Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору