Faze u razvoju dečjeg crteža

Dečji crtež razvija se u četiri faze, a to su faza šaranja, faza simboličkog crteža, faza realističnog crtanja i faza umetničkog crtanja. Opis svake pojedine faze pročitajte niže.

1. Faza šaranja
1 – 3 godine

U ovoj fazi dete ne kreće da crta s namerom već pravi črčkice i crtice (Slika 1.), koje odrasloj osobi nisu prepoznatljive. Najčešće crta kružne linije po papiru, jer je to automatska i najprirodnija aktivnost, te je potrebna najmanja motorička spretnost za tu radnju.

2. Faza simboličkog crteža
3 – 6 godina

U fazi simboličkog crtanja, dete kreće da crta s namerom, ali ne crta realistično već simbolično. Prvi crteži su crteži ljudske figure (slika 2. i 3.) najčešće je to „glavonožac“ ili „punoglavac“, te vrlo često nema razlike u crtežima čoveka i životinja. Od 4. do 5. godine počinje se razlikovati pol, počinju se crtati haljine, frizure i sl. Deca u ovoj fazi često sama objašnjavaju svoj crtež (Slika 4. i 5.).

Slika 2.
Slika 3.
Slika 4.
Slika 4.
Slika 5.
Slika 5.
3. Faza realističnog crtanja
6 – 10 godina

Deca u ovom uzrastu pokušavaju što realističnije da crtaju, često crtaju jako slično kao drugo dete koje sedi blizu. Crtaju s puno detalja, a u početku ove faze javlja se „rendgenski crtež“ (Slika 6. i 7.)(proziran crtež, npr. noge, ruke i telo vide se kroz odeću, u kući nacrtanoj spolja vidi se nameštaj…).

Slika 6.
Slika 6.
Slika 7.
Slika 7.
4. Faza umetničkog crtanja
10 godina i više

Zbog pada interesa za crtanjem u dobi od 10. – 12. godine, ova faza javlja se samo kod neke dece.

Izvor: Terapeut u kući