Проф. Милинковић: Како се у нижим разредима може унапредити настава математике

2 марта, 2020

Јасмина Милинковић је ванредни професор на Учитељском факултету у Београду и један од предавача с великим искуством у области математике. Поред великог броја стручних радова, написала је и више уџбеника за основце, од којих су уџбеници за први, други и трећи разред основне школе, у издању Креативног центра, рађени по новим програмима наставе и учења, оријентисаним на исходе. 

Њена књига Математика 2. Уџбеник за други разред основне школе (са илустрацијама Бориса Kузмановића) нашла се прошле године у ужем избору за Награду Најбољи европски уџбеник, која се додељује на Сајму књига у Франкфурту.

Како бисмо сазнали нешто више о томе шта чека ђаке који се у септембру уписују у трећи разред, али и њихове учитеље, разговарали смо с Јасмином Милинковић о новим уџбеницима.

  • Чиме сте се водили приликом израде уџбеника за 2. и 3. разред да бисте остварили захтеве програма?

Руководила сам се, пре свега, потребом за тим да се садржаји изложе у складу с програмским захтевима. Нови програм нуди јасне методичке смернице у вези с начином реализације садржаја. (Програм учења и наставе има у неким елементима другачији приступ у односу на претходни програм.) Поред тога, имала сам у виду то да је неопходно изложити садржаје на математички коректан начин, али примерен интересовањима и могућностима ученика. 

  • Шта садржи нови уџбеник из математике за трећи разред и на који начин олакшава ђацима савладавање градива, а учитељима свакодневни рад?

Уџбеник за трећи разред рађен је у складу с новим програмом учења и наставе, дакле изложени су садржаји који су предвиђени програмом. Две су основне карактеристике уџбеника: повезаност с дечјим искуством и претходним знањима и занимљиве игролике активности (уместо бесконачног низа задатака), које мотивишу децу да посвете дуже време математици.

Имајући у виду карактеристике деце тог узраста, покушала сам да им садржаје учиним разумљивим, те да их пропратим упечатљивим примерима и занимљивим и изазовним задацима и активностима. Задаци и активности дати су тако да у потпуности омогуће остварење исхода. Избор задатака и њихов редослед одговарају потреби за поступношћу и систематичношћу, а отварају и могућности за диференцирани приступ.  

  • Да ли сте приликом израде уџбеника водили рачуна и о међупредметним компетенцијама и да ли сматрате да су оне у савременој настави важне?

Међупредметне компетенције имају посебан значај јер оснажују децу за даље образовање, самообразовање и учешће у друштву. Многе активности и задаци креирани су тако да подстичу развој способности комуникације кроз различите видове размене идеја (говорно, писмено, визуелно) и сарадње. Поред тога, бирани су контексти који подижу свест ученика за одговорност према здрављу, природи, сугеришу предузимљивост и предузетништво као вид активног односа јединке у друштву.  

  • Шта је то што у настави математике често недостаје и што мислите да би наставници могли да унапреде?

Понекад у обради садржаја пропуштамо да ученицима пружимо прилику да сами открију математичке истине. Иако решавање задатака само по себи доноси радост и у великој мери обезбеђује остваривање исхода, у настави се често не користи пун потенцијал задатака. При вежбању са ученицима пропуштамо да разговарамо о различитим начинима представљања задатака или начинима решавања задатака.  

  • Како треба да изгледа добра контролна провера из математике?

Уџбенички комплети садрже низ провера знања које пружају прилику ученицима за самосталну проверу знања. У добрим проверама знања уравнотежено су заступљени задаци „знања“ , „примене“ и „резоновања“ (којима се проверавају повезаност знања и логичко математичко мишљење). 

  • Математика се често сматра бауком, како у очима родитеља тако и у дечјим очима. Да ли верујете да је за успешно савладавање градива довољан рад или је неопходан и таленат?

Данашње животно окружење чини да су и деца и родитељи свесни тога да је важно знати математику. Сматрам – а истраживања говоре у прилог мом ставу – да деца немају урођен страх од математике. Њихово искуство је углавном врло позитивно. Математички садржаји су за децу смислени и повезани, те су она често и сама способна да открију математичке истине. Поред тога, решавање задатака свакодневно им доноси задовољство. 

Иако сматрам да је изузетно важно посвећивати пажњу талентованим ученицима, таленат није неопходан за савладавање градива јер је програм учења и наставе предвиђен за целокупну популацију ученика. 

  • Коначно, поред многих радова, објавили сте и рад о развијању комуникацијских компетенција наставника и ученика. Шта је, по вашем мишљењу, најчешћа препрека доброј комуникацији и како је надвладати?

Да, сматрам да је успешна комуникација основа успешне наставе. Учионица треба да буде место где се разговара, где се гласно размишља, где се идеје представљају на различите начине, често визуелно. Препрека доброј комуникацији јесте недостатак заједничког (математичког) језика или неподстицајна социјална клима, а подстицај развоју комуникације може бити и уџбеник у којем се пажња посвећује визуелизацији математичких појмова и поступака и развоју математичког језика.

МАТЕМАТИКА. УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Јасмина Милинковић

Свака наставна јединица започиње уводним задатком у коме се нови математички појмови повезују са оним што је деци блиско или што је учено раније. Ти задаци су богато илустровани и могу да буду учитељу повод за разговор и постављање додатних питања. Уџбеник садржи и задатке које деца решавају у свесци, самостално или уз помоћ учитеља. Саставни део уџбеника су занимљиви пројекти, као и материјал за извођење разноликих математичких игара које се могу играти индивидуално, у пару или групно, што све има посебну мотивациону вредност када се ради о провежбавању наученог.

Прелистајте Уџбеник овде

МАТЕМАТИКА. РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Јасмина Милинковић

Радна свеска функционално прати уџбеник и у потпуности је прилагођена захтевима новог програма наставе и учења. У њој се налази мноштво задатака различитих типова и различитих нивоа тежине. Захтеви у задацима подстичу примену правила, сналажење у различитим ситуацијама и дубље разумевање математичких појмова. На крају сваке тематске целине налази се провера знања која ученицима може послужити за самоевалуацију. И у радној свесци ученицима се предлажу добро осмишљене математичке игре кроз које се на забаван начин увежбава и утврђује оно што је научено.

Прелистајте Радну свеску овде

МАТЕМАТИКА. УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Јасмина Милинковић

Уџбеник има јасну и прегледну структуру. Изложени су наставни садржaји који обухватају блок бројева до 1000, геометрију, мерење и разломке. Излагање је поступно и систематично, објашњења су детаљна и прилагођена узрасту. Математички појмови се објашњавају на јасан и једноставан начин, коришћењем визуелних средстава – илустрација, боја, бројевних правих и сл. Свака методичка целина завршава се рубриком Шта смо научили, где су истакнути кључни појмови. Осим израде задатака, ученици се упућују на то да истражују на интернету, праве презентације и пројекте и уче кроз математичке игре, било самостално било у пару. Разноликошћу задатака и упућивањем на различите начине рада – цртањем, бојењем, лепљењем, радом у пару, на компјутеру и сл. – ученици се усмеравају на стваралачки рад и на усвајање функционалног знања. Постоји корелација с другим наставним предметима и животним ситуацијама.

Прелистајте Уџбеник овде

МАТЕМАТИКА. РАДНА СВЕСКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Јасмина Милинковић и Милана Дабић Боричић

Радна свеска је у функционалној вези са уџбеником. Задаци су разноврсни, с јасним и прецизним инструкцијама и различитог степена тежине, развијају дечју способност сналажења и примену знања у новим ситуацијама. Присутни су сви типови задатака за различите нивое постигнућа – задаци допуњавања, алтернативног избора, вишеструког избора и задаци отвореног типа. Многи задаци ослоњени су на реалне ситуације, што ученицима омогућава да повежу математику са свакодневним животом и чини да усвојене математичке вештине постану корисне и практичне. Свака методичка целина завршава се тестом за самопроверу Провери своје знање.

Прелистајте Радну свеску овде

Погледајте примере наставних припрема за математику за 3. разред основне школе по новом програму наставе и учења.

Демо-верзијама дигиталних уџбеника Креативног центра може приступити сваки наставник без регистрације, преко адресе www.ekcskola.rs, док корисници штампаних књига Креативног центра могу користити комплетне верзије уџбеника уколико се региструју на истој адреси.

Прелистајте НОВИ КАТАЛОГ УЏБЕНИКА Креативног центра за 1, 2. и 3. разред основне школе.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Један коментар на "Проф. Милинковић: Како се у нижим разредима може унапредити настава математике"

  1. Snezana каже:

    Uciteljica sam.Koristila sam razne udzbenike.Ovakvi tekstovi samoreklame,hvalospeva tipa bolji udzbenik od mog,mene strucnjaka nema mi samo govori da prave vrednosti se gube i da je bitna propaganda,posebno ljudi koji se predstavljaju kao strucni a to ustvari i nisu.Da bi napisao dobar udzbenik treba biti i dobar pedagog i covek.

Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама