Пчеличине радне свеске за предшколце

Издавачка кућа Пчелица израсла је у једног од водећих издавача литературе за децу, која је добитник бројних друштвених признања за свој рад. Посебно место у њеном издаваштву заузима богат образовни програм за ученике млађих разреда основне школе. Радне свеске Пчелице са преко 350 реиздања не само у Србији, већ и у региону, круна су образовног програма Пчелице.
У последње време издавачки програм Пчелице са посебном пажњом се односи према издањима намењеним предшколцима. Радне свеске Пчелица у вртићу из српског језика, математике и света око нас се већ дуги низ година користе у припремном предшколском програму. Настале су као резултат заједничког рада учитељице Маје Кораксић и васпитачице Драгане Васовић и представљају мост и прелаз од предшколског ка основношколском образовању, са циљем да малишане успешно припреми за полазак у школу.

 
Пчелица у вртићу из српског језика представља радну свеску у којој су садржаји из области развоја говора тематски распоређени. Вежбе које су у њој садржане су једноставне, разумљиве и прилагођене дечјем узрасту. Предшколци ће кроз упознавање и анализирање текстова богатити речник и уобличавати говорно изражавање. Уз помоћ ове радне свеске стећи ће појам о гласовима, словима и речима и савладати почетно читање и писање.
Пчелица у вртићу из математике обилује садржајима који се односе на упознавање основних математичких појмова – положаја, кретања кроз простор, поређења и процењивања, облика, скупова, бројева и времена. Задаци су разноврсни и захтевају другачије приступе у решавању, као што су: бојење, цртање, спаривање, лепљење, исецање. Пчелица у вртићу из математике је посебно драгоцена јер подстиче логичко мишљење, покрећу децу да опажају, анализирају, закључују и практично решавају проблеме.
Пчелица у вртићу из света око нас усмерена је на упознавање садржаја из непосредне околине, а садржаји су распоређени тематски, кроз четири годишња доба. Креће се од онога што је деци познато – породице и окружења. Малишани се подстичу да уче и упознају свет око себе кроз игру, огледе, истраживачке задатке, посматрање, читање и анализирање текстова. Значајно место припада задацима из екологије. Посебна пажња усмерена је на подстицање малишана на упознавање околине, закључивање и слободног изношења мишљења.
Важну улогу приликом решавања задатака у ове три радне свеске имају и родитељи, односно васпитачи, чији је задатак да буду водичи малишанима, који ће их подстицати на учење кроз игру и сопствено откриће. Радне свеске Пчелица у вртићу су се вишегодишњом употребом у пракси показале као изузетни приручници за успешну припрему пред полазак у први разред.
Однедавно се у понуди Пчелице налази и радна свеска Предшколац, ауторки са дугогодишњим искуством, Драгане Васовић и Славице Стијеповић. За разлику од Пчелица у вртићу, Предшколац обједињује програм из српског језика, математике и света око нас. У њему су поступно и систематично обрађене све теме намењене припремном програму предшколског образовања и васпитања. У оквиру ове радне свеске налазе се сви садржаји неопходни за успешну припрему предшколаца за полазак у први разред основне школе.
 
Поред ових радних свезака Пчелица је представила и посебну едицију намењену предшколским узрасним групама – Школица за малишане. Уз помоћ радних свеске из ове едиције – Сецкалице, Лепилице, Радозналице, Сваштарице, Бојалице, Бројалице, Словарице и Шкрабалице – деца ће упознати свет слова и бројева, али и развити моторику, креативност и маштовитост. Ове радне свеске погодне су не само за предшколце, већ и за млађе узрасне групе, јер ће уз помоћ њих малишани уз игру и забаву научити боје, али и увежбавати покрете руке, шаке и прстију, развијати уредност и прецизност, упознати живу и неживу природу, научити да се оријентишу у времену и простору.
Посебно се препоручују за рад код куће, јер деца лако, уз кратко објашњење родитеља, могу започети своје задатке, а затим их често и самостално радити, што може покренути њихово задовољство због успеха, а и жељу за даљим учењем.
Пчеличина издања намењена припремном предшколском програму поседују одобрења Министарства просвете за употребу у припремном предшколском програму, што је, поред позитивне оцене у пракси, још једна репрезентативна препорука приликом одабира радних свезака приликом припреме за полазак у први разред.
www.pcelica.rs