Za učenike od 1. do 4. razreda – predlozi vežbanki i radnih listova za utvrđivanje znanja

4 septembra, 2023

Nezaobilaznu i važnu ulogu u nastavi imaju dodatni radni materijali. Dobro osmišljene vežbanke, testovi, zbirke zadataka ili kontrolni zadaci predstavljaju neprocenjivog saveznika u stvarnoj i virtuelnoj učionici. Uz pomoć dodatnih materijala koje su kreirali i uredili autori IK Eduka, nastavnik je u prilici da učenicima obezbedi dovoljno kvalitetnog sadržaja za uvežbavanje i sistematizovanje nastavnih sadržaja u školi i kod kuće. 

Eduka, kao domaći izdavač, već dugi niz godina srpskom tržištu donosi izuzetnu ponudu udžbenika i materijala na čijoj izradi rade dokazani stručnjaci i ljudi iz prakse.

Edukine MUDRICE

Mudrice su zbirke zadataka iz matematike, srpskog jezika i književnosti i sveta oko nas ili prirode i društva.

Dodatni materijali koji prate sadržaje udžbenika i pomažu učenicima da obnove, prodube, uvežbaju i sistematizuju stečena znanja.

Zadaci su prilagođeni uzrastu učenika i različitog su nivoa složenosti.

Obiluju zanimljivim i dopadljivim ilustracijama koje su funkcionalno povezane sa zadacima i pomažu učenicima da lakše usvoje nova znanja.

Omogućavaju učenicima da uspešnije i na zanimljiviji način uvežbaju i sistematizuju svoja znanja.

Proistekle su iz dugogodišnje nastavne prakse autora posvećenih svom pozivu i potvrđenih u uspešnom radu sa učenicima. 

Čitalica – pisalica 1

Autora Tatjane Kovačev – vredna, nezaobilazna vežbanka iz srpskog jezika i književnosti za prvi razred osnovne škole. 

Vežbanka obezbeđuje dovoljno kvalitetnog sadržaja za uvežbavanje i obnovu gradiva u učionici i kod kuće. Sadrži zadatke različitog nivoa složenosti. Sastoji se od jednostavnih zadataka koji služe za usvajanje tehnike čitanja i pisanja, a zatim i složenijih zadataka kojima se proverava razumevanje pročitanog,  do najsloženijih zadataka namenjenih deci koja su već ovladala tehnikom čitanja i pisanja štampanih slova ćirilice. Vežbanka je u skladu sa standardima postignuća učenika. 

Vežbanka za 4. razred osnovne škole, Priroda i društvo 

Autora Ljiljane Vdović

Ova vežbanka prati sadržaje udžbenika, a zadaci u njoj namenjeni su obnavljanju, utvrđivanju, produbljivanju, uvežbavanju i sistematizaciji stečenih znanja. Prilagođeni uzrastu učenika, raznovrsni, kreativni, problemski i podsticajni, zadaci sistematično uvode učenike u tehnike učenja, podstiču učenike i da primene znanja, analiziraju sopstveno iskustvo, stavove i ponašanje, kao i da rešavaju probleme i istražuju.

Matematika 3, radna sveska iz matematike za treći razred osnovne škole

Autora Sofije Zarupski i Boška Vlahovića

I radna sveska iz matematike za treći razred obiluje zadacima koji su namenjeni obnavljanju, uvežbavanju, utvrđivanju, produbljivanju, i sistematizaciji stečenih znanja. Na zanimljiv način povezuje sadržaje različitih predmeta i podstiče divergetno i stvaralačko mišljenje. A na kraju radne sveske se nalaze rešenja težih zadataka.

Matematika 4, radna sveska iz matematike za  četvrti razred osnovne škole

Autora Sofije Zarupski

  • u potpunosti prati sadržaje udžbenika i omogućuje uvežbavanje, produbljivanje i sistematizaciju sadržaja;
  • sadrži raznovrsne, zanimljive i kreativne zadatke, koji podstiču divergento mišljenje;
  • zadaci su diferencirani prema složenosti;
  • povezanost sa sadržajima drugih predmeta kao i sa svakodnevnim životom doprinosi sticanju funkcionalnih znanja;
  • sadrži zanimljive ilustracije, tabele, grafikone, šeme;
  • na kraju radne sveske se nalaze rešenja težih zadataka.

Knjige Matematika za mlade matematičare, za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole, autora Marka M. Ignjatovića namenjene su radu sa učenicima nadarenim za matematiku, u okviru dodatne nastave, u sekcijama i pripremama za takmičenja.

Namenjene su mladim matematičarima – u prvom redu učenicima trećeg i četvrtog razreda – koji samostalnim radom, radom u sekcijama ili tokom dodatne nastave žele da rešavaju zanimljive i složenije zadatke od onih koje provežbavaju na redovnim časovima. Gradivo naučeno na redovnim časovima potrebno je kao predznanje za rad sa ovim knjigama. U celini, sadržaj knjiga približan je redovnoj i dodatnoj nastavi sa povećanim zahtevima. Zadaci su raznovrsni, učenicima zabavni i zanimljivi, podsticajni za učenje i napredovanje. 

Notna sveska

Autora Snežane Lakete i Ljiljane Đurović namenjena je učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. 

Notna sveska se sastoji  iz Muzičke početnice, koja sadrži osnovni pojmovi o linijskom sistemu, violinskom ključu, Ce-dur lestvici. Zatim slede pojmovi o notnim vrednostima i pauzama i objašnjenje takta i taktiranja. Na njenim stranicama učenici će ispisivati note i ilustrovati slušanu kompoziciju. Učenici treba da predstave svoj muzički bonton i svoj doživljaj muzike,  kao i da popune dnevnik slušanja muzike i muzički spomenar. Na kraju se nalazi mali rečnik muzičkih pojmova. 

Dodatne materijale prelistajte na:

https://edukadoo.rs/product-category/vezbanke-i-testovi/

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Jedan komentar na "Za učenike od 1. do 4. razreda – predlozi vežbanki i radnih listova za utvrđivanje znanja"

  1. Lesя Volkova kaže:

    Kako mogu naručiti?

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama