Служба ( функција) речи у реченици – трећи разред

СЛУЖБА ( ФУНКЦИЈА ) РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ, за трећи разред

НА 31. МАРТ 2015.

Најчешћа грешка коју правите кад одређујете службу тј. функцију речи у реченици је  што често мешате врсте речи и службу речи, а то су две различите ствари.
?ВРСТЕ РЕЧИ: ИМЕНИЦЕ, ГЛАГОЛИ , ПРИДЕВИ….( има их укупно 10 у нашем језику).
? СЛУЖБА ( ФУНКЦИЈА) РЕЧИ :СУБЈЕКАТ, ПРЕДИКАТ, ГЛАГОЛСКИ ДОДАЦИ ЗА МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН…
( постоје још и објекат, атрибут…о њима ћете учити у 4. разреду).
Одавно смо обрађивали ГЛАВНЕ ДЕЛОВЕ РЕЧЕНИЦЕ- СУБЈЕКАТ И ПРЕДИКАТ,  а у 3. разреду смо знање о реченичним деловима проширили ГЛАГОЛСКИМ ДОДАЦИМА ( или како се другачије зову, прилошким одредбама) ЗА МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН.
*  СУБЈЕКАТ нам казује КО ВРШИ РАДЊУ. Обично је то нека именица, али може бити и заменица…Могу и више речи да врше службу субјекта.
Милош броји.
Јована и Марија трче.
Баба и деда су се одселили.
Река тече.
Он спава.
******************************************************************************************************************************
*  ПРЕДИКАТ нам говори ШТА РАДИ СУБЈЕКАТ. Ако бисмо одређивали која је то врста речи , то би био глагол. Такође више речи могу да врше службу предиката. Не заборавите и на помоћне , кратке глаголе.
Милош броји.
Јована и Марија трче и вриште.
Баба и деда су се одселили.
Река тече.
Он спава.
*** РЕЧЕНИЦЕ КОЈЕ СЕ САСТОЈЕ САМО ОД СУБЈЕКТА И ПРЕДИКАТА ЗОВУ СЕ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ.
*** У РЕЧЕНИЦАМА МОЖЕ БИТИ ИЗОСТАВЉЕН СУБЈЕКАТ ИЛИ ПРЕДИКАТ.
Напомена: често грешите јер мислите да је субјекат увек на првом месту, АЛИ НИЈЕ!
Нпр.:        Пада киша.     Пада= предикат,     киша = субјекат.
Дувао је ветар.      Дувао је = предикат ,       ветар = субјекат.
*****************************************************************************************************************************
* ГЛАГОЛСКИ ДОДАЦИ , тј, прилошке одредбе, нам објашњавају :
ГДЕ се врши радња – то је ГЛАГОЛСКИ ДОДАТАК ЗА МЕСТО
КАДА се врши радња-  то је ГЛАГОЛСКИ ДОДАТАК ЗА ВРЕМЕ
КАКО, тј. НА КОЈИ НАЧИН  се врши радња- то је ГЛАГОЛСКИ ДОДАТАК ЗА НАЧИН.
Значи да глаголски додатак додатно објашњава предикат.
*Ми смо се у школи одлучили за скраћенице када обележавамо службу речи, као и подвлачењем различитим врстама линија, и то :
Субјекат подвлачимо једном линијом и обележавамо га словом С
Предикат подвлачимо двема линијама и обележавамо га словом П
Глаголске додатке за место, време и начин подвлачимо различитим линијама по избору, а обележавамо их скраћеницама:  гл. дод. М ,  гл. дод. В ,  гл. дод. Н.
Глаголски додаци за место:
Сенада се шета по ливади.
Небом плове облаци.
На улицама  нема смећа.
– Глаголски додаци за време:
Данас је освануо диван дан!
Никола је све научио током распуста.
Јесенас су лиле јаке кише.
– Глаголски додаци за начин:
Павле је нагло закочио.
Постепено смо се загревали.
Убрзо је стигао поштар.
***НАПОМЕНА:  често грешите и уместо глаголског додатка за начин подвучете нешто погрешно (атрибут,он описује субјекат; али о томе ћете мало учити у 4. разреду).
***НЕ ЗАБОРАВИТЕ, ГЛАГОЛСКИ ДОДАЦИ ОБЈАШЊАВАЈУ ПРЕДИКАТ,   А НЕ СУБЈЕКАТ!
Упорно је дувао јак ветар.
Лепа Јулија лепо црта.
Праведна учитељица је поштено закључила оцене.
Подвучене речи у претходне три  реченице су гл. дод. за начин, а ове речи које стоје уз субјекат то нису.

Извор: https://plavookauciteljica.wordpress.com