Шта је интелигенција и како се мери?

Шта је интелигенција и како се мери?
Људска интелигенција је комплексна ментална способност која се односи на начин нашег разумевања, планирања, решавања проблема и учења. Обично људи повезују интелигенцију са академским постигнућем или академском „памећу“ , међутим њу треба схватити шире. Резоновање, решавање проблема, апстрактно размишњање, брзо учење и учење из искуства, су способности које су потребне особи да би се адаптирала и превазишла препреке у свом окружењу а не само како би решавали интелектуалне задатке.
Колико врста интелигенције постоји?
Међу научницима који су се бавили испитивањем и мерењем интелигенције вођена је расправа о томе да ли је интелигенција општа ментална способност по којој се људи разликују или се она састоји из више способности које су међусобно независне. Показало се да су специфичне интелектуалне способности као што су спацијална способност, нумеричка способност, вербална флуентност, меморија, резоновање, вербално разумевање, визуелна способност могу третирати одвојено али да међу њима постоји нешто заједничко, један општи фактор или тзв. г-фактор интелигенције који представља генералну интелектуалну способност. Већина тестова интелигенције се заснова на овом принципу, те као разултат добијемо ИQ који је мера опште интелектулне способности.
Како се мери интелигенција?
Мерење интелигенције се данас спроводи уз помоћ тестова интелигенције који су састављени из група задатака који мере специфичне интелектуалне способности, а као резултат се добија јединствени IQ скор који је продукт мерења свих ових способности. Постоје различити тестови интелигенције и они се могу разликовати по одабиру и степену заступљености специфичних интелектуалних спосбности које мере. Оно што је важно, приликом употребе тестова интелигенције, јесте да они морају бити стандардизовани за популацију којој припада особа којој се мери интелигенција (више о стандардизацији тестова прочитајте овде). Тестови интелигенције који се налазе на интернету или у часописима нису стандардизовани на нашем узорку па резултати који се притом добијају нису валидни.
Чему служе тестови интелигенције?
Процењивање интелигенције најчешће се врши приликом уписа у школу, у сврхе професионалне орјентације, клиничке сврхе и приликом селекције кандидата за посао. Приликом уписа у школу главни циљ је утврдити да ли је дете способно да обавља менталне активности које се од њега очекују на том узрасту. Виши IQ је повезан са истрајношћу, интересовањем за школу и жељом за учењем. Такође, скор на тесту интелигенције се показује као најбољи предиктор за успех на послу (бољи је чак и од тестова личности) те је данас често укључен у селекцији приликом запошљавања.
У нашем саветовалишту од недавно постоји могућност мерења интелигенције, више о томе прочитајте овде.
Мр Сања Марјановић
дипл.психолог
Извор:vaspsiholog.com