Природа и друштво – глобални и оперативни планови (2023/24. год.)

У прилогу се налазе годишњи и месечни  планови Издавачке куће „Едука“

Tрећи разред

Природа и друштво (Д. Коцевска, Ј. Коцевски, Б. Балаћ, С. Балаћ)

1. Годишњи план

2. Годишњи план (Војводина)

3. Месечни планови

4. Месечни планови (Војводина)