Превише моћан или премоћан родитељ штети детету

 
Један од великих проблема савременог родитељства јесте што расте број родитеља који показују родитељску немоћ. Они су васпитно немоћни јер не успевају да утичу и обликују понашање свог детета. На крају, они не успевају да припреме дете за самостални живот у друштву и тиме испуне своју родитељску дужност. У конфликтним ситуацијама у којима захтевају од детета нешто што оно одбија да учини – они му попуштају. Резултат је да у сукобу две воље, дететове, којом управља дететов нагон да избегава непријатност, и родитељске, којом управља жеља да се дете социјализује – превладава дететова воља. А дете које се не подреди родитељу одбија да се подреди било коме и захтева у каснијем животу да се сви подреде њему, тако да не израста у функционалну одраслу особу.
formule-zivljenja-roditeljska-moc
Иако се људи слажу да је немоћ нешто негативно, и на њену супротност – моћ – не гледају позитивно. Поготово у вези са васпитањем деце. Питамо се: да ли је боље бити немоћан или моћан; да ли је проблем у моћи или њеној злоупотреби?
Именица моћ у вези је са глаголом моћи: моћан је онај који може да оствари оно што жели. А када људи остваре своје жеље, тада осете осећање задовољства или среће, ако су жеље биле њима веома важне. Зато људска жеља да се буде задовољан и срећан је неодвојива од извесног степена личне моћи.
Када особа живи сама на некој планини или на пустом острву, тада само од ње зависи шта може а шта не може да уради. Када нека особа живи у људској заједници, тада се њена моћ мери тиме колико је у стању да утиче на друге да јој помогну да оствари своје циљеве и жеље. Зато је моћ – социјална моћ.
Родитељска моћ је врста социјалне моћи јер родитељ утиче на дете да се оно, у аспектима које родитељ доживљава као важне, понаша на пожељан начин. Да би то постигао, родитељ мора дете упозоравати, обавештавати, захтевати, похваљивати и награђивати, критиковати, претити му казном и кажњавати. Али у свему томе мора да има меру како не би претерао са наметањем своје воље детету и упао у супротну грешку родитељске премоћи.
Превише моћан или премоћан родитељ штети детету. То чине они родитељи који стално презаштићују дете не дозвољавајући му да се од њих одвоји и да нешто ради самостално, али и они који дете оптерећују различитим активностима у којима очекују да буде изузетно успешно. У ову групу убрајамо и оне који дете малтретирају зато што га не прихватају.
Савремени родитељи треба да избегну замку немоћи, али и да не упадну у замку премоћи. То могу да постигну ако јасно показују детету да га воле, али и да су ауторитет који га дисциплинује. Помаже и ако у неким ситуацијама родитељи не гледају како се дете осећа, већ на то коју животну лекцију оно тада треба да научи.
Аутор: Зоран Миливојевић
 
Извор: politika.rs