Šta donose novi udžbenici Kreativnog centra za 7. razred

28 februara, 2020

Svi udžbenički kompleti i udžbenici za sedmi razred osnovne škole usklađeni su s novim planom nastave i učenja za školsku 2020/2021. godinu i orijentisani su na ishode.

Udžbenički kompleti se pripremaju i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja. Nastavne pripreme za sve predmete prateći su deo udžbeničkog kompleta (dostupne su u elektronskoj ili štampanoj formi).

ČITANKA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Simeon Marinković, Slavica Marković

Sadržaj čitanke je podeljen na četiri tematske celine: Plavi čuperak, Zlatna jabuka, Među svojima i Kroz mećavu. Na kraju svake celine, pod naslovom Šta treba zapamtiti, dati su odeljci sa pregledno organizovanom sistematizacijom gradiva, uz navođenje naslova reprezentativnih književnih dela. Istaknuti su književni pojmovi u vezi s delom koje se obrađuje i izdvojene su ključne reči. Većina tekstova obogaćena je izvodima iz kritika, kratkim i upečatljivim odlomcima koji se odnose na pisca ili njegovo delo. Uz obavezni spisak dela za obradu, čitanka sadrži i dopunski izbor lektire, koji dopušta nastavniku i učeniku veću kreativnost u dostizanju ishoda. Dopunski izbor čine: Anton Pavlovič Čehov, Činovnikova smrt; Janko Veselinović, Hajduk Stanko; Jasminka Petrović, Leto kad sam naučila da letim, te naučnopopularni tekstovi preuzeti iz knjige Tomasa Armstronga Pametniji si nego što misliš. Analize tekstova sastoje se od niza pitanja, naloga i zadataka koji su po složenosti diferencirani u tri nivoa (osnovni, srednji i napredni nivo). Pitanja, nalozi i zadaci logički su povezani sa sadržajem, dobro su osmišljeni i upućuju učenike na različite kognitivne aktivnosti. Istovremeno, predstavljaju putokaze za samostalno čitanje, razumevanje i usvajanje nastavnih sadržaja. Podstiču učenike na stvaralačko mišljenje i istraživanje. Metodička aparatura autora čitanke instruktivna je i podsticajna, prilagođena nastavi u kojoj se usvajaju odgovarajuća funkcionalna znanja. Osim četiri navedene celine, čitanka sadrži i deo namenjen kulturi čitanja i pisanja (primer kako se vodi dnevnik čitanja; pravila za izražajno čitanje i recitovanje; pravila za dobro pisanje sastava).

Prelistajte Čitanku ovde

SRPSKI JEZIK. UDŽBENIK ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Duška Klikovac

Udžbenik je koncipiran u skladu s nastavnim programom za predmetne oblasti Jezik i Jezička kultura. Udžbenik obuhvata sadržaje iz četiri oblasti: gramatike (glagolski oblici, nepromenljive vrste reči, rečenice, sintagme, naporedni odnosi, sastav predikatske rečenice, zavisne rečenice, kongruencija), pravopisa (pisanje zapete, tačka sa zapetom, skraćenice), ortoepije (dugouzlazni i dugosilazni akcenti) i jezičke kulture (tehnički i sugestivni opis, rasprava, novinarski/publicistički tekstovi, imejl poruka, čitanje i pravljenje grafikona). Nastavne jedinice iz oblasti gramatike sadrže brojne podsticajne primere. Najčešće su to znalački odabrani i prilagođeni odlomci iz književnih dela ili primeri iz svakodnevne komunikacije. U oblasti pravopisa sadržaji su povezani sa odgovarajućim temama iz gramatike. Nastavna jedinica iz oblasti ortoepije počinje određivanjem naglašenih samoglasnika u rečima, a nastavlja se određivanjem dužine i definisanjem dugouzlaznih i dugosilaznih naglašenih samoglasnika. Na kraju je dat podsetnik o akcentima u srpskom jeziku s pravilima akcentovanja. U oblasti jezičke kulture, u okviru posebnih nastavnih jedinica, obrađeni su sadržaji koji se odnose na vrste opisa, kulturu raspravljanja, vrste i odlike novinarskih tekstova, pisanje imejl poruka, čitanje nelinearnih tekstova i pravljenje grafikona. Svi sadržaji obiluju upečatljivim i podsticajnim tekstovima/primerima – oni su istovremeno i radni materijal na osnovu kojeg učenici razvijaju kompetencije iz ove oblasti.

Svaka lekcija u udžbeniku sadrži radne delove u formi vežbanja i zadataka namenjenih proveri stepena usvojenosti i razumevanja gradiva. Nalozi su veoma raznovrsni po formatu, tipu aktivnosti koju traže od učenika, kao i po nivou kognitivne aktivnosti potrebne da bi se zadatak rešio. Za svaki zadatak data je procena nivoa težine (lak, srednji, malo teži, želim da uradim više). Sve tematske celine završavaju se pregledno organizovanom sistematizacijom gradiva.

Prelistajte Udžbenik ovde

MATEMATIKA. UDŽBENIK ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković i Zorica Jončić

Preporučeni sadržaji, koji vode ostvarivanju predviđenih ishoda, obrađeni su u šest tematskih celina (Realni brojevi, Pitagorina teorema, Celi algebarski izrazi, Mnogougao, Krug, Obrada podataka). Svaka nastavna tema počinje uvodnom stranom, gde se nalaze primeri iz svakodnevnog života, ponešto iz istorije matematike i kratka najava sadržaja koji će se obrađivati, kao i kratak test za proveru prethodno usvojenih znanja neophodnih za uspešno savladavanje sadržaja koji slede. U okviru svake nastavne jedinice izdvojeni su i posebnim simbolima označeni sledeći delovi: ključni pojmovi, obrada novog gradiva, dodatna objašnjenja definicija i pravila, rešeni zadaci koji pomažu u razumevanju gradiva i odeljak Proveri šta znaš, s nekoliko zadataka koji se odnose na obrađeno gradivo. Udžbenik je oblikovan tako da učenika aktivno vodi kroz lekciju, počev od jednostavnih primera, preko pravila, do zadataka za vežbu. Na kraju svake nastavne teme nalaze se rubrike I to je matematika i Zapamti. U prvoj se učenici upoznaju s primerima i zadacima koji ukazuju na različite oblasti života u kojima matematika ima primenu, a druga se odnosi na pregledne sistematizacije gradiva obrađenog u okviru te nastavne teme.

Prelistajte Udžbenik ovde

MATEMATIKA. ZBIRKA ZADATAKA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Mirjana Stojsavljević-Radovanović, Ljiljana Vuković i Zorica Jončić

Zbirka prati udžbenik i u njoj se nalaze raznovrsni zadaci za dalje vežbanje. Pored zadataka, u zbirci se mogu naći i dodatna objašnjenja definicija i pravila, rešeni zadaci koji pomažu u razumevanju gradiva, a u rubrici Probaj i ovo nalaze se zadaci namenjeni onim učenicima koji mogu i žele da nauče nešto više. Na kraju svake tematske celine u zbirci nalaze se zadaci za proveru znanja, gradirani u tri nivoa: osnovni, srednji i napredni. Na kraju udžbenika i zbirke dati su rezultati i uputstva za rešavanje svih zadataka.

Prelistajte Zbirku ovde

GEOGRAFIJA. UDŽBENIK ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Dragan Milošević i Miroslav Markićević

U okviru osam tematskih celina obrađeni su sadržaji koji vode ka ostvarivanju predviđenih ishoda. Pored osnovnog teksta, u okviru svake nastavne jedinice izdvojene su geografske zanimljivosti koje pobuđuju interesovanje učenika za obrađivane sadržaje; zadaci koji navode učenike da pronađu na karti pojedine geografske odrednice ili da se podsete ranije obrađenih sadržaja povezanih sa onima koji se trenutno obrađuju. Svaka nastavna jedinica praćena je pitanjima i zadacima kojima se proverava usvojenost obrađenih sadržaja. Na kraju svake tematske celine nalazi se pregledan sažetak obrađenog gradiva u vidu osnovnih teza, kao i šematski prikaz pojmova obrađenih u okviru nastavne teme. Na kraju knjige nalaze se registar pojmova obrađenih u udžbeniku i spisak korišćene literature.

Prelistajte Udžbenik ovde

LIKOVNO. UDŽBENIK ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Mirjana Živković

U okviru tri odvojene ali međusobno sadržajno skladno povezane celine (Prostor i kompozicija, Komunikacija i Umetnost oko nas) dato je obilje korisnih informacija i maštovitih zadataka, idealnih za uzrast učenika sedmog razreda. Udžbenik obiluje reprodukcijama umetničkih dela (slikarstvo, vajarstvo, grafička umetnost i arhitektura), kao i poučnim izrekama velikih mislilaca i čuvenih umetnika. Preko slavnih imena istorije umetnosti (Poliklet, El Greko, Leonardo da Vinči itd.), velikih arhitektonsko-umetničkih poduhvata (Sopoćani, Rems, Sikstinska kapela itd.), pa sve do fotografije, filma, pozorišta (Eni Lebovic, Isidora Dankan), udžbenik upućuje na povezanost i stvaralačku komunikaciju između umetnika i njihovih ostvarenja od davnih vremena do danas.

Autorka veštim pedagoškim pristupom povezuje poznate umetničke i kulturne društvene vrednosti, kao što su pozorište, scena, crtani film, sa izumima modernog doba – od mogućnosti primene digitalne olovke ili drona, pa sve do dostignuća koja mogu da pruže kompjuterski generisana slika ili hologram. Velika pažnja posvećena je ostvarenjima domaćih umetnika, uz obilje reprodukcija i zanimljivih podataka o stvaraocima, kao i prilozima u vidu adresa zvaničnih sajtova pojedinih umetnika i brojnih zavičajnih muzeja.

Prelistajte Udžbenik ovde

DIGITALNI UDŽBENICI ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

VRHUNSKI EVROPSKI OBRAZOVNI SOFTVER KOJI ĆE UČITELJIMA BITI SVAKODNEVNA POMOĆ U NASTAVI

Digitalni udžbenici Kreativnog centra pripremljeni su u saradnji s najvećim finskim proizvođačem obrazovnog softvera, čiji su partneri i neki od najvećih izdavača u Finskoj i Evropi. Prednost im je lako i intuitivno korišćenje i kretanje kroz program, kao i moderan i inovativan izgled platforme. Mogu se koristiti na telefonu, tabletu i kompjuteru i nema potrebe za dodatnom instalacijom programa. Mogu se koristiti i na elektronskoj tabli i pogodni su za rad u učionici s većom grupom đaka. Istovremeno mogu biti i materijal iz kojeg učenik uči u školi ili kod kuće i pomoćno sredstvo namenjeno nastavniku za efikasnije izvođenje nastave.

Demo-verzijama digitalnih udžbenika Kreativnog centra može pristupiti svaki nastavnik bez registracije, preko adrese www.ekcskola.rs/demo.php, dok korisnici štampanih knjiga Kreativnog centra mogu koristiti kompletne verzije udžbenika ukoliko se registruju na adresi www.ekcskola.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama