Didaktičke igre u razvoju početnih matematičkih pojmova

24 novembra, 2017

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


5 komentara na "Didaktičke igre u razvoju početnih matematičkih pojmova

 1. Violeta kaže:

  POJAM SKUPA
  Igra u kuhinjici: voćna salata
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: formiranje skupova sa zadatim brojem elemenata, pridruživanje elemenata 1 na 1, dodavanje za još jedan, koji broj je veći, manji, za koliko. Formiranje skupova po zadatim karakteristikama (broj jabuka, jagoda). Klasifikovanje voća po boji.
  Materijal: plastične tacne, šoljice, šerpice, gumeno voće u tegli (10 jabuka, 10 jagoda, 10 pomarandži, 10 banana, 10 borovnica, 10 grozdova).
  Opis igre: Jedno ili dvoje dece glume kuvara, jedno je konobar a ostali su gosti. Gosti traže recimo dve kafe ili jedan sladoled, pet kolača. Konobar prenese kuvaru porudžbinu, on pripremi i konobar ponovo donese gostima. Kada završe sa „jelom“ konobar traži novac, prebojava (kobajagi) i vraća kusur. Vaspitač postavlja zahtev da mu se spremi voćna salata od raznog voća. Deca donose jednu posudu sa različitim voćem. Pitam prvo od kog sve voća su mi spremili salatu. Deca nabrajaju: jabuka, banana, jagoda, narandža… Koliko ste mi jabuka stavili? Deca prebrojavaju i govore broj. Koliko ima banana? (Prebrojavaju i govore broj)… Hajde sada donesite mi kompot od 6 jabuka. Jedno od dece donosi posudu sa traženim brojem jabuka. Donesite i mom drugu tomi kompot ali od 4 jabuke. U čijem kompotu ima više jabuka? (U tvom). Nastavljamo igru sa različitim zahtevima vaspitača ili gostiju. Na kraju igre sakupljamo posuđe i voće, vraćamo na mesto.
  Igra u kutku za ulepšavanje (frizerski kutak)
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: Formiranje skupova po predmetima (šnalica, gumica), prebrojavanje elemenata. Klasifikovanje skupova po veličini, boji, obliku, prebrojavanje elemenata, klasifikovanje predmeta u odgovarajuću fioku (kada vraćaju stvari na mesto).
  Materijal: U četiri fioke se nalaze rekviziti za ovu aktivnost i igru. U prvoj fioci su gumice i šnalice, u drugoj vikleri, četke, češljevi i fen. U trećoj fioci su razne Opis igre: kape, kačketi i perike a u četvrtoj rukavice i kaiševi.
  Opis igre: Nekoliko dece se igra u frizerskom kutku. Jedno ili dvoje dece su „frizeri“ a ostalo su mušterije. U toku ige prilazim deci i postavljam pitanja vezana za rekvizite koje koriste. Koliko šnalica si stavila Vidi? Koje boje su gumice na Milicinoj kikici. Koliko ima viklera u fioci? Kada deca završe igru treba da vrate stvari na mesto i da ih klasifikuju po kutijama i fiokama. Šnalice stavljaju u jednu, gumice u drugu kutiju. Kažem deci da razvstaju u nekoliko kutija bo bojama šnalice pa zatim prebrojavaju koliko ima rozih šnalica, koliko crvenih, plavih i upoređuju kojih ima više, najviše. Zatim udružuju šnalice svih boja i prebrojavaju koliko ih ima upupno. Isto ponavljamo i za gumice. Pitam ih u kojoj po redi fioci treba da spakuju kape, gde stoje vikleri? Koja fioka je iznad fioke sa fenom, a koja ispod? Šta stoji u prvoj a šta u poslednjoj fioci?
  PRVA DESETICA
  Montesori prezentacija roze kule
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: formiranje pojmova veličine kao i vizuelno raspoznavanje trodimenzionalne veličine, prepoznavanje veze između veličine i mase, pravljenje niza serijacijom, tačnost i koncentracija, priprema za razvijanje početnih matematičkih pojmova.
  Materijal: deset kocki roze boje koje se međusobno razlikuju po tome što se obim kocke povećava za 1cm od najmanje kocke stranice 1cm do najveće čija je stranica 10cm.
  Opis igre: Roze kula je među omiljenim Montesori materijalima. Deca raspoređuju kocke po veličini na sledeći način: donesi jednu prostirku i stave je na pod. Donose pojedinačno kocke jer je to važno zbog uočavanja dimenzija. Jedan deo prostirke treba da ostane prazan za izgradnju kule. Najveća kocka se stavlja prva. Upoređujući međusobne veličine dete pronalazi sledeću kocku i stavlja je na predhodnu vodeći računa da bude stavljena na sredini. Ustaje kada je sagrađena kula, obilzi i vizuelno proverava redosled kocaka. Da bi potvrdio ispravan redosled poravna dve strane ivice svih kocaka tako da se nalaze u istom nivou. Ovako dobijenoj figuri odgovara najamanje kocka koja se provuče po slobodnim ivicama. Dalje dete uzima kartice sa brojevima i kvadratima roze boje u odgovarajućim veličinama (stranice od 1cm do 10cm). Uzima kocku po kocku i stavlja na kartice ređajući u niz od 1 do 10. Izgovara brojeve na srskom a zatim i na engleskom jeziku.
  Montesori prezentacija vretena
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: upoznavanje i učvršćivanje pojma o količini, stvaranje saznanja o tome da količine nastaju od brojnosti elemenata, upoznavanje sa značenjem nule, formiranje skupa sa zadatim brojem elemenata.
  Materijal: Drvena kutuja podeljena na 10 odeljaka. Na unutrašnjim zidovima odeljka ipisani su brojevi od 0 do 9. Štapići su raspoređeni po količini tj.broju.
  Opis igre: Dete prosipa štapiće i ponovo ih vraća u početno stanje. Dete čita naglas brojeve ispisane na zidovima pregradaka. Prebrojava štapiće i stavlja ih u odgovarajući pregradak jedan po jedan proveravajući da li je prebrojao tačno onoliko koliko pokazuje broj na pregradku. Isto postupa sa svim štapićima. Kada poređa sve štapiće vraća stvari na mesto.
  MERENJE I MERE
  Aritmetički štapovi i brojevi
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: prepoznavanje količina, upoređivanje brojeva i količina, merenje dužine
  Materijal: 10 drvenih štapova izdeljenih na crvena i plava polja. Najkraći štap je crven i on je 10cm dužine, sledeći crveno – plavi ima 20cm, svaki sledeći je duži za 10cm a najduži je 100cm odnosno 1m.
  Osnovni cilj ovog Montesori materijala je upoznavanje i prepoznavnje brojeva i njihovo upoređivanje sa količinom, odnosno dužinom. Kada deca upoznaju ovu svrhu materijala mogu da pristupe i daljim vežbama, kao što je recimo merenje dužine. A najkraći štap je 10cm a najduži 100cm. Deca mogu da upotrebljavaju ove mere a mogu da koriste i brojeve jedanštap kao mernu jedinicu (štap od 10cm vredi 1, 20cm vredi 2 itd.)
  Opis igre: Može se meriti dužina, širina, visina stola. Deca postavljaju štap, ili štapove na sto ili od poda do visine stola i prebrojavaju koliko delova ima. Mogu meriti približnu visinu svojih drugova, dužinu učionice, razdaljinu od jedne do druge tačke. Mogu takođe upoređivati izmerene dužine i veličine po nalogu vaspitača.
  Mokro presipanje
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: upoznavanje pojma litar, decilitar, pojma zapremine.
  Materijal: posude, merice od 1dl, 1l, više posuda sa obeleženim merama na 5cl i 2,5cl, voda.
  Osnovni silj ovog materijala je vežbanje preciznosti, usmeravnje pažnje i koncentracije, kao i savladavanje veštine presipanja tečnosti bez prosipanja.
  Opis igre: Kada deca savladaju veštinu presipanja tečnosti, mogu sa upoznati sa pojmom litar i decilitar uz pomoć obeležavanja merice i presipanja u dve ili više posuda sa obeleženim merama (centilitrima, decilitrima). Deca uočavaju da 1 dl može da se podeli u dve posude po 5cl, da četiri posude koje sadrže tečnost od 2,5cl mogu da se prespu u mericu od 1dl.
  PROSTOR I PROSTORNE RELACIJE
  Igra vozića
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: upoznavanje i utvrđivanje pojmova prostornih relacija ispred, iza, levo, desno, kao i brojeva i radnih brojeva.
  Materijal: stolice, natpisi i kartice sa brojevima do 10.
  Opis igre: deca uzimaju stolice i ređaju ih jednu iza druge. Obeležavamo ih brojevima od 1 do 10 redom. Deca izvlače karte sa brojevima, traže stolicu sa odgovarajućim brojem i sedaju na nju. Odgovaraju na pitanja vaspitača koji su broj izvukli koji je broj stolica na kojoj sede. Koji broj je ispred a koji iza njih, koji je drug ispred a koji iza njih, ko sedi na prvoj stolisi, ko sedi na trećoj… Pevamo svi zajedno nekoliko pesmica, deca zamišljaju da putuju, obično na more. Kada se završi pesmica, dodaju još po jednu stolicu, tako da su sad parovi stolica poređani jedan iza drugog i obeleženi brojevima, prvi u redu si 1 i 2, drugi 3 i 4 i tako dalje. Deca pomešaju kartice i ponovo izvlače i sedaju na stolice. Vaspitač postavlja pitanja ko sedi levo, a ko desno, koji par dece je ispred a koji iza određenog para i pitanja kao u prvom delu igre. Nakon pitanja ponovo pevamo pesmice. Ponekad jedno dete bude kondukter pa proverava da li je svako seo na pravo mesto.
  Hoki – poki pokretna igra
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: korišćenje pojmova ispred, iza, unitra, spolja, levo desno kroz pesmu i igru.
  Materijal: muzika, pesma „Hoki – poki“.
  Opis igre: deca formiraju krug držeći se za ruke. Puste ruke i skušajući pesmu „Hoki – poki“ izvode pokrete po stihovima. Ukoliko imaju problema pri određivanju leve i desne strane u toku prvog izvođenja igre, obeležava se jedna ruka (desna) vezivanjem tračice. Kada savladaju i prepoznaju levu i desnu stranu skida se tračica.
  Hoki – poki
  Stavi levu ruku, onda skloni je
  Stavi levu ruku, onda mrdaj je, (stavljaju levu ruku unutar kruga i sklanjaju je)
  Igraj hoki – poki i okreni se (okreću se oko sebe)
  I to je sve! (poklone se ili pljesnu rukama).
  Stavi desnu ruku,onda skloni je
  Stavi desnu ruku, onda mrdaj je,
  Igraj hoki – poki i okreni se
  I to je sve!
  Stavi levu nogu, onda skloni je,
  Stavi levu nogu onda mrdaj je,
  Igraj hoki – poki i okreni se,
  I to je sve!
  Stavi desnu nogu, onda skloni je,
  Stavi desnu nogu onda mrdaj je,
  Igraj hoki – poki i okreni se,
  I to je sve!
  Stavi levi bok, onda skloni ga,
  Stavi levi bok onda mrdaj ga,
  Igraj hoki – poki i okreni se,
  I to je sve!
  Stavi desni bok, onda skloni ga,
  Stavi desni bok onda mrdaj ga,
  Igraj hoki – poki i okreni se,
  I to je sve!
  Stavi glavu, onda skloni je,
  Stavi glavu, onda mrdaj je,
  Igraj hoki – poki i okreni se,
  I to je sve!
  Stavi celog sebe, onda skloni se,
  Stavi celog sebe ond mrdaj se,
  Igraj hoki – poki i okreni se
  I to je sve!
  GEOMETRIJSKA TELA I OBLICI
  Montesori prezentacija geometrijska tela
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: upoznavanje sa geometrijskim figurama i njihovim međusobnim odnosom.
  Materijal: Ovo didakičko sredstvo ili montesori materijal kako ga mi nazivamo sadrži 10 geometrijskih figura obojenih u plavo: lopta, kocka, valjak, kvadar kupa, elipsoid, jaje, tetraedar, prizma, četvrorostrana piramida, 3 postolja za figure lopta, jaje i elipsoid..
  Opis igre: Deca mogu da uzimaju po tri figure ili više, pronalaze odgovarajuće slike ovih geometrijskih figura, stavljaju u niz ispod odgovarajuće figura, kao i slike predmeta iz života koje su tih oblika i njih stavljaju takođe u niz ispod odgovarajuće firgure. Imenuju geometrijske figure, prepoznaju predmete na slici koje su datog oblika kao i figure. Dalje mogu graditi sa figurama jer recimo kvadar i kocka, kao i četvorostrana piramira imaju osnovu jednakih stranica, dok valjak i kupa imaju kružnu stranicu jednakog obima.
  Izrada modela geometrijskih tela
  Zadaci vezani za razvijanje početnih matematičkih pojmova: konstrukcija geometrijskih tela, pepoznavanje oblika i veličina.
  Materijal: čačkalice, plastelin
  Opis igre: na stolu se nalaze čačkalice i plastelin. Vaspitač pokazuje deci kako mogu da naprave model kocke spajanjem čačkalica uz pomoć plastelina. Deca prave ovaj model. Nakon toga vaspitač daje zadatak da naprave kvadar, ali im ne demosnstrira način na koji to treba da urade. Ukoliko im je nakon 5 minuta potrebna pomoć ili je zatraže, vaspitač predlaže i daje nstrukcije ne nudeći gotova rešenja. Nakon toka prave kvadrat, trougao, pravougaoinik, romb i figure po njihovoj želji.

 2. Milan Živanović kaže:

  Bio bi red da kada navodite neki tekst napišete i njegov izvor. Tekst Matematičko-didaktičke igre u razvoju početnih matematičkih pojmova preuzet je sa sajta Pitagorac profesora dr Milana Živanovića.

 3. Milan Živanovi kaže:

  Nije problem da članak Matematičko-didaktičke igre bude objavljen na vašem sajtu. Treba samo da stojii izvor odakle je tekst preuzet. Pozdrav

  1. Milan Živanović kaže:

   Zahvaljujem redakciji na uvažavanju primedbe.

 4. Svetlana kaže:

  Veoma mi se sviđa stranica i često je koristim.

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama