Tri nova predmeta za osnovne škole

Informatika se od naredne školske godine uvodi kao obavezan predmet, a završena je obuka za 60 nastavnika informatike za nove sadržaje iz programiranja, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Svi nastavni materijali, video-lekcije i pripreme za nastavnike će već tokom jula biti dostupni na sajtu ministarstva kao i na sajtu petlja.org. za sve učenike, nastavnike i zainteresovane građane.
Osim obuke za primenu novina u nastavnim programima, od 20. avgusta započeće i obuke nastavnika svih predmeta koji nemaju osnovni nivo digitalnih kompetencija, za dostizanje tog nivoa i osposobljavanje za primenu IKT u nastavničkoj profesiji.
U saradnji sa Ministarstvom kulture, Ministarstvo prosvete radi na projektu e-lektire kako bi svim učenicima omogućili pristup digitalizovanoj lektiri.
Kroz pilot-projekat E-prosveta od ove jeseni i tokom školske godine biće uključeno oko 200 škola koje će dobiti softver i obuku za korišćenje elektronskog dnevnika.
Tri nova predmeta za osnovne škole
Što se tiče nabavke računara, iz Ministarstva prosveta poručuju da je snimljeno stanje na terenu i da je u toku nabavka računara, kao i da Ministarstvo priprema pravilnik o održavanju IKT opreme u školama.
Na osnovu sporazuma sa Majkrosoftom “Shape the Future – Podrška transformaciji” same škole će moći da kupuju licencirani operativni sistem po povlašćenim cenama od 2 dolara.
Kad je reč o povezanosti škola na internet, iz Ministarstva poručuju da sve škole imaju internet vezu, a da su izdvojena odeljenja u kojima se održava informatika u 93 odsto slučajeva pokrivena internetom.
Sa operaterima mobilne telefonije su se dogovorili o opremanju preostalih 7 odsto škola 4G internetom.
Ministarstvo prosvete saopštilo je i da su spremni nastavni planovi i programi za tri nova predmeta u petom razredu osnovne škole – tehnika i tehnologija, informatika i računarstvo i fizičko i zdravstveno vaspitanje.
Čim ti dokumenti budu objavljeni u “Prosvetnom glasniku”, slede izmene Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi.
 
Tanjug , Beta