Самном или са мном?

Пише се са мном.

Уз инструментал једнине личне заменице првог лица ја (мном) увек иде предлог са, а не с и увек се пише одвојено.
Тако се пише и: са тобом, сa нама, сa вама, сa њима, сa њом, сa њим.

Правилан је израз са одвојеним писањем јер је са предлог, а мном облик инструментала заменице мој.

Тако да се правилно пише:

Да ли хоћеш да идеш са мном на летовање?

Са мном је ишла моја најбоља другарица.