Како изгледа швајцарски образовни систем

 

Швајцарски школски систем је један од најбоље котираних у свету на основу статистике ОЕЦД-а.

Швајццарски образовни систем је децентрализован и аутономан. Службени језик одговарајућег кантона је и језик на којем се одвија настава у школи. Различите регије имају посебна обележја и правила везана за образовање. Основношколско образовање почиње од 4-6 година, зависно од кантона. Просечно траје 7-9 година, од којих први ниво траје 3-5 година, док други траје 3 или 4 године.

Избор школе зависи од узраста ученика, степена образовања, нивоа знања језика…

Деца у Швајцарској иду у школу пре и после подне. Што су старија, то је послеподневна школа дужа. У подне имају паузу за ручак (од 11:40-13:40).

Када то кажете пријатељима код нас питају вас: “Шта толико раде у школи?”, а када Швајцарцима кажете да деца иду код нас пре или послеподне у школу они питају: “Па шта толико раде код куће?” Среда после подне је слободна. Код мање деце до 5-6. разреда зна бити слободан још један дан после подне.

Деца чији родитељи раде могу већ ујутро у 7:00 да дођу у школу и имају доручак до 8:00, када почиње школа, а могу и остати у школи током подневне паузе када имају ручак (наравно уз материјалну надокнаду родитеља). Цена зависи од примања родитеља и они који имају мању плату плаћају мање, а који имају већу плаћају више. Нпр. за дете, које због посла родитеља мора остати у школи све до 18:00 у школи (има доручак, ручак, и ужину у 16:00) родитељ издваја више од 23 франака на дан. Ако дете борави краће, наравно цена се смањује.)

Ако дете ујутро не дође на наставу у предвиђено време (најчешће у 08:00), онда ће најкасније до 08:10 учитељ/ица из школе звати родитеље да питају шта је с дететом. И то сваки пут. Без изузетка.

Обавеза родитеља је да јаве пре 08:00 сати учитељу/ци или управи школе да је дете болесно, а то је уједно и једини разлог због којег дете може изостати из школе. Ако је дете више дана одсутно или ако би се изостанци дешавали често онда се може тражити да родитељи од лекара донесу потврду о нужности одсуства.

Током једног полугодишта родитељ има право да узме пола дана слободно за своје дете, уз претходну најаву. Или један цели дан током целе школске године. Свако дуже одсуство (осим тог слободног дана) не може учитељ одобрити, него директор школе или више инстанце.

Када дете долази у школу поздравља се и рукује са учитељем, а када одлази из школе исто тако. Од првих дана боравка у вртићу, а даље се подразумева, свако чисти иза себе и свако оставља иза себе учионицу онакву какву је затекао. Значи, све се врати на место где и како је претходно било.

На паузи и пре почетка часа нема велике галаме, нема ишараних зидова, столова,… Не можете наћи нити једну једину пацку на зидовима, паркету,… иако је школа стара можда и 100 година. Децу уче и у томе су бескомпромисни да је чување имовине школе и однос према томе на највећем нивоу.

Ако се деси проблем са неким учеником, а у вези понашања, његовог односа према колеги, учитељу,… или ако је његово понашање изван оквира прихватљивог – стекао сам утисак да постоји јако прецизан поступак шта треба урадити. Значи, учитељ тачно зна када и како треба реаговати јер је подучен/истрениран како да се понаша у кризним ситуацијама…од писменог евидентирања понашања ученика, обавештења родитељу да дође у школу у једном од понуђених термина, прикупљених доказа који се предоче родитељу и предлога решења актуелне ситуације, али и шта ће се десити ако се понови проблем… Тада је учитељ у пратњи директора школе који је подршка учитељу.

У оба полугодишта постоји по једна недеља у којој се родитељи позову да посете школу и присуствују настави. Могу одабрати дан и час или часове који им одговарају. Из искуства говорим да током наставе стиче се утисак да је сваки корак и у сваком сегменту испланиран и да нема импровизација.

Заједнички родитељски састанци су углавном за давање општих информација о школи, предметима, уџбеницима… Када је питање успеха детета онда су само учитељ, родитељ(и) и дете. Родитељ добије 15-ак термина и одабере све који му одговарају, а касније добије потврду који је одабран. Ти су састанци после наставе (после 17:00 сати и трају од 30 до 45 минута). Претходно родитељ добије неку врсту формулара да на њему он оцени своје дете, на иста питања одговори и дете, а онда и учитељ предочи своје ставове.

Никада не можеш да знаш за успех друге деце у разреду (осим ако ти дете приватно не каже или исприча о некоме исл.). Увек видиш оцене само свог детета, просек разреда и на којем месту у разреду је твоје дете (6. од 22 из математике, или 18. од 23 из енглеског). Све што учитељ има да изнесе је, на неки начин у писаној форми, и на крају се родитељ потпише са чим је био упознат и добије копију записника са родитељског састанка.

Плата учитеља према објављењим подацима из Контона Цирих износи 7398 франака (око 700.000 динара)

Извор: pcskolarac