spojena časa. Da nam se uvedu standardi ( sada vidim da je ta akcija sinhronizovana sa ovom inicijativom otimanja ), da se kabineti opreme alatima i priborima, i naravno računarima. Gospodo, malo dostojanstva u vašoj inicijativi da informatika postane redovni predmet. Imate podršku nas tehničara. Naslonite se svoje prirodne kompatibilne predmete ( napr. matematiku ), progovorite o UKUPNOJ reformi osnovnog obrazovanja.

 13. Profesor kaže:

  Da li je tačna informacija da će se naći novo rešenje za klizni raspored i da će matematika biti u kliznom rasporedu?

 14. Nastavnica TIO i Informatike kaže:

  Danima sam pratila polemiku koja se odbija, na zalost na neprikladan nacin na drustvenim mrezma a toliko da jednom pristojnom prosvetnom radniku nikako ne moze biti prijatno ako su kolege oko njega takve. kako je uopste doslo do podele , na koje dve strane? dve najprisnije????
  Kao nastavniku koji predaje oba predmeta dopada mi se predlog koji poslat u NPS. smatram da Informatika treba da bude obavezan predmet a cini mi se a svako bi to mogao videti da niko nece biti ostecen. takodje, ne vidim razloge za ovoliku galamu, NPS radi svoj posao, on ce proceniti ima li osnova za tako nesto. Licno i jednim drugim resenjem ja kao nastavnik oba predmeta nemam sta da izgubim, ionako svake godine gubim kroz strepnju da li ce deca ici na Informatiku i da li ce dozvoliti grupe iz TIO.
  MOZDA SAM BILA PREOPSIRNA, ALI HTELA SAM SAMO DA ZAMOLIM NA KOREKTAN ODNOS KOJI PRILICI JEDNOM PROSVETNOM RADNIKU.

  1. Milica kaže:

   Bravo koleginice, svi smo preterali. A kad se samo setim da je problem negde drugde …mozda. Nesto me vuce da cittam komentare na FB toizgleda kao arena. Nije mi dobro. (a dopada se i meni ovaj plan…mnogo ljudi bi ustvari imalo sigurniju normu)

  2. Aco kaže:

   Ovde stvarno većina razmišlja u pogrešnom smeru. Trebalo je da se fond časova dovede u zakonski okvir i nedeljni fond časova smanji na zakonski nivo. A ispada da je grupa koja se zalaže poodavno za uvođenje Informatike kao obaveznog predmeta sada iskoristila trenutak da cilj i ostvari.
   I svi se zapalili da li treba ovo ili ono, a suštinski problem ostao isti. Čitate li vi uopšte mišljenja roditelja?
   Meni je stvarno žao kolega kojima bi se fond časova smanjio ali ako stvarno hoćemo da učinimo pravu stvar za decu onda je glupo skretati s teme?
   Ja se stvarno zalažem za ukudanje i verske nastave i građanskog vaspitanja. Srpski jezik – u petom 4 časa nedeljno. Srpski jezik se uči i kroz čitanje udžbenika drugih predmeta. Istorija i geografija – u šestom razredu isto po jedan čas. Sve ima na internetu… Gomilu činjenica iz Biologije koristim samo u ukrštenicama i kvizovima, dakle zabava, …

 15. DB kaže:

  Stvarno ne shvatam zasto se kolege ne slazu sa ovim predlogom. Prvo sto ce informatika KONACNO dobiti status obaveznog predmeta, a drugo sto ce u TO biti vise prostora za samu tehniku. A najvaznije od svega sto niko od kolega nece ostati bez casova. Stvarno je amesno da u 21.veku informatika bude izborni predmet u grupi sa slikanjem-vajanjem, sahom, cuvarima prirode…i da smo svake godine kao na tezgi

 16. B kaže:

  Jedno pitanje, da li je predviđeno da se na časovima informatike učenici dele na grupe kao na časovima TIO ili ne?

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama