Како до оптимизације броја запослених

 
Наставак реализације СПОРАЗУМА између потписника, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе и репрезентативних синдиката, потписника Споразума: нашег Синдиката образовања Србије и ГСПРС Независност, сагласно члану 7. став други.
У понедељак, 23. марта у сали Београд – ПАЛАТА СРБИЈА, је одржан први Округли сто у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја на тему
„Како до оптимизације броја запослених у образовању и науци“
На округлом столу је учествовало преко сто представника свих заинтересованих страна, попут представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја на највишем нивоу са председавајућим, државним секретаром др Александром Белићем, помоћницима Снежаном Марковић, др Зораном Костић и др Милованом Шуваков, представника научних институција, универзитета и факултета, представника разних невладиних организација које се баве овом проблематиком, представика ученичких и студентских организација, представника школских управа и директора школа и представника Синдиката.
Синдикате су представљали, потпредседник Синдиката образовања Србије Радомир Шојановић, Валентина Илић, Бисерка Мићовић и Раде Ерцег, председник синдиката ГСПРС Независност проф.др Томислав Живановић и Ружица Тодић– Брдарић, као и представници Савеза самосталних синдиката из делатности висoког образовања и науке, који су узели учешће у дискусији скрећући пажњу учесницима на синдикалне захтеве и мишљења о начину реализације овог сегмента поправљања система образовања и науке, а све у циљу побољшања материјалног положаја запослених.
У самом почетку су изнете чињенице да просвета и наука чине око ¼ целог јавног сектора и да у ове две делатности има укупно запослених око 140.000, с тим да је највећи број запослених у основном и средњем образовању, око 110.000, од чега је 2 до 2.5 хиљада запослено на одређено, односно на заменама. У процесу оптимизације /читај рационализације/ у надлежности МПНТР, у овом процесу су управо основне и средње образовање, ученички и студентски стандард, високо образовање, научне и државне институције, попут Института и Завода, док ће надлежност за предшколско образовање и васпитање бити у МДУЛС.
Процес је почео а пресечни датум је 01.09.2015. МПНТР је предложило две врсте мера, и то:
Краткорочне /одмах/,

  • Обезбеђење хитне исплате за око 100 запослених који већ дужи период јесу технолошки вишак а нису им због недостатка средстава још исплаћене отпремнине;
  • Обезбеђење отпремнина релативним вишковима, којих је око 500, са екстремно малим нормама или без норме а у статусу заштићених категорија по ПКУ,

и трећа, нама најважнија

  • Укрупњавање норме за око 38.000 запослених са смањеном нормом, која по процени предлагача мора довести до 10.000 запослених који би ушли у посебан програм социјалног збрињавања.

Наша примедба је била да због различитих ограничења у овом поступку, попут географских, неће моћи бити могуће на овај начин одредити толики број већ упола мање што ће се тек након детаљних анализа и тачних – транспарентних података знати.
Средњерочне /до 2020+/,

  • Промена ЦЕНУСА;
  • Рационализација администрације;
  • Прописивања минималне величине одељења, осим у руралним срединама;
  • Промена курикулума код малих предмета /са малим бројем часова/.

Наша реакција на ове средњерочне ће уследити када будемо видели детаље, а свакако ће бити предмет наше бриге и бављења самим собом, поготово што се на овом Округлом столу изнедрила идеја да се процес убрза радом по секторима, нивоима образовања и науке, јер је уводничар изнео начелну позицију да је потребно у овом процесу отпремити адекватно око 5% запослених у укупном скору, што не значи да ће сваки ниво имати тај проценат.
Што се тиче високог образовања и специфичности овог нивоа, попут финансирања по броју студената, аутономије и процеса акредитације, могућа мера би можда могла бити доношење нове Уредбе о финансирању – оптимизацијом броја наставника, али детаље нисмо чули, а надамо се да ћемо чути већ на следећем скупу.
Раде Ерцег
Извор: http://www.sind-obr.org.rs/