Како да формирате и користите напредну дигиталну учионицу која има све што вам је потребно

Протеклих недеља школовање у нашој земљи одвија се у ванредним условима и пред ученицима, наставницима и родитељима стоје изазови образовног процеса који се одвија на даљину. Ова потпуно нова и досад недоживљена ситуација оптеретила је све учеснике у процесу. Наставници свакодневно осмишљавају велику количину наставних материјала. Ученици, са своје стране, морају самостално, без живог учешћа у динамици стварне учионице, савладавати често комплексне садржаје. Све то додатно оптерећује родитеље, који често немају компетенције потребне да помогну на адекватан начин својој деци. Истовремено, платформе које наставници користе често су испод нивоа потребног за истинско и садржајно одржавање наставног процеса на даљину.

Због свега тога су многи издавачи уџбеника ставили на располагање своје материјале на дигиталним платформама. Међу њима је и Издавачка кућа Едука, која уџбенике има на чак три различите платформе: Мудл, ЕдукаДигитал и Мозаик.

Оно што све три платформе одваја од дигиталних окружења које данас користе многи наставници у Србији, попут Гугл учионице, на пример, јесу напредније функције система за управљање учењем које наставнику омогућавају да на њима формира своје учионице, користећи готове, унапред осмишљене наставне материјале, мултимедију и интерактивне провере знања. Систем управљања учењем (LMS – Learning Management System) представља софтвер који се користи за електронско праћење и управљање образовним процесом. Гугл учионица, нажалост, није систем управљања учењем, већ рудиментарна веб услуга.  Систем управљања учењем омогућава наставницима да:

− у дигиталном окружењу образују своје одељење и да за своје ђаке организују учење на даљину – кроз задавање домаћих задатака, решавање контролних задатака, оцену писмених задатака и то све у реалном времену;

прате рад сваког ученика – у односу на његов или њен напредак у дигиталном уџбенику, јер систем прати количину пређених садржаја, број решених задатака и степен тачности и успешности сваког ученика. Праћење сваког ученика омогућава сам систем, нема потребе да то појединачно ради наставник, да прегледа сваки домаћи задатак или проверава да ли је ученик прешао одређени садржај, прочитао га и одговорио на питања тачно или нетачно – сви подаци су аутоматски видљиви.

На Едукиним платформама налазе се уџбеници доступни на свим уређајима и у свим оперативним системима и није потребна посебна инсталација софтвера.

Свакодневно креирање садржаја за учење на даљину за наставнике представља велику обавезу. Немогућност добијања повратне информације о раду ученика у реалном времену представља још једну потешкоћу. Са готовим материјалима на напредној платформи сви ти проблеми се могу успешно превазићи. Из видео-туторијала које је Едука припремила сазнајте како да заснујете своју виртуелну учионицу.

Прочитајте и погледајте видеа како да се улогујете на Едукине уџбенике на дигиталним платформама Мозаик, Мудл и ЕдукаДигитал. У овом тренутку оне су потпуно бесплатне. Уџбеници су одобрени од стране Министарства просвете, у њима су заступљени интерактивни и мултимедијални садржаји и нарочито данас могу бити од користи у савладавању наставних садржаја.

Желимо вам успешан наставак школовања у измењеним околностима, много стрпљења, међусобног разумевања и солидарности која нам је данас потребнија него ишта друго. 

Потражите своју дигиталну платформу на https://www.eduka.rs/otvoreni-i-besplatni-digitalni-udzbenici