Врсте речи: лекција са игрицом и тестом – Тијана Милисављевић

ОНЛАЈН провере којима можете обновити и утврдити пређено градиво погледајте OVDE

Драга децо,

Данас ћемо обновити и провежбати врсте речи које смо до сада учили. Шта је реч? Реч је скуп гласова или само један глас који има неко значење. Речима најчешће саопштавамо своје мисли, осећања и обавештења.

До сада смо учили именице, глаголе и придеве.

Шта су именице?

Именице су  врсте речи којима се именује неко биће, предмет или појава.

Именице: кућа, сестра, школа, учитељ, срећа, деца, слон, певање, љубав, првак, дрвеће, млеко, сир, шампион, школа, другови, лопта, утакмица, срећа…

Пoстоје властите и заједничке именице.

ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ именице које означавају властита имена и презимена људи, имена села, градова, река, планина итд. Пишу се великим почетним словом. (Марија, Брус, Копаоник, Расина, Грашевци….)

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ су именице које означавају заједничко име за више предмета или бића (кућа, облак, река, планина, дечак, наставник….)

Именице имају род: мушки (тај), женски (та) и средњи (то). Дечак- (тај)- мушки род; дете- (то)- средњи род; девојчица- (та)- женски род

Именице имају број: једнину и множину. Једнина (један)- облак; Множина (више) – облаци

Шта су придеви?

Придеви су врсте речи које стоје уз именицу и ближе је одређују, односно означавају какво је нешто, чије је нешто и од чега је нешто.

Придеви: плав,  добар, велик, јак, мрзовољан, дрвено, камено, школски, кућни, Мишин, бакин, школски, крагујевачки, српски, руски…

Придеви могу да буду ОПИСНИ (добар, велик, јак), ПРИСВОЈНИ (Мишин, школски, бакин, крагујевачки, српски, руски) и ГРАДИВНИ (од чега је нешто- на пр. Камени, дрвени…То ћемо радити у 4. разреду)

Шта су глаголи?

Глаголи су променљиве врсте речи које означавају радњу, стање у коме се неко или нешто налази или неко збивање у природи.

Глаголи: певати, цртати, слушати, сунчати се, преслишавати се, учити, волети, радовати се, спавати, наоблачити се, фијукати, вејати, падати, читати, маштати..

Глаголи имају лице и број: Три лица у једнини ( 1. Ја, 2. Ти, 3.он/она/оно) и трилица у множини: ( 1. Ми, 2. Ви, 3. Они/Оне/Она)

ЈЕДНИНА МНОЖИНА
1.      Ја седим 1.Ми седимо
2.      Ти седиш 2.Ви седите
3.      Он седи 3.Они(дечаци)/ Оне(девојчице/ Она (деца) седе

Прво мало игре на линку

Сада Гугл тест: Врсте речи. Срећно!

Аутор лекције је Тијана Милисављевић, професор разредне наставе и мастер дефектолог-логопед и аутор блога razvojdecjihpotencijala.blogspot.com.