Kада се „не“ пише одвојено, а када спојено?

Друга на „црној листи“ правописних грешака које се најчешће праве је свакако писање речце „не“ уз глаголе.
Дакле, речца не се одвојено пише:
– у одричним облицима глагола ( не знам, не питај, не смем, не могу… ) уз изузетке НЕЋУ, НЕМАМ, НЕМОЈ, НИСАМ!
Поред ових глагола изузетака, речца не се састављено пише уз:
– именице, придеве и прилоге с којима сраста у сложенице ( незнање, нечовек, непознат, нерадо, неписмен, незрео… )
Да сумирамо…
Речца не са именицама, придевима, прилозима иде заједно, а са глаголима одвојено – осим изузетака немам, нећу, немој и нисам! О овоме нема дискусије.
Дакле, НЕМОЈТЕ да вас видим да НЕ ЗНАТЕ да пишете речцу не и живите у НЕЗНАЊУ
 
Извор: jednomzasvagda