Растојање између две тачке у координатном систему – тест