Српски језик (Читанка, м. Берковић, Н. Шарић) – глобални и оперативни планови (2023/24. год.)

У прилогу се налазе годишњи и месечни  планови Издавачке куће „Едука“

Други разред

Читанка, м. Берковић, Н. Шарић,

Језичке поуке, Мр Љ. Прћић, Др Ј. Дражић,

Латица по латица – Латиница, М. Берковић, Н. Шарић

1. Годишњи план 

2. Годишњи план Војводина 

3. Месечни планови 

4. Месечни планови – Војводина