Оперативни наставни план и програм за II разред

Оперативни наставни план и програм за ДРУГИ РАЗРЕД – српски језик, математика, свет око нас, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, грађанско васпитање, зддравствено васпитање, допунска настава за српски језик и математику, индивидуализовани облик рада, час одељењског старешине:
– годишњи,
– тематски,
– месечни
– образац за недељно- месечно планирање
 
Планова колега из Ош ,,Станоје Миљковић”, Брестовац

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Иако нису за ову школску годину могу бити од користи.