Шта ће радити 200 саветника-спољних сарадника који су изабрани на конкурсу Министарства просвете

На конкурс за избор саветника-спољних сарадника пријавило се чак 1.432 кандидата из целе Србије.

Наставници најспремнији да уче једни од других
Комисије при школским управама одабрале су 200 најбољих, који ће у наредне две године, колико је предвиђено конкурсом, помагати просветним саветницима у вршењу предметног надзора и спољашњем вредновању квалитета рада образовних установа.
Њихов задатак биће и да помажу колегама у школама кроз такозвану хоризонталну едукацију, у развоју знања и вештина за одређене области, као што су оцењивање, програмирање рада, развој инклузивног образовања, рад са надареним ученицима и слично. Регионалне комисије које су бирале кандидате вредновале су квантитативно њихове резултате, професионална искуства и вештине, процењивале мотивациона писма пријављених, а са сваким је обављен и интервју.

Прочитајте и Решење министра о избору саветника

– Будући да нису хтеле да иду испод захтева прецизираних конкурсом, одређене регионалне комисије су предложиле да се не изабере максимално могући број сарадника, што је створило могућност да се пет школских управа листа додатно прошири. У ШУ Пожаревац, рецимо, било је предвиђено ангажовање 10 саветника, а комисија је предложила девет кандидата, па је све укупно у првом избору било 186 кандидата. Онда смо одлучили да се листе допуне до планираних 200, и то у три школске управе у Војводини, ШУ Чачак и ШУ Краљево-група за Нови Пазар, при чему смо узимали у обзир људе који могу да пруже подршку и за више предмета или у познавању мањинских језика – објашњава Јасмина Ђелић, која је у Министарству просвете задужена за координацију рада школских управа.
Избор ових људи у школама се очекује са нестрпљењем, пре свега због њиховог ангажовања у екстерној евалуацији. Синдикати су много пута критиковали тај процес због тога што су оцену педагошког рада наставника на часу често процењивали људи других струка. То је био и предмет разговора надлежних са наставницима из неколико чачанских школа, од којих су у том захтеву најупорнији у Гимназији у том граду. Ипак, у Министарству просвете објашњавају да саветници-спољни сарадници неће бити самостални у раду већ ће помагати просветним саветницима из школских управа, који су по закону надлежни, али и обучени за екстерну евалуацију.
Јасмина Ђелић најављује да ће саветници-спољни сарадници током фебруара и марта проћи он-лајн, као и дводневну интерактивну обуку, која ће бити посвећена питањима стручно-педагошког надзора и формативног оцењивања, што се показало као слаба страна система.
Саветници су, иначе, људи који већ раде у школама, а за додатно ангажовање добијаће по 40.000 динара на годишњем нивоу. На питање ко има мотив да ради за те паре, Јасмина Ђелић одговара – више од 1.400 просветних радника који су се јавили на конкурс.
– Новац није њихов примарни мотив, они су желели да раде неке нове ствари у свом професионалном ангажовању, а од тога могу имати само корист, јер ће добити квалитетну обуку и себи омогућити стицање нових знања и искустава. Један од главних мотива за њихово ангажовање је био да оснаже колеге да развијају квалитетнију наставу, јер бројна истраживања показују да су наставници најспремнији да уче једни од других. Сада им се та прилика пружа. Изабрали смо саветнике за укупно 43 предмета и области предмета, од предшколског до средњег образовања, укључујући и музичке школе, али су „покривене“ и неки специфични аспекти рада образовних установа, као што су инклузивно образовање и настава на језицима националних мањина – објашњава Ђелићева.
Предметни надзор
– У 2017. години желимо да померимо фокус са предметног надзора који се превасходно одвија по пријавама родитеља, наставника, директора или анонимних грађана на неке приоритетне области, као што су примена формативног оцењивања, развој инклузивног образовања и коришћење образовних постигнућа у праћењу напредовања ученика – каже Јасмина Ђелић.
Пише: В. Андрић
Извор: Данас