Правила: Када је број дељив са 2, 3, 4, 5, 9 или 10?

На овој страници можете да прочитате правила, помоћу којих ћете бити у стању да одредите да ли је неки број дељив бројем 2,3,4,5,9, или, можда, 10. Правила су јако једноставна и сигурна сам да ћете их брзо схватити. Па да кренемо!

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА 2 САМО АКО СЕ ЗАВРШАВА НЕКОМ ОД ЦИФАРА : 0, 2, 4, 6 ИЛИ 8!
На пример: бројеви 12, 56, 128, 204 и 530 јесу дељиви бројем 2, а бројеви 13, 25, 85, 91 и 147 нису дељиви бројем 2.

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА 3 САМО АКО ЈЕ ЗБИР ЊЕГОВИХ ЦИФАРА ДЕЉИВ БРОЈЕМ 3!
Ево како се то проверава. Рецимо да нас занима да ли је број 258 дељив бројем 3. Хајде да применимо наше правило.
– Саберемо цифре: 2 + 5 + 8
– Резултат је 15
– Поново саберемо 1 + 5 = 6
– Број 6 је дељив са 3, па је дељив и број од кога смо почели, тј. 258.

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА 4 САМО АКО СУ ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ ЦИФРЕ ДЕЉИВЕ СА 4!
Ево примера: Да ли је број 1528 дељив са 4?
– Узмемо последње две цифре: 28.
– Број 28 је дељив са 4.
– Онда је и број 1528 дељив са 4.

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА 5 САМО АКО СЕ ЗАВРШАВА ЦИФРОМ 0 ИЛИ 5!
На пример: бројеви 55, 145, 560, 1835 и 6540 јесу дељиви бројем 5, а бројеви 16, 54, 852 и 1247 нису.

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА 9 САМО АКО ЈЕ ЗБИР ЊЕГОВИХ ЦИФАРА ДЕЉИВ БРОЈЕМ 9!
Ово правило је слично као код дељивости бројем 3. Па да поновимо још једном! Хајде да проверимо да ли је број 1584 дељив бројем 9:
– Саберемо цифре: 1 + 5 + 8 + 4 = 18.
– Поново саберемо 1 + 8 = 9.
– 9 је дељив са 9.
– Дакле, и наш полазни број је дељив са 9.

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА 10 САМО АКО ЈЕ ЊЕГОВА ПОСЛЕДЊА ЦИФРА 0!
На пример: бројеви 120, 540, 1250 и 6800 јесу дељиви бројем 10, а бројеви 125, 892, 2784 и 6801 нису.

Извор: sites.google.com