Растављање полинома на чиниоце; Растављање полинома на чиниоце – једначине

Задаци да провежбате квадрат бинома, разлику квадрата, растављање на чиниоце и решавање једначина

Погледајте и онлајн провере знања из математике за ученике седмог разреда ОВДЕ

Download (PDF, 148KB)

Download (DOCX, 22KB)

Download (DOCX, 31KB)

Погледајте и онлајн провере знања из математике за ученике седмог разреда ОВДЕ

Извор: zrmatematika