Razlike između prosečnog i mudrog roditelja

11 ključnih razlika između prosečnog i mudrog roditelja:

Prosečan roditelj provodi svo svoje slobodno vreme sa decom, dok mudar roditelj brine i o sebi, čime daje dobar primer samonege.

Prosečan roditelj se bavi posledicama, a mudar uzrocima problema.

Prosečan roditelj daje odgovore, a mudar uči decu da ih sami nađu.

Kada dete pogreši, prosečan roditelj kaže “nemaš pojma”, a mudar kaže “razmisli još jednom, naći ćeš tačan odgovor”.

Prosečan roditelj poredi dete sa drugima, dok mudar ohrabruje dete da bude to što jeste.

Prosečan roditelj pazi da dete ne pogreši, dok mudar pusti dete da pogreši povremeno. Jer zna da su greške ponekad najbolji način učenja.

Prosečan roditelj kaže “ne radi to”, dok mudar kaže “razmisli o posledicama”.

Prosečan roditelj se trudi da bude dobar, a mudar onakav kakav jeste.

Prosečan roditelj misli da je učitelj, dok mudar zna da mora da bude više od toga.

Prosečan roditelj kaže detetu šta mora da uradi, dok mudar pokaže detetu zašto je način koji predlaže bolji.

Prosečan roditelj zahteva od deteta da drži reč, dok mudar sopstvenim primerom pokaže kako se to radi.

Dr sc. Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, Novi Sad.

Izvor: danijelabudisa.com