Svaki treći direktor škole – nesposoban

Nijedan direktor škola u Srbiji trenutno ne poseduje licencu za rad, koja je zakonom obavezna.
Licenca, tj. dozvola za rad, predviđena je do sada svakim donetim i izmenjenim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Međutim, do sada licenciranje direktora nijednom nije obavljeno potpuno i ozbiljno, što je nedavno priznao i sadašnji ministar prosvete Mladen Šarčević. Problem je i u tome što se u proteklih nekoliko godina podzakonskim aktima nije ni definisalo kako će tačno izgledati dobijanje dozvole, iako su prethodni ministri na sva usta najavljivali početak radikalnih provera sposobnosti direktora naših obrazovnih ustanova.
Svaki ministar do sada priznao je da svaki treći, pa čak i direktori svake druge škole nemaju dobre ocene rada, što ministre nije navelo da iste direktore i smene. Poslednji u nizu je i sadašnji ministar prosvete, koji je ocenio da “oko trećina ljudi ima loše ocene na spoljnim proverama škola, a imamo i izuzetno dobre direktore”. On je u decembru naveo da će licenciranje konačno početi u januaru 2017. godine, ali se to nije dogodilo. Na pitanje zbog čega, u Ministarstvu prosvete odgovaraju za 021 da je Šarčević prvi ministar koji se zaista uhvatio ovog posla.

Licenciranje od jeseni

“Formirana je radna grupa čiji je zadatak da do 1. jula 2017. godine uredi sva pitanja oko sadržaja obuka za direktore i načina sticanja licence. Ova grupa radi i do sada je utvrdila program obuke za direktore iz ustanova koje su ocenjene ocenama 1 ili 2. Obuke za direktore ustanova koje su ocenjene ocenama 1 ili 2 biće realizovane prvo u Beogradu, odmah po početku drugog polugodišta, a zatim u i drugim školskim upravama, vikendima. Ova obuka je vid podrške ministarstva ustanovama koje žele da unaprede svoj rad. Obuka će trajati dva dana i biće fokusirana na realizaciju akcionog plana koji je svaka ustanova uradila nakon spoljašnjeg vrednovanja”, poručuju u Ministarstvu prosvete za 021.
Ocene nadležnih su da će svi direktori posedovati licencu za rad u naredne dve godine. Takođe, prema zakonu, direktor po stupanju na dužnost ima rok od godinu dana da dođe do dozvole za rad, što je bitna olakšavajuća okolnost za sve rukovodioce ustanova. To, poručuju u Ministarstvu prosvete za 021, ne znači da je sposobnost direktora manja, ali će organizovane obuke i licenciranje dosta pomoći da se podigne kvalitet i organizacija rada.
“Svrha licenciranja direktora je u osiguranju kvaliteta rada škola i razvoja kapaciteta za rukovođenje obrazovno-vaspitnim ustanovama. Obuke direktora su način da im se pomogne da steknu licencu, a važno je to što će novi pravilnik urediti program i trajanje obuke, tako da ćemo imati sistemsko rešenje kada je u pitanju osiguranje kvaliteta rada direktora”, pojašnjavaju u ministarstvu.
Ocene 1 i 2 na skali ocene rukovodilaca znači da je direktor ustanove praktično nesposoban. Trojkom se ocenjuju prosečne sposobnosti, a četvorkom i peticom više i visoke sposobnosti.

Član zakona u bezakonju

Zanimljivo je da svi konkursi za direktore škola moraju da sadrže član Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji propisuje da direktor mora da poseduje licencu za rad, iako je nemoguće da je isti i ima. Nedavno je poništen konkurs za izbor direktora Karlovačke gimnazije jer nije sadržao ovu odredbu, a potom raspisan novi koji je sadrži, sa napomenom da “direktor ne mora da dostavlja licencu, jer je uopšte ni ne može posedovati”.
Autor: Gorica Nikolin
Izvor: 021