Otkrijte uči li vaše dete rukama, očima ili ušima!

„Mama, ali ja to ne mogu!“

Ako imate školarca, ovaj ste vapaj sigurno već čuli kad treba napamet naučiti pesmicu, rešiti zadatke iz matematike ili napisati domaći zadatak.

Problem je, neretko, u tome što ni dete ni roditelj koji mu pomaže ne prilaze problemu na pravi način. Svako dete ima jedan od četiri dominantna stila učenja. Auditivni stil učenja bazira se na slušanju, kinestetički na pokretima, vizualni na vidu, a logički na povezivanju i sagledavanju šire slike.

Da bi dete učilo brže i lakše i u školi postiglo najbolje rezultate, vrlo je važno da na vreme otkrijete koji od stilova učenja najbolje odgovara njegovoj osobnosti. Stil učenja korene vuče iz najranijeg detinjstva. Na primer, mališanu koji je konstantno u pokretu najverojatnije će kasnije odgovarati kinestetički stil učenja. Ako dete mora dotaknuti sve što oko sebe vidi, razvit će taktilni stil učenja, a ako s pažnjom sluša što mu se govori, vrlo je verovatno da će izrasti u auditivnog učenika.

Mališani koje poput magneta privlače raznobojni predmeti, budući su vizualni učenici.
Već bebe pokazuju znakove da jedan stil učenja dominira
Tromesečna beba koja zuri u zvečku držeći je u ručici podatke upija vizualno, auditivno, taktilno i kinestetički, no neke su bebe pritom više usredsređene na posmatranje detalja, a druge više pokazuju verbalne ili vokalne sposobnosti.

Podstičite dete da ispita sve stilove

Otkrivanjem stila učenja koji najbolje odgovara vašem školarcu pomoći ćete mu da lakše pamti i brže uči. No detetu je potrebno široko i šaroliko iskustvo koje će steći samo ako isproba svaki od spomenuta četiri stila učenja. Usmeravanjem deteta da uči na njemu najlakši način razvit će veće samopouzdanje pa će se lakše uhvatiti u koštac i s ostalim stilovima učenja.

Auditivni učenici se pretvaraju u veliko uho

Slušanjem prikupljaju informacije i stiču nova znanja. Učenik slušač brzo pamti tekstove pesama i cele priče pa će s lakoćom napamet naučiti i pesmicu. Lako sledi uputstva pa ponavlja fraze i komentare koje je pročitao ili čuo. Uživa u slušanju imaginarnih i stvarnih priča iz života pa ih rado prepričava.

Kako mu pomoći u učenju?

Dete će kao sunđer upijati sve što mu govorite. Nova će znanja najlakše usvojiti kroz pesmu i rimu. Sročite mu pesmicu o bojama, brojevima…

Kinestetički uče telom i glumeći likove iz knjiga

Vole biti fizički uključeni u učenje te koriste telo kako bi istraživali nova mesta i pojmove. Takvo se dete rado uživljava u uloge glumeći omiljene likove iz knjiga i filmova. Čak i igračke u njegovim rukama postaju živahne jer ih pokreće uživajući u aktivnim igrama.

Kako mu pomoći u učenju?

Dete će knjigu najbolje razumeti ako odglumi delove priče. Informacije upija kroz pokrete i igru pa, ako uči slova, ispišite ih kredom na pločniku, a zatim neka skoči na slovo koje izgovorite. Lekcije i nove pojmove najlakše će zapamtiti ako ih uklopite u miniscenarijo. Ako uči o sigurnosti u saobračaju, dodelite mu ulogu pešaka.

Taktilni učenici moraju dotaknuti predmete

Dete dodirivača poput magneta privlače predmeti zanimljivih oblika i tekstura. Potrebno mu je da dodirom stvarno oseti i ono apstraktno te, na primer, dodiruje kockice leda kako bi lakše shvatilo koliko su uistinu hladne.

Kako mu pomoći u učenju?

Dajte mu da opipa predmete i materijale zanimljivih tekstura. U učenju će mu pomoći različite puzzle, slagalice, zagonetke i stolne igre. Predložite detetu da samo, prstima u pesku ili brašnu, iscrta geometrijske oblike, slova i brojeve ili da ih oblikuje u plastelinu.

Vizualni informacije usvajaju očima
Dete promatrač opčinjeno je fotografijama, ilustracijama i snimkama. Brzo raspoznaje oblike, boje i slova, a redosled radnji najbolje pamti ako je videlo druge kako obavljaju posao.

Kako mu pomoći u učenju?

Prelistajte s detetom ilustrirane knjige koje obiluju zanimljivim prikazima. Uvelike će mu pomoći obrazovni TV program ili dokumentarci. Najbrže će shvatiti kako upotrebiti neki novi predmet ako mu to demonstrirate. Da bi lakše zapamtilo dnevni raspored, napravite mu grafikon ilustriran fotografijama.

Preuzeto: portaloko.hr