Родитељи оцењују вртиће и школе

Министарство просвете шаље упитник у све вртиће и школе у Србији. Одговори родитеља на 40 питања треба да допринесу унапређењу рада установа. Родитељи ће имати прилику да кажу чиме нису задовољни
tip roditeqa
РОДИТЕЉИ свих ђака у Србији добиће на почетку наредног полугодишта формулар са 40 питања на која треба да одговоре, а тичу се углавном њиховог задовољства радом школе. Упитнике ће слати школе, са идејом да им то помогне да унапреде сопствени рад, али и да покушају да родитеље, које обично интересује само оцена у дневнику, укључе у рад школе.
Да ли деца имају приватне часове и због чега, да ли наставници поштују ученике, да ли би родитељи волели да се укључе у школске активности, и у које, какав је квалитет родитељских састанака, да ли савет родитеља има утицај на одлучивање – само су нека од питања на која ће одговарати. Упитник је израдио Завод за вредновање квалитета образовања, и то у три варијанте – за предшколске установе, за основну школу (при чему га родитељи ученика млађих и старијих разреда одвојено попуњавају) и за средње школе, где се покривају специфичности и гимназија и средњих стручних школа.
Прочитајте и Учитељици прекипело: Родитељи, брините о деци и пустите ме …
– Упитник смо израдили на захтев Министарства просвете, науке и технолошког развој, за потребе самовредновања школа – каже Гордана Чапрић, заменица директора овог завода. – Упитник школама може да помогне да брзо покрену иницијативе, унапреде свој рад, да на прави начин укључе родитеље у образовни процес… Корист треба да имају сви учесници – прво школа, а потом родитељи и, најважније, ученици.
Међу 40 питања на која ће родитељи одговарати налазе се сви сегметни рада школе. Треба да се изјасне да ли су задовољни радом школе, окружењем у којем њихова деца уче, квалитетом часова, допунске и додатне наставе… На питање о приватним часовима треба да одговоре из којих предмета их деца имају и због чега. Понуђени су и одговори – да би имали бољу оцену, због лошег предзнања, због незадовољавајућег квалитета рада на часу, да би постигли знања већа од оних која добијају на часу…

Прочитајте и Šta će sadržati upitnik za roditelje u školama

– Када добију одговоре, тамо где буде велики број преклапања биће јасан показатељ школама да нешто није у реду, или, с друге стране, да је веома добро, ако се већина тако изјасни – додаје наша саговорница. – У изради упитника учествовао је велики број наставника, родитеља и стручних сарадника. Проверили смо га на групама из неколико градова и добили јасне показатеље. Када упитници стигну у школе, помоћи ћемо колегама инструкцијама и додатним програмским алатом како да га статистички што лакше обраде, да би могли да користе добијене податке.
Подаци треба да служе за интерну евалуацију школа, што је први корак у провери квалитета и његовом унапређењу. Други корак је екстерна провера. До сада није одлучивано о томе. Још није одлучено да ли ће ове податке прикупљене на репрезентативном узорку школа користити и Министарстарство просвете како би добило ширу слику целокупног образовног система и у складу са тим поправљало систем.
АНОНИМНИ ОДГОВОРИ
Упитник је добровољан и анониман, али се очекује да га сви родитељи попуне, јер треба да донесе побољшање квалитета рада школе. И законом је, каже Гордана Чапрић, предвиђено да школе морају да проверавају да ли су и у којој мери корисници њених услуга задовољни.
 
Извор. Новости