Три елемента у понашању који са сигурношћу указују на аутизам

Аутизам је развојни поремећај кога карактеришу проблеми у социјалном функцонисању – у односима са другима, способношћу да се успостави социјална интеракција, затим значајна оштећења вербалне и невербалне комуникације и појаве стереотипног понашања.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДИЈАГНОЗЕ АУТИЗМА

Уколико су у понашајном репертоару присутна следећа три елемента са сигурношћу се може рећи да се ради о аутизму.

Проблеми у комуникацији – тешкоће у разумевању и усвајању свих облика комуникације (израз лица, гест, развој говор);

Проблеми у социјалним односима – потешкоће у успостављању веза и односа са другим људима и немогућност прилагођавања захтевима средине;

Ограничени и понављајући облици понашања – понављање истих покрета, речи, радњи и интересовања и отпор према променама.


Аутор: Артемида