Ranko Rajović: Kako rastu veliki ljudi (VIDEO)

Predavanje: Kako rastu veliki ljudi, organizovalo je udruženje Roditelji u Podgorici 08. jula 2014. godine.
http://www.youtube.com/watch?v=1Dh9t5hw6H8
Ranko Rajović je doktor interne medicine, jedan od autora programa – NTC (Nikola Tesla centar) sistem učenja, kao i saradnik UNICEF-a za edukaciju.
On tvrdi da učenje kroz igru i asocijaciju pomaže deci da se pravilno razvijaju i razmišljaju, a nedostatak tih procesa zbog nesvjesnih grešaka roditelja usporava, ili čak zauvek oštećuje, njihov razvoj.
Rajović kaže da roditelji prave greške od samog rođenja deteta tako što ih ne usmeravaju da razvijaju mozak na pravilan način i ne omogućavaju im da uče i povezuju informacije kroz igru, koja je najbitnija za ranu stimulaciju deteta.
Prema Rajovićevom mišljenju, reproduktivno učenje je možda nekada davno bilo dobro ali danas moramo naučiti decu da misle.
„Mi moramo da znamo kako mozak radi pa da u skladu sa prirodom, tradicijom i kulturom razvijamo mozak dece“, navodi i dodaje da nije neophodno da usvajamo tuđe modele učenja.