Проф. Дејић: Од рођења до 6. године дечји мозак је најспремнији за учење. Ево како да им помогнемо

“Будите стрпљиви с децом док решавају задатке. Ваша подршка им је неопходна. Прихватите сваки покушај детета да реши задатак, макар и погрешно, јер је то дечје стваралаштво.

Радујте се дететовом успеху, хвалите га. Помажите му само неопходним саветима, а не решавајте задатак уместо њега. Само на тај начин детету ће математика постати игра и оно ће желети да ради даље.”

Ово су речи професора Мирка Дејића и Бранке Дејић, аутора већ добро познатих збирки математичких и логичких задатака Математика као игра 1 и 2, за децу од 5 до 7 година. Ове збирке добиле су Награду за најбољи предшколски уџбеник у Европи у 2012. години. Проф. Дејић аутор је и неколико универзитетских и основношколских уџбеника, као и низа популарних математичких књига за децу и одрасле, међу којима је и приручник Предшколац у свету математике намењен родитељима и васпитачима.

Најновије издање Мирка Дејића и Бранке Дејић под називом Математичка вртешка подједнако је креативно, маштовито, окренуто развоју логике, математичких вештина, креативног мишљења.

Како код предшколаца помоћу математике развијамо мишљење?

У периоду од рођења до шесте (седме) године мозак деце је најефикаснији и најспремнији за учење. Тај развој директно утиче на дететов успех у школи, али и касније.

Поред садржаја у првом делу књиге Математичка вртешка, у ком се систематски развијају математички појмови, у другом делу књиге дат је низ задатака погодних за развијање мишљења и интелигенције код деце. Сви задаци су формулисани тако да код деце изазову радозналост, жељу да их решавају и радост након решеног задатка. Сходно узрасту деце ти задаци имају јасно изражене и за децу важне циљеве. Њиховом израдом утиче се на развој апстрактног и формалног мишљења код деце, чији ће замах наступити тек после десете године.

Самостално долажење до идеје о решавању задатка и наслућивање решења развија стваралачке потенцијале деце, као и интуицију неопходну у решавању математичких проблема. Кратка збуњеност на почетку решавања задатка мотивише дете да истражује шта представља проблем у задатку. То доноси радост и жељу да се иде даље. 

Математичка вртешка намењена је деци узраста од 5 до 7 година, без обзира на склоност ка математици јер она није збирка обичних задатака. Сваки задатак је једна мала игра, загонетка чије решавање деци доноси задовољство. Како је ова збирка конципирана?

Књигу смо писали и конципирали тако да буде адекватна узрасту који сте навели, али и да прати Припремни предшколски програм. Формално гледано, књига има два дела. Један се односи на систематско развијање математичких појмова и успешну припрему деце за праћење наставе у првом разреду основне школе, а други на развијање мишљења и интелигенције код деце. Тематске јединице у збирци су тако распоређене да деца постепено, неприметно, кроз игру уче математичке појмове, и то по педагошким начелима – од простог ка сложеном.

Да ли је књига намењена свој деци узраста од 5 до 7 година?

Књига Математичка вртешка замишљена је да помогне деци, највише оној која су у узрасту од 6 до 7 година, да се успешно математички припреме за полазак у школу. Ипак, ако дете показује жељу и склоност, наравно да се књига може користити и раније, у вртићу или код куће. Ако је дете добро математички припремљено на предшколском нивоу, наставак школовања биће мање стресан, једноставнији и занимљивији. 

На који начин ова књига може да помогне деци у припреми за полазак у школу?

Радећи на овој књизи, трудили смо се да одаберемо и осмислимо адекватне и прописане садржаје, да их прерадимо тако да одговарају узрасту деце којима је књига намењена, да учинимо да садржаји буду животни и интересантни и да се уклапају у њихова интересовања.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

На садржаје из књиге директно се ослањају садржаји прописани наставним програмом за први разред. За разлику од класичних уџбеника ове врсте, књига садржи низ задатака који ће помоћи развитку логичког мишљења, веома значајног за различите математичке активности које подстичу умни развој деце. Све ово је веома важно за један зрели полазак деце у школу.

Да ли и како ова књига може бити корисна и васпитачима?

Дете спонтано учи шта је горе, а шта доле, шта је иза, а шта испред. Среће се с појмовима лево, десно, у, на, ван, уочава колико има нечега, среће се с бројањем, низовима, мерењем, увиђа да нешто личи на неку геометријску фигуру (квадрат, правоугаоник, круг итд.) или геометријско тело (коцку, квадар, лопту итд.).

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Све нас то, иако је реч о малој математици, наводи на потребу за организованијим радом у погледу развијања математичких појмова на предшколском нивоу. Како је у писању књиге испоштована савремена методика рада са предшколском децом, психофизички узраст деце и Припремни предшколски програм, васпитачи у својим установама могу користити ову књигу. Васпитачи ће у књизи наћи конкретизацију онога што су на студијама учили у оквиру предмета Методика развоја математичких појмова, који сам и сам предавао на Учитељском факултету у Београду.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

На који начин је најбоље да родитељи учествују у коришћењу ове књиге?

Битно је да родитељ детету прочита задатак и учини да дете разуме шта се од њега тражи да уради, да уочи услове, везе итд. Дете не треба силити, нити оптерећивати радом. Нека дете, уз контролу, ради петнаест до тридесет минута неколико пута недељно. Треба поштовати дететов узраст, па ако се учини да је неки захтев за дете тежак, требало би да се иде на лакше захтеве, а касније се вратити да се доврши оно што није урађено. Родитељи треба да буду стрпљиви с децом док решавају задатке. Добро би било да прихватите сваки покушај детета да реши задатак, макар и погрешно, јер је то дечје стваралаштво. Дете треба да похвалимо и да се радујемо његовом успеху. Детету се пружа помоћ само неопходним саветима и никако не треба да му се решавају задаци. Само на тај начин детету ће математика постати игра и оно ће желети да ради даље.