Када мајке и очеви негде погреше у васпитању, проблематично понашање се јавља већ у адолесцентном периоду, утврдили су педагози из САД и истакли три начина васпитања.
– Ауторитативни родитељи су захтевни, имају строга правила, али поштују дечје потребе. Они увек објасне зашто нешто траже и што је то важно, а саслушају и децу шта мисле о томе.
– Мајке и очеви који нису захтевни и не постављају “границе” већ пуштају деци на вољу, имају тек мали број правила. Готово увек су на страни детета, стални им излазе у сусрет и испуњавају им жеље и потребе.
– Родитељи који имају потребу да контролишу сваки аспект живота деце, постављају јасна правила и границе, али не објашњавају разлоге за то. Не желе да слушају мишљење најмлађих и њихов приступ је – док си под мојим кровом, мораш да слушаш!
На основу овога, педагози су закључили да ће деца коју васпитава трећа група родитеља, који желе да их конторлишу, најпре израсти у делинквенте и бити склони пороцима. Погрешан је приступ и родитеља из друге групе, који брзо изгубе поштовање у очима деце и нису им ауторитет. Први приступ је, према истраживању, најбољи. Адолесценти из таквих породица су послушни, имају своје “ја” и не упадају у пробеме.