Детаљно о новом предмету за прваке и шта ће учити на часовима Дигиталног света

2 августа, 2020

Од ове школске године прваци и њихови учитељи први пут ће у распореду часова имати предмет Дигитални свет. Добра вест је да нов предмет неће уједно значити и повећање фонда часова. Дигитални свет доћи ће на место Пројектне наставе, која се као предмет укида, али као метод рада наставља да постоји.

У оквиру новог предмета деца ће имати прилику да се ближе упознају с различитим дигиталним уређајима, њиховом наменом и могућностима, да уче о безбедности на интернету, заштити здравља и правилима комуникације у дигиталном свету, а такође ће стећи прва знања о појмовима који ће их увести у свет програмирања.

Недавно је одобрена нова радна свеска Креативног центра за предмет Дигитални свет, па смо замолили ауторке овог издања Невену Перић и Наташу Николић Гајић да нам ближе објасне о каквом је предмету реч, будући да је његово увођење у школски програм од почетка изазвало бројне полемике.

Зашто је увођење предмета Дигитални свет добра ствар?

С обзиром на то да данашња деца заиста живе у дигиталном свету и да су у њему већ начинила прве кораке, неопходно је да правилно усмеримо њихове даље кораке и оспособимо их да се у том дигиталном свету што боље сналазе. Важно је да науче нове вештине и овладају њима како би на правилан начин користила дигиталне уређаје и садржаје које им они пружају, како би умела да се заштите од нежељених и непримерених последица. Не смемо допустити да нам деца буду самоука када је реч о сналажењу у дигиталном свету. Боље да их ми научимо томе него да уче на својим грешкама.

Овај предмет омогућава сарадњу између родитеља, учитеља/школе и ученика, што је неопходно за успешан развој детета.

Исходи и садржаји који су прописани Програмом наставе и учења за предмет Дигитални свет повезани су са исходима и садржајима свих осталих наставних предмета. Управо то је значајно за међупредметно повезивање, али и развијање међупредметних компетенција и стварање споне између школе и свакодневног живота ученика. Знања и вештине које ученици треба да стекну кроз наставу предмета Дигитални свет важно је да примењују и користе и кроз остале наставне предмете, и то током целог школовања, не само у првом разреду.

Можете ли нам рећи нешто више о томе које ће области дигиталног света и који облици примене дигиталних технологија бити представљени деци од шест или седам година? Како ће прваци разумети безбедност на интернету? 

Програм предмета Дигитални свет састоји се од три области: Дигитално друштво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања. У оквиру теме Дигитално друштво ученици најпре треба да се упознају с дигиталним уређајима, њиховим могућностима, као и најчешћим начинима њиховог коришћења. На пример, сазнаће које дигиталне уређаје користе њихови укућани, али и који се послови помоћу њих могу обављати, шта се све променило у начину обављања појединих послова (нпр. плаћање рачуна, проналажење одређених локација током путовања и сл.). 

У оквиру теме Безбедно коришћење дигиталних уређаја ученици ће научити како да заштите своје дигиталне уређаје правилним коришћењем и одржавањем. Научиће и како да заштите себе приликом коришћења дигиталних уређаја – шта све спада у личне податке и зашто не смеју да их деле и објављују на интернету, како треба да реагују уколико наиђу на нежељени садржај или добију непримерену поруку током комуникације у дигиталном свету. Ученици кроз овај предмет развијају и одговоран однос према животној средини јер уче шта је електронски отпад и шта треба да ураде са уређајима који су неисправни и не могу више да се користе.

Како све школе немају исте услове за рад, прилично је важно да радна свеска буде конципирана тако да може да се користи и у учионицама у којима постоје рачунари или таблети на којима ученици могу да раде док уче, али и у учионицама где постоје само наставнички рачунар и пројектор.

Тема Алгоритамски начин размишљања представља основу за разумевање начина функционисања дигиталних уређаја. Али не само дигиталних уређаја. Ученици треба да разумеју да се решавање проблема и обављање појединих послова остварује кроз реализацију одређених корака, поступака и да је то оно са чим се сусрећу приликом обављања свакодневних активности, као што су, на пример, прање зуба, прављење лимунаде, сабирање, писање слова и сл.

Многи седмогодишњаци имају свој телефон и одлично баратају апликацијама, сналазе се на друштвеним мрежама, играју видео-игрице итд. Да ли мислите да је могуће усмерити их да уређаје користе на паметан и безбедан начин и на који начин ће их овај предмет на то мотивисати?

Важно је прихватити искуство ученика и развијати нове навике приликом коришћења свих дигиталних уређаја, а посебно када је реч о телефонима и рачунарима. Неретко се срећемо са ситуацијама да деца проводе много времена играјући игрице на рачунару, слушајући музику и сл. То није погрешно, али треба да постоји ограничено време које проводе у тим активностима. Важно је указати им на то да ови уређаји пружају још неке могућности, као што су учење, креативно стваралаштво, виртуелне посете галеријама, музејима итд. и управо је то једна од главних добити које доноси увођење овог предмета. Такође је од велике важности безбедност деце приликом коришћења дигиталних уређаја, а посебно интернета. Овај предмет омогућава да се кроз образовни систем ученици упознају са опасностима које вребају на интернету и начинима на које могу да се од њих заштите.

Кажите нам нешто о самој радној свесци – како је конципирана, шта је то што је чини посебно занимљивом ученицима за рад?

Како све школе немају исте услове за рад, прилично је важно да радна свеска буде конципирана тако да може да се користи и у учионицама у којима постоје рачунари или таблети на којима ученици могу да раде док уче, али и у учионицама где постоје само наставнички рачунар и пројектор. Трудиле смо се да за сваки исход и сваки садржај који је прописан Програмом наставе и учења постоје задаци које ученици могу да ураде у самој свесци, али тако да им то омогући да остваре прописане захтеве.

Свеска садржи велики број практичних задатака чије решавање подразумева коришћење претходних знања и искустава ученика, али и промишљање о одређеним ситуацијама, процењивање понашања и поступака, решавање проблема. Један од значајних аспеката на које смо желеле да укажемо јесте самопроцењивање знања и процеса учења. Осим прописаних исхода, у свесци се све време инсистира на развоју критичког мишљења, као и на слободном исказивању свог мишљења.

Дигитални свет ће предавати професори разредне наставе. Неки од њих мораће и сами да се едукују за ову област. Да ли сте приликом израде уџбеника мислили и на њих и на то како ће им ова радна свеска посао учинити једноставнијим?

Учитељи се током свог рада стручно усавршавају у различитим областима, међу којима су и дигиталне компетенције. Кроз програме стручног усавршавања стичу додатне компетенције које им помажу да на што бољи и креативнији начин приближе градиво ученицима. За предмет Дигитални свет учитељи већ поседују неопходне компетенције, али ће их кроз обуке додатно развијати. Радна свеска је потпуно прилагођена узрасту ученика, а учитељима, кроз једноставну структуру и јасне налоге праћене илустрацијама, омогућава реализацију наставе усмерене на остваривање исхода предмета Дигитални свет у складу с Програмом наставе и учења. Једноставни налози у радној свесци, илустрације, дефиниције кључних појмова, радни задаци и објашњења олакшаће у великој мери рад учитеља у припреми материјала, али и омогућити самосталан рад ученика код куће.

Припреме часова, које ће бити доступне учитељима, садрже упутства за комплетан рад на часу, што учитељима додатно олакшава рад, јер ће ту пронаћи све што им је потребно како би час успешно реализовали. 

На крају, онлајн настава, која нас засигурно чека у септембру, захтева одређена дигитална знања и компетенције. Да ли ће коришћење овог уџбеника бити од помоћи деци и родитељима?

Онлајн настава постаје неопходност у савременом друштву, како због великог технолошког развоја, тако и због, у овом случају, епидемиолошке ситуације и очувања здравља. Овај предмет је у директној вези с технолошким напретком и онлајн наставом. Осим радне свеске, која омогућава савладавање исхода, израђени су и електронски додаци, који ће усмеравати ученике да правилно користе дигиталне уређаје, утврђују градиво и на занимљив начин уче, а што ће олакшати онлајн наставу.

Велику улогу у одрастању деце имају родитељи и овај предмет и њима помаже да кроз одређене садржаје унапреде своје компетенције у области дигиталне писмености, са акцентом на безбедност. Примера ради, ограничавање времена које деца проводе за рачунаром највише је у ингеренцији родитеља, као и то које ће садржаје деца користити на интернету. Програм наставе и учења предвиђа и коришћење портала на којем се налази низ упутстава, видео-записа, савета и сл., који родитељима дају праве информације о томе шта, када, колико и на који начин њихова деца треба да раде помоћу дигиталних уређаја https://digitalni-vodic.ucpd.rs/

Овај предмет омогућава сарадњу између родитеља, учитеља/школе и ученика, што је неопходно за успешан развој детета.

Годишњи план за предмет Дигитални свет потражите ОВДЕ.

О ауторима радне свеске:

Наташа Николић Гајић је учитељица са 26 година радног искуства и педагошки саветник, саветник – спољни сарадник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, мастер образовних политика, добитница Светосавске награде. Аутор је и реализатор бројних пројеката, акредитованих програма стручног усавршавања, трибина, стручних скупова. Дугогодишњи је потпредседник и председник Савеза учитеља Републике Србије. 

Невена Перић је учитељица са 26 година радног искуства и педагошки саветник, специјалиста образовне технологије и мастер образовних политика. Учесник је у различитим пројектима који за циљ имају унапређивање квалитета образовања и васпитања, унапређивање дигиталних компетенција наставника и ученика, популаризацију науке и др. Активни је члан Савеза учитеља Републике Србије, као и сарадник разних институција које се баве образовањем и културом.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама