Задаци за вежбање – ИОП (математика)

Задаци за вежбање – ИОП
Материјал је намењен ученицима четвртог разреда основне школе
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/2.prilagodjena_vezba2.docx“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/4.prilagodjena_vezba_4.docx“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/4.prilagodjena_vezba_4-1.docx“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/9.pilagodjena_vezbatest_do_milionbrojevi.docx“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/8.itanje_i_pisanje_brojeva_do_milionprilagoena_veba.docx“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/9.pilagodjena_vezbatest_do_milionbrojevi-1.docx“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/11.vezbaprilagoenabrojevi-do-milion.doc“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/13.prilagodjena_vezbamesna_vrednost_cifreutvrdjivanje.docx“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/15.brojevi_preko_milionveyba_prilagodjena.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/15.spoj_strelicama.doc“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/11/16.prilagodjena_vebai_i_pi_brv_d_i_v_d_ilin.pdf“]

Извор: maslacak.weebly.com