Kada učenik ili njegov roditelj imaju pravo da podnesu prigovor na ocenu?

1 oktobra, 2017
U Predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja član 82. menja se i glasi:
„Učenik osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da podnese:
1) prigovor na ocenu iz predmeta dobijenu na usmenom odgovaranju u toku školske godine;
2) prigovor na ocenu iz predmeta dobijenu na kontrolnom ili pismenom zadatku tokom školske godine;
3) prigovor na ocenu iz vladanja tokom školske godine;
4) prigovor na zaključnu ocenu iz predmeta i vladanja na kraju prvog i drugog polugodišta;
5) prigovor na ispit.
Nastavnik je dužan da u slučaju ocenjivanja iz stava 1. tačka 2) ovog člana učeniku omogući da prilikom saopštenja ocene dobije kopiju kontrolnog ili pismenog zadatka.
Prigovor na ocenu iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana podnosi se direktoru škole u roku od pet radnih dana od dana saopštenja ocene.
Prigovor na ocenu iz stava 1. tačka 4) ovog člana podnosi se direktoru škole u roku od tri dana od dana dobijanja đačke knjižice, odnosno svedočanstva, osim za učenike završnih razreda u roku od 24 sata.
Prigovor na ispit iz stava 1. tačka 5) ovog člana podnosi se direktoru škole, u roku od 24 sata od saopštenja ocene na ispitu.
Direktor škole, u saradnji sa stručnim saradnikom i odeljenskim starešinom, odlučuje o prigovoru iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana u roku od tri dana, odnosno u roku od 24 sata o prigovoru iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana, prethodno pribavljajući izjavu nastavnika.
Direktor je dužan da predmetnom nastavniku na čiju ocenu je uložen prigovor i podnosiocu prigovora, odluku dostavi u roku od tri dana od dana njenog donošenja.
Ako oceni da je prigovor osnovan i da ocena nije javno saopštena, obrazložena, odnosno da ocenjivanje nije u skladu sa propisima, direktor poništava ocenu, pojačava pedagoško-instruktivni rad sa nastavnikom u ustanovi i rešenjem obrazuje komisiju za proveru znanja učenika, pregled i ponovno ocenjivanje pismenog ili drugog rada učenika. Komisija ima tri člana, od kojih su dva stručna za predmet, odnosno oblast predmeta.
Ukoliko se utvrdi da zaključna ocena nije izvedena u skladu sa propisima, direktor poništava i vraća ocenu odeljenjskom veću na razmatranje i zaključivanje.
Nastavnik čija ocena je poništena upućuje se i na stručno usavršavanje za oblast ocenjivanja i komunikacijskih veština.
Ukoliko pojačani pedagoško-instruktivni rad u ustanovi i stručno usavršavanje nastavnika ne daju pozitivan rezultat, direktor je u obavezi da zahteva stručno pedagoški nadzor nad radom nastavnika od strane prosvetnog savetnika.
Ako direktor u saradnji sa stručnim saradnikom i odeljenjskim starešinom oceni da je prigovor na ocenu iz vladanja osnovan i da ocenjivanje nije u skladu sa propisima upućuje zahtev odeljenjskom veću za razmatranje i ponovno odlučivanje, uz učešće stručnih saradnika.
Ako direktor utvrdi da zaključna ocena iz predmeta nije izvedena u skladu sa propisima ili je prigovor iz drugih razloga osnovan, rešenjem poništava zaključnu ocenu i upućuje učenika na polaganje ispita.
Ako utvrdi da je ocena na ispitu izvedena protivno propisima, poništiće ispit i uputiće učenika na ponovno polaganje ispita. Ispit se organizuje u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora.
Ukoliko škola nema potreban broj stručnih lica za odgovarajući predmet, angažuje stručno lice iz druge škole.
Nastavnik čija ocena je osporena ili na čiji je predlog utvrđena zaključna ocena, ne može da bude član komisije.
Kada je poništen ispit direktor obrazuje novu komisiju u čijem sastavu ne mogu da budu članovi komisije čiji je ispit poništen.
Ocena komisije je konačna.
Ako direktor donese odluku da prigovor nije osnovan, podnosilac prigovora ima pravo prigovora na odluku direktora prosvetnom savetniku.
Prosvetni savetnik dužan je odlučiti po prigovoru na odluku direktora u roku od sedam dana.
Prosvetni savetnik dostavlja odluku o prigovoru direktoru ustanove i podnosiocu prigovora u roku od tri dana od dana donošenja odluke.“
O b r a z l o ž e nj e
Predložene izmene imaju za cilj da otklone moguće prepreke u ostvarivanju prava učenika, roditelja ili drugog zakonskog zastupnika na prigovor na ocenu, pre svega tokom trajanja školske godine.
U praksi se najveći problem javlja kod ocena na kontrolnim i pismenim zadacima čije kopije nastavnici nerado daju učenicima, pa je jedini način da roditelj u njih ima uvid poseta nastavniku tokom Otvorenih vrata. Otvorena vrata se, pak, organizuju jednom do dva puta mesečno, i stoga je nemoguće dobiti uvid u kopiju kontrolnog ili pismenog zadatka u roku koji je predviđen za prigovor. Takođe, uprkos činjenici da je kopiju kontrolnog i pismenog zadatka vrlo lako moguće napraviti na licu mesta prostim fotografisanjem uz pomoć mobilnog telefona, nastavnici to često ne dozvoljavaju uz neopravdani izgovor da je to zakonom zabranjeno. Da bi se roditelji i zakonski staratelji poštedeli ovakvih proizvoljnih tumačenja, predloženo je razdvajanje prigovora na ocenu dobijenu tokom usmenog odgovaranja i na kontrolnom ili pismenom zadatku u toku godine, kao i dodavanje posebnog stava kojim se definiše dužnost nastavnika da učeniku omogući pravljenje kopije kontrolnog ili pismenog zadatka, kako bi roditelj ili drugi zakonski staratelj mogao pravovremeno uložiti žalbu na ocenu, u slučaju da smatra da ona nije zaslužena.
Druga predložena izmena odnosi se na produžetak roka za ulaganje prigovora na ocenu dobijenu tokom trajanja školske godine sa tri na pet dana od saopštenja ocene. Rok od tri dana je suviše kratak za roditelje i druge zakonske staratelje koji su zaposleni.
Treća predložena izmena ima za cilj da učenika, roditelja i drugog zakonskog staratelja zaštiti od eventualne nepoželjne samovolje direktora, tako što predviđa mogućnost ulaganja prigovora višoj instanci u slučajevima kada direktor svojom odlukom odbije prigovor roditelja ili zakonskog staratelja.
Izvor: OVDE
 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


8 komentara na "Kada učenik ili njegov roditelj imaju pravo da podnesu prigovor na ocenu?

 1. Božović Vladan kaže:

  Kakvo vređanje i ponižavanje prosvetnih radnika, pa bih čak mogao da kažem i i iživljavanje nad profesorima, pa i na direktorima. Nje ni čudo što u strahu od ovih imbecilnosti i budalaština nastavnici dele petice kao konfete. Ako je to i bio cilj ja se izvinjavam, dobili ste petičarsku naciju koja nema veze sa mozgom….čestitam.

 2. Nina kaže:

  Potpuno se slazem. Vise ocigledno ne vredi davati druge ocene sem petice. Svima, pausalno.

  1. Tanja kaže:

   Šta sa nastavnicima fizičkog,koji redovno ništa ne rade sa devom,bace im loptu i ceo čas divane sa kolegom. Onda im le čuda,padne na pamet da ocenjiju idaju 3 i 4 onima koji redovno rade fizičko. A oni koji sede i sete se da rade kada je ocdnjivanje,dobiju 5. Možda su bolje uradili ali nisu li druga deca tako kažnjena?

 3. Nedeljko kaže:

  Da li se pojačava pedagoško-instruktivni rad sa nastavnikom, ukoliko se utvrdi da nije dobro zaključena ocena iz vladanja? Taj deo mi nije najjasniji, a veoma mi je bitan.

  1. Božović Vladan kaže:

   Pojačava se kolega, nastavnij če za kaznu da sedi pola sata u ćošku, a posle toga će na tabli da napiše sto puta “neću nikad više”.

 4. Vesna kaže:

  Moje dete završava treću godinu gimnazije opšti smer. Izostajala je sa dosta časova zbog sportskih takmičenja nastupajući za školu i klub. Zbog toga su joj iz nekih predmeta smanjene ocene, jer nije bila aktivna na časovima. Rukomet je u pitanju. Učestvovala i osvajala sa ekipom prvo mesto na opštinskom, okružnom, međuokružnom i državnom prvenstvu predstavljajući školu. Učesnik i svetskog školskog prvenstava Dohi. Sa klubom je prvak Vojvodine i Srbije za 2001. godište, a u seniorskog ligi prvak PRLS. Da li imam pravo da uložim žabu na ocene?
  Jedan od profesora mi je rekao :”Oni nisu sportska gimnazija”
  Inače sam isto prosvetni radnik

 5. Marija kaže:

  Strasno,a sta ako ucenik prepisuje bezocno,a ne smes da mu oduzmes mobilni telefon ili papir na kome je napisano,a rad je nesamostalan, jer ga je neko drugi uradio?
  Da li nastavnik moze da se zali na nepostovanje licnosti i predmeta? Cinjenica da vise skoro niko ne cita knjige, tj.lektiru,vec sve prepisuju sa interneta,tako da se ocena iz pismenog i usmenog dela moze drasticno razlikovati. Ko ce zastitii nastavnika od bahatih ucenika i roditelja?

 6. Tanja kaže:

  Šta ćemo sa nastavnicima koji postavljaju pitanja npr. lanac ishrane ,sa deci nepoznatim životinjama? Ne pominju se u 4 udžbenika vezana za predmet. Šta sa onima koji za tačan odgovor priznaju samo ono što su izdiktirali, iako u udžbenicima piše drugačije?

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama