Зависност производа од чинилаца, сталност производа; Зависност количника од делиоца и дељеника

Зависност производа од чинилаца , сталност производа; Зависност количника од делиоца и дељеника

Извор: naukica