Брзалице за просветне раднике – Ивана Бошњак Бошњак

Брзалице за просветне раднике:
,,Акредитоваше ли вам се семинари?”
,,Има ли курикулума у вашем портфолиу?”
,,Компетенти ли сте за едукацију?”
,,Портфолиом ћу те, портфолиом ћеш ме!”
Три пута везано рећи:,,ЛППР, ИОП, ШРП”
,,Самоевалуирате ли се приликом процене компетенција?”
 Ивана Бошњак Бошњак