Piramida fizičke aktivnosti dece

Istraživanje finskih naučnika utvrdilo je kako je fizička aktivnost dece povezana s njihovim boljim uspehom u školi. Naučnici su utvrdili da su dečaci s visokom stepenom telesne aktivnosti imali najbolje rezultate u aritmetici i čitanju u prva tri razreda. Pravilna i dozirana telesna aktivnost dece ujedno utiče i na zdravstveni status tj. na jačanje imuniteta i održavanje sveukupnog zdravlja.
10959852_849363421795093_4789828745839983498_n
Izvor:Logopedica