Она има много пратилаца или много пратиоца?

Foto: Canva

Знам да већина ово зна, нарочито основци, али нажалост многи и не знају, па није наодмет да се понови, написала је на свом профилу лектор и ауторка у Креативном центру, Виолета Бабић.

Ево како је објаснила једно језичко правило с којим се муче многи.

„Именице од глагола који означавају вршиоца радње, као што су у номинативу једнине: гледалац, читалац, преводилац, руководилац, талац и бројне друге, у другим падежним облицима имају замену (која се мора упамтити, да не бих добијала редовна а иста питања о томе како је правилно казати у генитиву множине, на пример, реч гледалац).

А исправно је увек и доследно само овако:

• гледалац – од гледаоца (у једнини); гледаоци – од гледалаца (множина).

• читалац – од читаоца (једнина); читаоци – од читалаца (множина);

• преводилац (нипошто преводиоц у једнини!) – од преводиоца; преводиоци – од преводилаца (множина);

• руководилац (никада није руководиоц) – у генитиву једнине је руководиоца; руководиоци – од руководилаца (у множини, не никако од руководиоца, то је грешка!);

• талац – од таоца (једнина); у множини су таоци – од талаца (а не од таоца)…

Значи, народе, није добро рећи велики мислиоц, државни тужиоц, неприхватљиво је казати добар преводиоц, лош руководиоц, а не помињите ни групу таоца. Све овде наведено велико је огрешење о норму, а учи се у основној школи, лекција Промена л у о.“