Principi Montesori pedagogije

28 januara, 2018

U središtu Montesori pedagogije je dete. Ona polazi, pre svega, od potreba deteta. Svako dete je dragocena, jedinstvena licnost, koja se razvija u skladu sa svojim kapacitetima i svojim ritmom. Sa druge strane, postoje i prirodne razvojne potrebe i zakonitosti zajednicke za svu decu.
Cilj vaspitanja je obrazovanje, koje omogućava da svako dete nade svoje mesto, ulogu i cilj.
Principi Montesori pedagogije su:
• Gledati dete kao celovitu, potpunu osobu.
• Pomoći detetu da samostalno razmišlja i deluje.
• Pružiti detetu priliku da sledi svoju potrebu za ucenjem
• Pomoći detetu da nadvlada teškoće, umesto da beži od njih.
Marija Montesori je zahtevala da se u vaspitanju vodi računa o ljudskim sklonostima, koje su posebno bitne za razvoj deteta. To su:
• Sklonost orjantaciji – Orjantacija omogućava detetu stvaranje pretpostavke o budućim događajima i prilagodavanje situaciji.
Sklonost redu – Red daje osećaj sigurnosti i stalnosti, što je bitno za razvoj samosvesti.
• Sklonost istraživanju – Sve što primi čulima, dete upija umom. Zbog toga, treba obezbediti dovoljno primerenih podsticaja, da bi um imao dovoljno materijala za obradu i mogao sam sebe izgrađivati.
• Sklonost komuniciranju – Življenje u ljudskoj zajednici nije moguće bez razmenjivanja, odnosno bez govora. Detetu treba dati priliku da govori, slušati ga i odgovarati mu na pitanja.
• Sklonost delovanju
• Sklonost rukovanju – Rukovanje predmetima je od izuzetnog značaja za razvoj, i vodi usmeravanju pažnje.

Prema Mariji Montesori, ruka je vodeći organ inteligencije
• Sklonost mišljenju – To je isključivo ljudska osobina, čija je funkcija uopštavanje, izdvajanje bitnog, simbolizacija.
• Sklonost radu – dečija igra ima sve osobine rada. Igra ima posebno mesto u integracijskim sposobnostima čoveka. To je temeljni razvojni proces koji vodi kasnijem stvaralaštvu.
• Sklonost ponavljanju – Deca često ponavljaju neku aktivnost veliki broj puta i nije ih moguće odvratiti uobičajenim podsticajima, sve dok sama od sebe ne prestanu.
• Sklonost tačnosti i preciznosti 
• Sklonost usavršavanju

Marija Montesori pred vaspitanje stavlja sledeće zahteve:

• Pomoći detetu da se snađe u prostoru i vremenu

• Omogućiti mu da doživi pravilnost i red i da ih samo stvara i održava

• Dati mu priliku da istražuje stvarnost

• Pustiti ga da govori i sluša druge

• Omogućiti mu da deluje

• Dati mu da rukuje predmetima

• Pustiti ga da radi

• Tražiti od njega da misli

• Omogućiti mu da ponavlja neku radnju onoliko puta koliko želi

• Podstaci ga da bude precizno

Aktivnosti u Montesori vrtiću su većinom individualne, čime je ispunjena potreba za razvijanjem u skladu sa sopstvenim kapacitetima, ali postoje i grupne aktivnosti, u kojima svako dete preuzima odredenu ulogu.
• Potreba za pokretom ispunjava se svakodnevnim kretanjem, uzimanjem predmeta, nošenjem, redanjem, svakodnevnim aktivnostima usmerenim na brigu o sebi i svojoj okolini.
• Potreba za razvojem cula, ostvaruje se korišcenjem posebnih didaktičkih materijala. Ove vežbe uključuju poredenje, povezivanje, analiziranje, zaključivanje. Svi ovi procesi su sastavni deo procesa razmišljanja i razvoja inteligencije.
• Potreba za razvojem jezika ispunjava se pravilnim imenovanjem predmeta, situacija i aktivnosti, čime se bogati recnik.
• Unutrašnja osetljivost vodi dete izboru onoga što mu je nužno za razvoj, tako što ga za neke stvari čini osetljivim, a za neke druge indiferentnim. Osobine perioda posebne osetljivosti su: univerzalnost, preklapanje, vremenska ogranicenost, uočljivost.
• Dati mu priliku da se usavrši

Senzorno obrazovanje obuhvata vežbe za razvoj čula: sluha, vida, dodira, mirisa i ukusa. Ciljevi i zadaci senzornog obrazovanja su: motorna koordinacija i kontrola, razvoj fine motorike i orjentacije u prostoru, razvijanje perceptivnih sposobnosti, razvoj auditivne memorije, prepoznavanje razlicitih mirisa i ukusa.

Kosmičko obrazovanje obuhvata aktivnosti vezane za zoologiju, botaniku, istoriju, geografiju, astronomiju itd. Ove aktivnosti, kroz razlicite teme i sadržaje, po principu od konkretnog ka apstraktnom, omogućavaju detetu da razume svet koji ga okružuje. Ciljevi i zadaci kosmičkog obrazovanja su: posmatranje, eksperimentisanje, analiziranje i tumačenje pojava iz raznih nauka; sticanje osnovnih pojmova o svetu koji nas okružuje.

Materijali predvideni za ove aktivnosti su: kartice sa pričama o biljkama, životinjama, kartice koje pokazuju životni put čoveka, globusi, mape, pazle, enciklopedije itd.
Matematičkim obrazovanjem se podstiče razvoj logičko – matematičkog mišljenja kognitivnih i intelektualnih sposobnosti dece.

Za realizaciju ovih aktivnosti, koriste se Montesori matematički materijali: matematički štapovi, karte sa brojevima, pribor od zlatnih perli, žetoni, vretena i dr.
Jezičko obrazovanje, kroz igru i dramske aktivnosti, podstiče dečije govorno stvaralaštvo, maštu i kreativnost i usavršava finu motoriku.
Muzičkim obrazovanjem se, kroz slušanje muzike, pevanje, sviranje i ples podstiče dečije interesovanje za muziku, igru i pesmu.

Praktično obrazovanje obuhvata vežbe, koje imaju za cilj da osposobe dete da se samostalno brine o sebi, svojoj okolini i drugim ljudima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama