Приче са распуста започетим реченицама

Ламиниране карте, које увек можете затим да корисите, ученици извлаче. Да им се мало времена, 2-3 минуте, да размисле о теми, мало среде мисли и разговор може да почне. Почиње реченицом коју је добио. Овим ученици имплицитно усвајају једну методу разговора. Сличан начин рада, а и провера, може да се користи и код гругих предмета. Од учитеља се захтева мало више времена у припреми, али сам рад на часу чини занимљивим.

Витомирка Вита Вељовић

Download (PDF, 32KB)