„Deca su ukras sveta“, Ljubivoje Ršumović

„Deca su ukras sveta“, Ljubivoje Ršumović – test

Nema sveta ni planete,
gde ne može stići dete,
jer sve dečje staze vode,
od igre do slobode.

 

Cveće je ukras bašte,
pčela je ukras cveta,
a deca puna mašte,
deca su ukras sveta.

 

Lepe reči, prve tane,
i sve želje dečje sjajne,
neka planu, nek’ se rode,
od igre do slobode.

 

Cveće je ukras bašte,
pčela je ukras cveta,
a deca puna mašte,
deca su ukras sveta.