Да ли предшколац мора да зна да чита и пише?

Родитељи предшколаца имају дилеме како се поставити према обуци читања и писања на предшколском узрасту. Њих очекује велика прекретница те је разумљиво што стрепе. Полазак детета у први разред представља завршетак потпуно безбрижног живота и наши малишани добијају обавезе. Ми се питамо да ли су им дорасли и како да их за њих припремимо.

Foto: Canva

Читање и писање их свакако очекују у првом разреду а многа деца већ у предшколском са лакоћом муче ове вештине. Да ли ће дете на предшколском узрасту овладати читањем и писањем или не зависи пре свега од индивидуалних разлика. Нека деца не показују интересовање, друга имају отпоре а трећа науче спонтано без посебног ангажовања. Како је могуће да ће они сутра седети у истој школској клупи?

Деца предшколског узраста почињу да показују интересовање за различитте области. Они су интелектуално на нивоу симболичког мишљења које је засновано на употреби представа и речи. Често постављају питања како би боље разумели свет који их окружује. На овом узрасту деца увиђају односе између објеката и почињу правилно да користе изразе већи, мањи, краћи, дужи, дебљи, тањи. Уочавају кључне карактеристике и разлике између неких категорија. То значи да могу да пронађу објекат који се разликује од осталих (лептир другачијих шара од осталих) и да обајсне разлику. Без обзира на индивидуалне разлике деца предшколског узраста би требало да буду на нивоу симболичког мишљења зато што је оно неопходан предуслов за овладавање читањем и писање. Читање и писање се заснивају на препознавању симбола. Само дете које може да уочи по чему се две шаре на крилима лептира разликују може да уочи и по чему се разликују слово х и к а без тога нема читања и писања. Зато деца на овом узрасту показују интересовање за слова. Препознају поједина слова, нпр. прво слово свог имена.

Развој писмености је ослоњен на функције и знања формиране током развоја говора. Она захтева потпуно разумевање језика и граматичке структуре. Деца показују интересовање за слушање прича које неко чита и са лакоћом их препричавају. Анализа и синтеза су у експанзивном развоју на овом узрасту а то значи да деца могу да поделе и саставе реченице најпре на речи, затим речи на слогове па на гласове.

Запамтите: Деца на предшколском узрасту не морају да знају да читају и пишу. Потребно је одредити ниво језичког развоја детета како би се на време уочила потреба за додатном стимулацијом. Логопед не процењује језички ниво детета само ради издавања потврде за упис у школу већ ради прављења индивидуалног плана стимулације. Уз адекватан савет на једноставан начин помоћи ћете свом детету да спремно дочека полазак у школу.

Извор: logopediavramovic.com