Глаголска времена, служба речи у реченици, врсте речи. личне заменице 0

Глаголска времена, служба речи у реченици, врсте речи. личне заменице. Контролне вежбе намењене ученицима четвртог рауреда основне школе   Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Синоними, хомоними, антоними – четврти разред 0

Синоними, хомоними, антоними – четврти разред. Наставни листић је намењен ученицима четвртог разреда основне школе. Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Oбјекат – контролна вежба 0

Oбјекат – контролна вежба  Наставни листић је намењен ученицима четвртог разреда основне школе. Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

“Стефаново дрво” – питања за групни облик рада 0

“Стефаново дрво” – питања за групни облик рада. Наставни листић је намењен ученицима четвртог разреда основне школе.   Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

“Пепељуга” – питања 0

“Пепељуга” – питања Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Бела грива – ПЛАН ПРЕПРИЧАВАЊА 0

Бела грива – план препричавања. Наставни листић је намењен ученицима четвртог разреда основне школе. Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Придеви – контролне вежебе 0

Придеви – контролне вежебе. Контролне вежбе су намењене ученицима четвртог разреда основне школе. Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Бајка о дечаку и месецу – питања за групни облик рада 0

Бајка о дечаку и месецу – питања за групни облик рада. Наставни листић је намењен ученицима четвртог разреда Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Именице, заменице, глаголи – контролне вежбе 0

Именице, заменице, глаголи – контролне вежбе. Контролне вежбе су намењене ученицима четвртог разреда   Извор: simeonaranicki.wordpress.com

Прочитајте више

Maтеријали за почетно читање и писање 0

Maтеријали за почетно читање и писање

Прочитајте више

Maтеријали за почетно читање и писање 0

Начин коришћења може бити двојак, или већ како допуштају способности ученика: – ученици само уписују слова (речи) испод слике; – ученици сами секу слова и при том вежбају моторику шаке;

Прочитајте више

Maтеријали за почетно читање и писање 0

Начин коришћења може бити двојак, или већ како допуштају способности ученика: – ученици само уписују слова (речи) испод слике; – ученици сами секу слова и при том вежбају моторику шаке;

Прочитајте више

Maтеријали за почетно читање и писање 0

Начин коришћења може бити двојак, или већ како допуштају способности ученика: – ученици само уписују слова (речи) испод слике; – ученици сами секу слова и при том вежбају моторику шаке;

Прочитајте више

АЗБУКA састављенa од листића – шаблон 0

Азбука састављену од листића, које  прваци приликом учења новог слова лепе у свеску ,што  је знатно олаксало коментарисање графичке структуре слова, као и вежбе писања. Јасна Розина

Прочитајте више

СЛУЖБА ( ФУНКЦИЈА ) РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ – трећи разред 0

СЛУЖБА ( ФУНКЦИЈА ) РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ, за трећи разред ОД ПЛАВООКА УЧИТЕЉИЦА НА 31. МАРТ 2015. Најчешћа грешка коју правите кад одређујете службу тј. функцију речи у реченици је  што

Прочитајте више