Развој детета до годину дана (и која је улога родитеља у том процесу)

У наставку је кратак водич за родитеље беба млађих од годину дана, преузет из вежбанке намењене управо за рад са бебама узраста до једне године – „Зекина школица” у издању Креативног центра. За децу овог узраста постоји велики број сликовница, али ова вежбанка се разликује зато што на свакој страни даје и упутства родитељима за рад са дететом, предлаже питања која треба поставити, детаље на које детету треба скренути пажњу…

Развој говора

У прва три месеца живота дете најпре само слуша говор, звук звечке, музику и оглашава се грленим гласовима, а затим са а, у, гу, бу, бе, е.
У другом триместру постепено почиње да изговора вокале а – а – а, у – у – у, уа – уа, ау – ау, да пева еда, ма, нга, бља, енг и да формира слогове: ба‑ба, ма‑ма, еда‑еда, нга‑нга.
У другој половини прве године почиње да брбља, разуме једну, а затим и неколико речи. На налог окреће главу ка познатој особи или
предмету, слуша и опонаша звуке и гласове. Пред крај прве године може да зна неколико речи (мама, тата, баба, па‑па) и да извршава
једноставне налоге (дођи, немој).
Улога родитеља:
– Све активности с дететом пратити нежним говором, певушењем, гукањем, меким звуцима.
– Разговарати с бебом, имитирати оно што она изговара.
– Разумети захтеве детета и одговарати на њих осмехом, погледом, узимањем у руке, пружањем жељеног предмета.
– Подстицати дете да понавља радње и опонаша звуке: Дођи, дођи… Где је?… Види мацу… Дај мами… Ово је звонце цин, цин… Како звони
звонце?
Игре: Буба лази, Иде бубамара, игре скривања, ташуњалке, бројалице, успаванке и друге.

Интелектуални развој (логичко мишљење)

Око половине прве године дете почиње да дохвата предмете и да их разгледа. Помоћу предмета намерно производи звуке.
У другој половини године најпре тражи тек сакривен предмет (око деветог месеца), а пред крај прве године успева и да га пронађе. Тада почиње и да тражи предмете изван видног поља и да даје предмет на захтев. Учи путем покушаја и погрешака.
Улога родитеља:
Подстицати дете на то да:
– посматра;
– открива делимично видљив предмет;
– додирује и дохвата предмете;
– ставља једну коцку на другу;
– имитира гласове;
– показује и именује предмете са слике.

Графомоторика

Око деветог месеца дете увиђа траг фломастера или оловке на папиру. Може да заједно са одраслoм особом повлачи линије.
Крајем прве године опонаша шарање оловком по папиру.
Улога родитеља:
Док вам дете седи у крилу, ставите му оловку или фломастер у шаку, обухватате дететову шаку и заједно повлачите линију по папиру.
Подстицати дете да само повлачи линију и да само шара оловком по папиру.

Упознавање околине

У прва три месеца дете најпре само нетремице гледа мајку док му говори, а онда постепено почиње да окреће главу према извору звука и да очима прати особу која се креће.
У другом триместру почиње да примећује ситне предмете на столу. У другој половини године разликује познате особе од непознатих и обраћа пажњу на говор других. Воли да се игра скривача: Где си, где си?, почиње да правилно локализује извор звука.
Око деветог месеца дете већ препознаје многе предмете из своје околине. Пред крај прве године уме да тапше рукама на познате песме, опонаша једноставне радње укућана (плази се, жмирка, кашљуца), показује прстом у жељеном правцу.
Улога родитеља:
– Показивати детету слике у књизи и говорити му о њима.
– Изводити ташуњалке, бројалице, успаванке.
– Игре скривања.
– Игре имитације одрасле особе и детета.
– Игре показивања.

Чулна осетљивост и опажање

Око другог месеца дете почиње да разазнаје неке боје и облике предмета на слици.
У другој половини године радо разгледа цртеже јарких боја, а на питање: Где је? окреће главу и тражи познати предмет или лице.
Визуелно разликује троугао, круг, четвороугао, показује прстом познати предмет, разазнаје шта је нацртано на слици – ликове и предмете.
Пред крај године запажа разлику између два разнобојна предмета истог облика и може да пружи предмет тражене боје.
Улога родитеља:
Показивати детету крупне цртеже јарких боја, без детаља.
Разговор: Ово је лопта. Лопта је жута. Где је жута коцка? Где је жути ауто?
Читати детету прве књиге с јасним цртежима познатих предмета. (Где је миш? Покажи.)
Подражавати звукове предмета са слике. (Ауто свира би–би.)
Подстицати дете да покаже шта ко ради на слици.
Подстицати имитирање звукова и опонашање радњи. (Како миш цијуче?)
Текст преузет из вежбанке за децу